Schroth Scoliosis & Spine Clinic

Αποτελέσματα θεραπείας της σκολίωσης με κηδεμόνα και Ειδικές Φυσικοθεραπευτικές Ασκήσεις για την Σκολίωση (PSSE)

 Δείτε εδώ τα αποτελέσματα μας με κηδεμόνα και Ασκήσεις Schroth

O.Z. RSC brace Schroth BSPTS scoliosis treatment result schroth scoliosis spine clinic

N.K. brace and Schroth scoliosis treatment schroth scoliosis spine clinic

K.V. brace and schroth treatment improvement schroth scoliosis spine clinic

P.D. severe scoliosis treatment bracepsse schroth scoliosis spine clinic

P.L. brace and Schroth scoliosis treatment schroth scoliosis spine clinic

Το αποτέλεσμα της σωστής εφαρμογής ενός κηδεμόνα Rigo-Cheneau και ενός ειδικού προγράμματος ασκήσεων με την μέθοδο Schroth στην αντιμετώπιση της Εφηβικής Ιδιοπαθούς Σκολίωσης : Συγκριτική μελέτη : Βραβείο καλύτερης έρευνας SOSORT 2014

The effect of compliance to a Rigo System Cheneau brace and a specific exercise programme on idiopathic scoliosis curvature : A comparative study : SOSORT 2014 award winner

Rivett LA, Stewart A, Potterton J

Scoliosis 2014, 9:5

Link: https://www.scoliosisjournal.com/content/9/1/5

 

Ο σκοπός της έρευνας ήταν να μελετήσει το αποτέλεσμα της συμμόρφωσης με το ωράριο του κηδεμόνα Rigo-Cheneau και με το πρόγραμμα των ασκήσεων με την μέθοδο Schroth, στην αντιμετώπιση της σκολίωσης και να το συγκρίνει με το αποτέλεσμα ασθενών που δεν ήταν τηρούσαν το πρωτόκολλο θεραπείας.

Στην έρευνα συμπεριλήφθησαν 51 κορίτσια, ηλικίας 12-16 ετών, με γωνία Cobb 20ο – 50ο . Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ μετά το τέλος της θεραπείας. Το ένα γκρουπ ήταν οι ασθενείς που εφάρμοσαν σωστά το ωράριο του κηδεμόνα και των ασκήσεων και το άλλο όσοι δεν το εφάρμοσαν με συνέπεια. Το πρώτο γκρουπ φορούσε τον κηδεμόνα τουλάχιστον 20 ώρες την ημέρα και έκανε τις ασκήσεις τουλάχιστον 4 φορές την εβδομάδα, ενώ το δεύτερο γκρουπ λιγότερο. Οι παράμετροι που αναλύθηκαν ήταν η γωνία Cobb, η στροφή, η αναπνευστική ικανότητα, η ποιότητα ζωής και διάφορα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας.

Τα αποτελέσματα  έδειξαν πως το  γκρουπ που εφάρμοσε σωστά την θεραπεία φορούσε κατά μέσο όρο τον κηδεμόνα 21.5 ώρες και έκανε ασκήσεις 4 φορές την εβδομάδα, ενώ  το άλλο γκρουπ φορούσε τον κηδεμόνα 12 ώρες την ημέρα και έκανε ασκήσεις 1.7 φορές την εβδομάδα κατά μέσο όρο. Η διαφορά μεταξύ των δύο γκρουπ στο τελικό αποτέλεσμα ήταν συντριπτικά υπέρ του γκρουπ που τήρησε σωστά το πρόγραμμα. Η γωνία Cobb βελτιώθηκε κατά 10.19ο στο πρώτο γκρουπ και επιδεινώθηκε κατά 5.52ο στο δεύτερο γκρουπ. Στο πρώτο γκρουπ βελτιώθηκαν επίσης σημαντικά η στροφή και η ποιότητα ζωής. Ένας  περιορισμός της έρευνας είναι το γεγονός πως ολοκληρώθηκε όταν ξεκίνησε η φάση του απογαλακτισμού από τον κηδεμόνα (brace weaning), κάτι που δεν δίνει μεγάλο follow-up για να υποστηρίξει αν αυτό το αποτέλεσμα διατηρείται σε βάθος χρόνου.

