40ο at peak of growth"" />

LogoKaravidasFinal

Schroth Scoliosis & Spine Clinic

Παρουσίαση έρευνας στο Συνέδριο της SOSORT (San Sebastian, Ισπανία, 4-7 Μαΐου 2022): " Complete non-operative treatment with brace and PSSE can be effective for severe scoliotic curves >40ο at peak of growth"

Ο Νίκος Καραβίδας συμμετείχε ενεργά στο Ετήσιο Συνέδριο της Society on Scoliosis Orhopedic and Rehabilitation Treatment (SOSORT), που διοργανώθηκε στο San Sebastian της Ισπανίας, 4-7 Μαΐου 2022. Η παρουσίαση της έρευνας του ήταν με τίτλο:

"Complete non-operative treatment with brace and Scoliosis Specific Exercises can be effective for severe scoliotic curves > 40 degrees at peak of growth "

Επίσης, όπως κάθε χρόνο ο κ.Καραβίδας ήταν μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου της SOSORT, καθώς και Συντονιστής στις εξής Στρογγυλές Τράπεζες: 

" Etiology of Spinal Abnormalities " , " Imaging of Spinal Abnormalities " , " Physical Therapy Design ang Theory".

 

Nikos Karavidas SOSORT 2022 Meeting

 

Η έρευνα που παρουσιάστηκε αφορούσε την ολοκληρωμένη συντηρητική αντιμετώπιση της Εφηβικής Ιδιοπαθούς Σκολίωσης σε κυρτώματα άνω των 40 μοιρών, εφαρμόζοντας θεραπεία με κηδεμόνα και Ειδικές Φυσικοθεραπευτικές Ασκήσεις με την μέθοδο Schroth. Τα αποτελέσματα από την κλινική μας, Schroth Scoliosis & Spine Clinic, έδειξαν ότι στο 77,1% των περιστατικών μας με μεγάλες σκολιώσεις >40 μοιρών αποφεύχθηκε η επιδείνωση της σκολίωσης. Το ποσοστό αυτό αποτελεί από τα υψηλότερα στην διεθνή βιβλιογραφία για σοβαρές σκολιώσεις και αποδεικνύει ότι η συντηρητική αντιμετώπιση της σκολίωσης μπορεί να είναι επιτυχημένη ακόμα και σε κυρτώματα εντός των χειρουργικών ενδείξεων. 

M.A. scoliosis treatment result braceSchroth exercises Schroth Scoliosis Spine Clinic

Η συνέπεια με το πρόγραμμα θεραπείας (ωράριο κηδεμόνα και συχνότητα ασκήσεων) φαίνεται να παίζει καθοριστικό ρόλο. Επίσης, στο δείγμα των περιστατικών μας υπήρξε σημαντική βελτίωση και στην στροφή του κορμού, στην συμμετρία του σώματος αλλά και στην συνολικότερη ποιότητα ζωής.

Nikos Karavidas and Manuel Rigo SOSORT 2022 Meeting

Παρακάτω μπορείτε να δείτε την περίληψη της έρευνας:

Complete non-operative treatment with brace and scoliosis specific exercises can be effective for severe scoliotic curves exceeding 40ο at peak of growth

Introduction: According to Scoliosis Research Society (SRS) surgical indication for Adolescent Idiopathic Scoliosis (AIS) is above 40ο. Our purpose was to investigate the efficacy of a combined therapy with brace and Physiotherapeutic Scoliosis Specific Exercises (PSSE) in severe scoliosis.

Research question: Can conservative treatment be an alternative treatment option for scoliotic curves at surgical range during the peak of growth?

Methods: Ongoing prospective study with intention to treat analysis. 48 patients (47 females and 1 male) received treatment by Cheneau type brace and Schroth based exercises. Our inclusion criteria were at least one structural curve with Cobb angle >40ο, Risser stage 0-2, age > 10 years, less than 1 year after first menstruation and no prior treatment. Average Cobb angle was 55.3ο for thoracic curves (41ο – 85ο) and 52.6ο (40ο – 78ο) for lumbar curves, mean Risser 0.6 and age 12.4 years. 10 curves were single and 38 double. Compliance was classified as A for full-compliance, B for partial compliance and C for low or non-compliance. Outcome parameters were Cobb angle post-treatment, Angle Trunk Rotation (ATR), TRACE scale and SRS-22 questionnaire score. Mean follow-up was 36.3 months. Statistical analysis performed by paired t-test.

Results: Totally, 24 (50%) subjects remained stable, 13 (27.1%) improved > 5ο and 11 (22.9%) progressed > 5ο. Cobb angle post-treatment significantly improved (52.8ο, p=0.05 for thoracic and 47.4ο, p= 0.02 for lumbar curves). A statistically significant reduction was reported for ATR, thoracic reduced from 12.8ο to 10.3ο (p=0.01) and lumbar from 11.6ο to 9.7ο (p=0.02). TRACE scale also significantly decreased from 8.4 to 6.2 (p=0.008) and SRS-22 total score improved from 73.4 to 79.6 (p=0.004). Mean in-brace correction (IBC) was 32.3% for thoracic and 27.4% for lumbar curves. In progressed cases was 13.5% for thoracic and 23.6% for lumbar, while in improved cases 49.3% and 32.7% respectively. A curve type analysis revealed statistically significant better in-brace correction and Cobb angle post-intervention for single compared to double structural curves. IBC in single curves was 49.9% for thoracic and 50.9% for lumbar and 27.2% for thoracic (p=0.0002) and 25.5% for lumbar (p=0.0004) in double curves. In double curves progression rate was 28.9% and in single curves 0% (p=0.0003).

Discussion: Conservative treatment achieved a success rate of 77.1% in scoliotic curves above 40ο in a group with a high risk of progression at the peak of growth. A significant improvement was detected for trunk rotation (ATR), body symmetry measured by TRACE scale and quality of life measured by SRS-22 questionnaire. Single curves have better prognosis than double and adherence to treatment protocol was a positive prognostic factor.

Conclusions: Non-operative treatment by bracing and PSSE can effectively treat severe scoliosis. The results were significantly better in single than double curves.

Δείτε εδώ ολόκληρη την παρουσίαση σε PDF

sosort 2022 meeting group photo

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

menu