Schroth Scoliosis & Spine Clinic

Αποτελέσματα της μεθόδου Schroth

 

Δείτε εδώ τα αποτελέσματα θεραπείας της σκολίωσης με την μέθοδο Schroth, χωρίς κηδεμόνα 

 

S.A. Schroth BSPTS exercises scoliosis treatment Schroth Scoliosis Spine Clinic

k.a. adult severe scoliosis treatment Schroth Scoliosis Spine Clinic

P.E. Schroth BSPTS exercises improvement Schroth Scoliosis Spine Clinic

M.E. photos Schroth BSPTS improvement Schroth Scoliosis Spine Clinic

Δημοσιευμένες έρευνες:

Η αποτελεσματικότητα των ασκήσεων της μεθόδου Schroth στην Εφηβική Ιδιοπαθή Σκολίωση: Μία τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη κλινική μελέτη (RCT)

The efficacy of three-dimensional Schroth exercises in adolescent idiopathic scoliosis: A randomized controlled clinical trial

Kuru T, Yeldan I, Dereli E, Ozdincler AR, Dikici F, Colak I

Clinical Rehabilitation 2015 Mar 16, pii: 0269215515575745. [Epub ahead of print]

Link: https://www.corposchema.com/documents/cms/docs/The_Efficancy_of_Three_Dimensional_Schroth_2015.pdf

 

Η συγκεκριμένη έρευνα είναι μία από τις 3 πρόσφατες RCT’s που αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα των Ειδικών Φυσικοθεραπευτικών Ασκήσεων για την Σκολίωση (PSSE) στην αντιμετώπιση της σκολίωσης, καθώς και την καθολική υπεροχή τους από την γενική ή την καθόλου άσκηση. Οι RCT’s αποτελούν την πιο αξιόπιστη ερευνητική μέθοδο και πλέον οι επιστημονικές αποδείξεις για τις PSSE είναι αναμφισβήτητες.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στην Τουρκία από ομάδα επιστημόνων που χρησιμοποίησαν την μέθοδο Schroth για την αντιμετώπιση της σκολίωσης. 45 ασθενείς συμμετείχαν στην έρευνα και χωρίστηκαν τυχαία σε 3 γκρουπ. Το 1ο γκρουπ έκανε ασκήσεις Schroth υπό την επίβλεψη θεραπευτών σε κλινική, το 2ο γκρουπ έκανε ένα πρόγραμμα ασκήσεων Schroth στο σπίτι και το τρίτο γκρουπ ήταν το γκρουπ ελέγχου που ήταν απλώς υπό παρακολούθηση χωρίς να εκτελεί ασκήσεις. Οι ερευνητές μελέτησαν τις εξής παραμέτρους: γωνία Cobb, στροφή (ATR), ασυμμετρία μέσης, ύψος ύβου και ποιότητα ζωής (SRS-23 ερωτηματολόγιο). Η έρευνα είχε διάρκεια 6 μηνών. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα ήταν ηλικίας 10-18 ετών (μ.ο. 13 έτη), γωνία Cobb 10ο -60ο (μ.ο. 30ο) και σε στάδιο ανάπτυξης Risser 0-3.

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως το γκρουπ που έκανε τις ασκήσεις Schroth υπό την επίβλεψη θεραπευτή είχε τα καλύτερα αποτελέσματα, καθώς βελτίωσε σημαντικά την γωνία Cobb κατά 2.5ο , την στροφή κατά 4.2ο , το ύψος του ύβου κατά 68.66 mmκαι την ασυμμετρία της μέσης. Στα δύο άλλα γκρουπ δεν υπήρχε βελτίωση σε αυτές τις παραμέτρους, ενώ η ποιότητα ζωής δεν βελτιώθηκε σε κανένα γκρουπ.

Πρέπει να τονιστεί πως η παρούσα έρευνα έχει κάποιους σημαντικούς περιορισμούς, όπως το γεγονός ότι δεν εφαρμόστηκαν ακριβώς τα ερευνητικά κριτήρια που ορίζει η SRS , ότι το γκρουπ ελέγχου δεν έκανε καθόλου άσκηση, ότι το follow-up των 6 μηνών είναι σύντομο, καθώς και ότι κάποιοι συμμετέχοντες είχαν ξεκάθαρες ενδείξεις για χρήση κηδεμόνα ή χειρουργείο, αφού τα κριτήρια εισόδου ήταν διευρυμένα με γωνίες Cobb 10ο – 60ο , συνεπώς δέχτηκαν λιγότερη θεραπεία από όση θα έπρεπε.

Φυσικά, παρά τους περιορισμούς που προαναφέρθηκαν, η έρευνα προσθέτει επιστημονικές αποδείξεις ότι η μέθοδος Schroth μπορεί να συντελέσει στην αποτελεσματική αντιμετώπιση της σκολίωσης, μειώνοντας βασικές παραμέτρους, όπως η γωνία Cobb και η στροφή.