Η παρούσα έρευνα τονίζει την αναγκαιότητα να εφαρμόζεται σωστά το πρόγραμμα θεραπείας, το οποίο πρέπει να αποτελείται από κηδεμόνα και ειδικές ασκήσεις για την σκολίωση (PSSE). Τα αποτελέσματα του γκρουπ που ήταν συμμορφωμένο με την θεραπεία ήταν σαφώς καλύτερα. Από την έρευνα επίσης αποδεικνύεται πως ο συνδυασμός του κηδεμόνα Rigo-Cheneau με την μέθοδο Schroth μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την σκολίωση, πετυχαίνοντας σημαντική βελτίωση στην γωνία Cobb και όχι απλώς περιορίζοντας την επιδείνωση της.

 


Το αποτέλεσμα της μεθόδου Schroth, όταν προστίθεται στο πρόγραμμα θεραπείας, στην ποιότητα ζωής και στην μυϊκή αντοχή σε εφήβους με Ιδιοπαθή Σκολίωση – Τυχαιοποιημένη Ελεγχόμενη Έρευνα (RCT): Βραβείο καλύτερης έρευνας SOSORT 2015

The effect of Schroth exercises added to the standard of care on the quality of life and muscle endurance in adolescents with idiopathic scoliosis-an assessor and statistician blinded randomized controlled trial: “SOSORT 2015 Award Winner”

Schreiber S, Parent E, Moez EK, Hedden D, Hill D, Moreau M, Lou E, Watkins E, Southon S

Scoliosis 2015, 10:24

Link: https://www.scoliosisjournal.com/content/10/1/24

 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στον Καναδά, από ομάδα επιστημόνων που εφάρμοσαν τις ασκήσεις της μεθόδου σαν συμπληρωματικό θεραπευτικό στοιχείο στην συνήθη θεραπεία στην Βόρειο Αμερική, που είναι απλή παρακολούθηση ή κηδεμόνας. Ο σκοπός της έρευνας ήταν να συγκρίνει τα αποτελέσματα της θεραπείας με παρακολούθηση ή κηδεμόνα με τα αποτελέσματα της μεθόδου Schroth μόνη της ή της μεθόδου Schroth σε συνδυασμό με κηδεμόνα.

Για αυτό τον λόγο οι 50 συμμετέχοντες στην έρευνα χωρίστηκαν τυχαία σε 2 γκρουπ, το ένα έκανε θεραπεία μόνο με παρακολούθηση ή κηδεμόνα (standard care) και το άλλο γκρουπ έκανε θεραπεία με ασκήσεις της μεθόδου Schroth μόνη της ή σε συνδυασμό με κηδεμόνα. Οι ασθενείς ήταν ηλικίας 10-18 ετών, με σκολιώσεις 10-45 μοιρών και εφάρμοσαν την μέθοδο Schrothγια 6 μήνες. Οι ασθενείς των 2 γκρουπ είχαν ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά πριν την έναρξη της έρευνας (φύλο, ύψος, ηλικία, Risser sign, Cobb angle, ATR, risk for progression, κηδεμόνας ή όχι κ.α.)

Οι παράμετροι που αναλύθηκαν ήταν η ποιότητα ζωής, μετρημένη με το SRS-22 questionnaire και το Spinal Appearance Questionnaire (SAQ), και η αντοχή των εκτεινόντων μυών της πλάτης, μετρημένη με το Biering-Sorensentest (BMΕ), που μετράει την ικανότητα του ατόμου να διατηρεί μια σωστή στάση. Το πρόγραμμα των ασκήσεων με την μέθοδο Schroth διδάχτηκε σε 5 συνεδρίες τις πρώτες 2 εβδομάδες και ακολουθήθηκε έπειτα στο σπίτι για το υπόλοιπο διάστημα.

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως το γκρουπ της μεθόδου Schroth βελτίωσε στατιστικά σημαντικά το BME test και είχε την ικανότητα να διατηρεί σωστή στάση σε έκταση για 27,5 secπαραπάνω από το άλλο γκρουπ. Επίσης, το γκρουπ της μεθόδου Schroth βελτίωσε στατιστικά σημαντικά τα σκορ του πόνου και της εμφάνισης στο ερωτηματολόγιο SRS-22, ενώ βελτίωση υπήρχε και στο SAQ, όχι στατιστικά σημαντική όμως.

