Schroth Scoliosis & Spine Clinic

Διάγνωση – Πρόγνωση – Θεραπεία

Η διάγνωση της Σκολίωσης γίνεται από την συνεκτίμηση του κλινικού και ακτινολογικού ελέγχου. Βάσει ορισμού της Scoliosis Research Society (SRS), σκολίωση είναι μια πλάγια απόκλιση της σπονδυλικής στήλης μεγαλύτερη από τις 10 μοίρες με ταυτόχρονη στροφή των σπονδύλων. Κατά τον κλινικό έλεγχο με το τεστ επίκυψης (Adam’s test) θα πρέπει να υπάρχει ύβος και πιθανόν ασυμμετρίες σε ώμους και λεκάνη.

Μετά την διάγνωση της σκολίωσης, σημαντική είναι η αξιολόγηση άλλων παραμέτρων, όπως το μέγεθος της γωνίας Cobb και της στροφής των σπονδύλων, το στάδιο της ανάπτυξης, το οικογενειακό ιστορικό κ.α., έτσι ώστε να επιλεχθεί η κατάλληλη θεραπευτική προσέγγιση. Στο κέντρο Schroth Scoliosis & Spine Clinic από την ακτινογραφία θα μετρηθούν σωστά η γωνία της σκολίωσης με το πρόγραμμα Surgimap σε υπολογιστή, η στροφή των σπονδύλων και το στάδιο ανάπτυξης. Κλινικά θα μετρηθούν η στροφή του κορμού κατά το τεστ επίκυψης με το σκολιώμετρο και οι ασυμμετρίες του σώματος με εγκεκριμένες κλίμακες μέτρησης όπως η Trunk Aesthetic Clinical Evaluation (TRACE) και η Posterior Trunk Symmetry Index (POTSI).

Scoliosis diagnosis prognosis

Η πρόταση της θεραπευτικής επιλογής πρέπει να γίνεται από ειδικά καταρτισμένους επιστήμονες, για να αποφεύγονται είτε λιγότερη θεραπεία από αυτήν που πραγματικά απαιτείται (undertreatment), είτε περισσότερη (overtreatment). Δυστυχώς, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που η θεραπευτική επιλογή είναι εντελώς λανθασμένη. Για παράδειγμα υπάρχουν πολλά παιδιά που έχουν ξεκάθαρη ένδειξη να εφαρμόσουν κηδεμόνα και Ειδικές Ασκήσεις για την Σκολίωση κι όμως τους έχει προταθεί να κάνουν μόνο γενικότερη γυμναστική ή κολύμβηση ή απλή παρακολούθηση μετά από κάποιους μήνες (undertreatment). Από την άλλη μεριά, υπάρχουν επίσης πολλά παιδιά που υποβάλλονται σε μακροχρόνιες θεραπείες με κηδεμόνα, χωρίς να έχουν στην πραγματικότητα ένδειξη εφαρμογής του (overtreatment).

Διαβάστε σχετικά με την πρόγνωση της σκολίωσης

Ένα άλλο νοσηρό φαινόμενο που παρατηρείται στην χώρα μας στην αντιμετώπιση της σκολίωσης, είναι το γεγονός πως διάφοροι φυσικοθεραπευτές, γυμναστές, οστεοπαθητικοί, χειροπρακτικοί και άλλες ειδικότητες, παρουσιάζονται σαν ειδικοί στην αντιμετώπιση της σκολίωσης, με οδυνηρά αποτελέσματα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ύπαρξη ιδιωτικού κέντρου στην Αθήνα, υπό το όνομα της μεθόδου Schroth, χωρίς η συνάδελφος να έχει κάποια πιστοποίηση και με κάκιστη εφαρμογή των ενδείξεων θεραπείας. Η σκολίωση δεν περιμένει πότε θα γίνει η σωστή αντιμετώπιση της και διαρκώς εξελίσσεται κατά την φάση ανάπτυξης των παιδιών. Αρκούν συνεπώς μερικοί μήνες «πειραματισμού» από τους δήθεν ειδικούς στην αντιμετώπιση της σκολίωσης, για να επιδεινωθεί δραματικά η σκολίωση. Η ενημέρωση των ασθενών και του οικογενειακού περιβάλλοντος για την αντιμετώπιση της σκολίωσης είναι ελλιπέστατη , διότι το επίπεδο εκπαίδευσης των ιατρών και των φυσικοθεραπευτών είναι πολύ φτωχό.

Διαβάστε εδώ τι να αποφύγετε για την σκολίωση

Στην Schroth Scoliosis & Spine Clinic, από το πρώτο ραντεβού σας θα έχετε την δυνατότητα να ενημερωθείτε αναλυτικά για το μέγεθος και την σοβαρότητα της κατάστασης σας. Η επιλογή της θεραπευτικής προσέγγισης που θα σας προταθεί θα βασίζεται, όπως πρέπει, στις παραμέτρους που προαναφέρθηκαν και στις επίσημες κατευθυντήριες οδηγίες από τις διεθνείς επιστημονικές κοινότητες που ασχολούνται με την θεραπεία της σκολίωσης. Κατά την διάρκεια της θεραπείας σας, θα υπάρχει τακτική παρακολούθηση από εξειδικευμένο προσωπικό, που θα σας επιτρέπει να γνωρίζετε ανά πάσα ώρα και στιγμή την θετική ή αρνητική έκβαση της, αποφεύγοντας κατά αυτό τον τρόπο και την συχνή έκθεση του παιδιού σας στην ακτινοβολία με τις ακτινογραφίες, οι οποίες βέβαια κάποιες φορές κρίνονται απαραίτητες.

k.a. adult severe scoliosis treatment Schroth Scoliosis Spine Clinic

Σεμινάρια Schroth για Φυσικοθεραπευτές

Σκολίωση

Εφηβική ιδιοπαθής σκολίωση

Συγγενής σκολίωση

Νηπιακή σκολίωση

Σκολίωση Ενηλίκων

Νευρομυική σκολίωση

Παιδική σκολίωση

ΚΥΦΩΣΗ

ΑΛΛΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