Συνοψίζοντας, αυτή η υψηλής μεθοδολογικής ποιότητας έρευνα αποδεικνύει πως οι ασκήσεις της μεθόδου Schroth βοηθούν στην βελτίωση της μυϊκής αντοχής, του πόνου και της εμφάνισης σε άτομα με Εφηβική Ιδιοπαθή Σκολίωση. Ακόμα περισσότερο, η έρευνα δείχνει πως όταν η μέθοδος Schroth συνδυάζεται με τον κηδεμόνα προσφέρει σημαντικά καλύτερα αποτελέσματα από την εφαρμογή μόνο του κηδεμόνα χωρίς άσκηση. Το συμπέρασμα αυτό είναι σε πλήρη συμφωνία με τις κατευθυντήριες οδηγίες της SOSORT που υποστηρίζουν πως η θεραπεία με τον κηδεμόνα πάντα πρέπει να συμπληρώνεται από τις Ειδικές Φυσικοθεραπευτικές Ασκήσεις για την Σκολίωση (PSSE).

 


Η αποτελεσματικότητα της ολοκληρωμένης συντηρητικής θεραπείας για την Εφηβική Ιδιοπαθή Σκολίωση (κηδεμόνας και Ειδικές Ασκήσεις για την Σκολίωση). Αποτελέσματα βασισμένα στα κριτήρια της SRS για μελέτες σχετικά με τον κηδεμόνα: Βραβείο καλύτερης έρευνας SOSORT 2009

Effectiveness of complete conservative treatment for adolescent idiopathic scoliosi (bracing and exercises) based on SOSORT management criteria: results according to the SRS criteria for bracing studies – SOSORT Award 2009 Winner

Negrini S, Atanasio S, Fusco C, Zaina F

Scoliosis 2009, 4:19

Link: https://www.scoliosisjournal.com/content/4/1/19 

 

Σκοπός της έρευνας ήταν να μελετήσει για πρώτη φορά την αποτελεσματικότητα μιας ολοκληρωμένης συντηρητικής θεραπείας, δηλαδή του συνδυασμού κηδεμόνα και Ειδικών Φυσικοθεραπευτικών Ασκήσεων για την Σκολίωση (PSSE). Πρόκειται για μια αναδρομική μελέτη, στην οποία επιλέχθηκαν μόνο όσοι ασθενείς που πληρούσαν τα κριτήρια της SRS (ηλικία 10 ετών ή μεγαλύτεροι, Risser sign 0-2, γωνία Cobb 25-40 μοίρες, όχι προηγούμενη θεραπεία). 

Στην έρευνα συμπεριλήφθησαν τελικά 48 ασθενείς, 44 γυναίκες και 4 άντρες, με μ.ο. ηλικίας 12.8 έτη. Τα κριτήρια των αποτελεσμάτων ήταν όπως αυτά ορίζονται από την SRS, δηλαδή επιδείνωση ή βελτίωση συνιστά η μεταβολή της γωνίας Cobb κατά 6 μοίρες. Η μέση θεραπεία των ασθενών ήταν 4.2 έτη και η συμμόρφωση με το πρόγραμμα των ασκήσεων και το ωράριο του κηδεμόνα ήταν περίπου 90%.

Τα αποτελέσματα έδειξαν πως κανένας ασθενής δεν επιδεινώθηκε περισσότερο από τις 45 μοίρες και κανένας ασθενής δεν χειρουργήθηκε στα 2 χρόνια μετά το τέλος της θεραπείας που ήταν το follow-up. Μόνο 2 ασθενείς (4%) είχαν επιδείνωση και οι δύο ήταν μονές θωρακικές σκολιώσεις, με 25-30 μοίρες και Risser 0 κατά την έναρξη της θεραπείας. Από τα αποτελέσματα βρέθηκε στατιστικά σημαντική βελτίωση  της γωνίας Cobb κατά μ.ο. 7.1 μοίρες. Αναλυτικότερα, η βελτίωση ήταν 7.3 μοίρες για θωρακικές σκολιώσεις, 8.4 μοίρες για θωρακοοσφυϊκές και 7.8 μοίρες για τις οσφυϊκές. Βελτίωση αλλά όχι στατιστικά σημαντική αναφέρθηκε και για τις διπλές σκολιώσεις, ενώ στατιστικά σημαντική βελτίωση υπήρχε και στην στροφή των σπονδύλων (ATR) όπως και στην εμφάνιση.

Το συμπέρασμα από την παρούσα έρευνα είναι πως ο συνδυασμός κηδεμόνα και Ειδικών Ασκήσεων για την Σκολίωση (PSSE) αποτελεί την ενδεδειγμένη θεραπεία για την σκολίωση. Τ αναφερόμενα αποτελέσματα υπερέχουν των δημοσιευμένων αποτελεσμάτων από την χρήση μόνο κηδεμόνα για την θεραπεία της σκολίωσης.

 


Η αποτελεσματικότητα του συνδυασμού κηδεμόνα και Ειδικών Ασκήσεων για την Σκολίωση στην Εφηβική Ιδιοπαθή Σκολίωση βασισμένη στα κριτήρια της SRS και της SOSORT: Προοπτική μελέτη

The effectiveness of combined bracing and exercise in adolescent idiopathic scoliosis based on SRS and SOSORT criteria: a prospective study

Negrini S, Donzelli S, Lusini M, Minella S, Zaina F

BMC Musculoskeletal Disorders 2014, 15:263

Link: https://www.biomedcentral.com/1471-2474/15/263

 

Η έρευνα αυτή πραγματοποιήθηκε λίγο καιρό μετά την δημοσίευση της BrAIST study στην Αμερική, που πιστοποιούσε την αναγκαιότητα εφαρμογής κηδεμόνα για τον περιορισμό της επιδείνωσης της σκολίωσης. Ο σκοπός της έρευνας ήταν να μελετήσει το αποτέλεσμα της εφαρμογής κηδεμόνα και Ειδικών Ασκήσεων για την Σκολίωση (PSSE) στην θεραπεία της σκολίωσης, ακολουθώντας τα ερευνητικά κριτήρια της SRS και της SOSORT.

Ήταν μια προοπτική μελέτη, με 73 ασθενείς, που πληρούσαν τα κριτήρια της SRS, με μ.ο. ηλικίας τα 12.9 έτη και γωνία Cobb 34.40. Η παράμετρος που αναλύθηκε ήταν η γωνία Cobb πριν και μετά το τέλος της θεραπείας. Οι ασθενείς φορούσαν κηδεμόνα για 18-23 ώρες την ημέρα και παράλληλα έκαναν το πρόγραμμα των Ειδικών Ασκήσεων για την Σκολίωση (PSSE). Η βελτίωση και η επιδείνωση ορίστηκαν όπως επιτάσσει η SRS, ως η μεταβολή της γωνίας Cobb κατά 60.

Συνολικά 34 ασθενείς βελτιώθηκαν (52.3%), 7 ασθενείς επιδεινώθηκαν (9.6%), ενώ μόνο ένας ασθενής ξεπέρασε τις 450 και τελικά έκανε σπονδυλοδεσία. Η μέση περίοδος θεραπείας ήταν 3.4 έτη.

Το συμπέρασμα από την έρευνα είναι πως ο κηδεμόνας είναι αποτελεσματικός στον περιορισμό της επιδείνωσης της σκολίωσης, ενώ ο συνδυασμός με τις Ειδικές Ασκήσεις για την Σκολίωση (PSSE) παρουσιάζει τα καλύτερα δημοσιευμένα αποτελέσματα στην βιβλιογραφία. Σε ποσοστό 90.4% η επιδείνωση της σκολίωσης παρεμποδίστηκε. Συνεπώς οι PSSE πρέπει πάντα να συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα θεραπείας της σκολίωσης μαζί με τον κηδεμόνα.


 

Σεμινάρια Schroth για Φυσικοθεραπευτές

Σκολίωση

Εφηβική ιδιοπαθής σκολίωση

Συγγενής σκολίωση

Νηπιακή σκολίωση

Σκολίωση Ενηλίκων

Νευρομυική σκολίωση

Παιδική σκολίωση

ΚΥΦΩΣΗ

ΑΛΛΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