 


Το αποτέλεσμα της μεθόδου Schroth, όταν προστίθεται στο πρόγραμμα θεραπείας, στην ποιότητα ζωής και στην μυϊκή αντοχή σε εφήβους με Ιδιοπαθή Σκολίωση – Τυχαιοποιημένη Ελεγχόμενη Έρευνα (RCT): Βραβείο καλύτερης έρευνας SOSORT 2015

The effect of Schroth exercises added to the standard of care on the quality of life and muscle endurance in adolescents with idiopathic scoliosis-an assessor and statistician blinded randomized controlled trial: “SOSORT 2015 Award Winner”

Schreiber S, Parent E, Moez EK, Hedden D, Hill D, Moreau M, Lou E, Watkins E, Southon S

Scoliosis 2015, 10:24

Link: https://www.scoliosisjournal.com/content/10/1/24

 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στον Καναδά, από ομάδα επιστημόνων που εφάρμοσαν τις ασκήσεις της μεθόδου σαν συμπληρωματικό θεραπευτικό στοιχείο στην συνήθη θεραπεία στην Βόρειο Αμερική, που είναι απλή παρακολούθηση ή κηδεμόνας. Ο σκοπός της έρευνας ήταν να συγκρίνει τα αποτελέσματα της θεραπείας με παρακολούθηση ή κηδεμόνα με τα αποτελέσματα της μεθόδου Schroth μόνη της ή της μεθόδου Schroth σε συνδυασμό με κηδεμόνα.

Για αυτό τον λόγο οι 50 συμμετέχοντες στην έρευνα χωρίστηκαν τυχαία σε 2 γκρουπ, το ένα έκανε θεραπεία μόνο με παρακολούθηση ή κηδεμόνα (standard care) και το άλλο γκρουπ έκανε θεραπεία με ασκήσεις της μεθόδου Schroth μόνη της ή σε συνδυασμό με κηδεμόνα. Οι ασθενείς ήταν ηλικίας 10-18 ετών, με σκολιώσεις 10-45 μοιρών και εφάρμοσαν την μέθοδο Schrothγια 6 μήνες. Οι ασθενείς των 2 γκρουπ είχαν ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά πριν την έναρξη της έρευνας (φύλο, ύψος, ηλικία, Risser sign, Cobb angle, ATR, risk for progression, κηδεμόνας ή όχι κ.α.)

Οι παράμετροι που αναλύθηκαν ήταν η ποιότητα ζωής, μετρημένη με το SRS-22 questionnaire και το Spinal Appearance Questionnaire (SAQ), και η αντοχή των εκτεινόντων μυών της πλάτης, μετρημένη με το Biering-Sorensentest (BMΕ), που μετράει την ικανότητα του ατόμου να διατηρεί μια σωστή στάση. Το πρόγραμμα των ασκήσεων με την μέθοδο Schroth διδάχτηκε σε 5 συνεδρίες τις πρώτες 2 εβδομάδες και ακολουθήθηκε έπειτα στο σπίτι για το υπόλοιπο διάστημα.

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως το γκρουπ της μεθόδου Schroth βελτίωσε στατιστικά σημαντικά το BME test και είχε την ικανότητα να διατηρεί σωστή στάση σε έκταση για 27,5 secπαραπάνω από το άλλο γκρουπ. Επίσης, το γκρουπ της μεθόδου Schroth βελτίωσε στατιστικά σημαντικά τα σκορ του πόνου και της εμφάνισης στο ερωτηματολόγιο SRS-22, ενώ βελτίωση υπήρχε και στο SAQ, όχι στατιστικά σημαντική όμως.

Συνοψίζοντας, αυτή η υψηλής μεθοδολογικής ποιότητας έρευνα αποδεικνύει πως οι ασκήσεις της μεθόδου Schroth βοηθούν στην βελτίωση της μυϊκής αντοχής, του πόνου και της εμφάνισης σε άτομα με Εφηβική Ιδιοπαθή Σκολίωση. Ακόμα περισσότερο, η έρευνα δείχνει πως όταν η μέθοδος Schroth συνδυάζεται με τον κηδεμόνα προσφέρει σημαντικά καλύτερα αποτελέσματα από την εφαρμογή μόνο του κηδεμόνα χωρίς άσκηση. Το συμπέρασμα αυτό είναι σε πλήρη συμφωνία με τις κατευθυντήριες οδηγίες της SOSORT που υποστηρίζουν πως η θεραπεία με τον κηδεμόνα πάντα πρέπει να συμπληρώνεται από τις Ειδικές Φυσικοθεραπευτικές Ασκήσεις για την Σκολίωση (PSSE).

 


Το αποτέλεσμα της σωστής εφαρμογής ενός κηδεμόνα Rigo-Cheneau και ενός ειδικού προγράμματος ασκήσεων με την μέθοδο Schroth στην αντιμετώπιση της Εφηβικής Ιδιοπαθούς Σκολίωσης : Συγκριτική μελέτη : Βραβείο καλύτερης έρευνας SOSORT 2014

The effect of compliance to a Rigo System Cheneau brace and a specific exercise programme on idiopathic scoliosis curvature : A comparative study : SOSORT 2014 award winner

Rivett LA, Stewart A, Potterton J

Scoliosis 2014, 9:5

Link: https://www.scoliosisjournal.com/content/9/1/5

 

Ο σκοπός της έρευνας ήταν να μελετήσει το αποτέλεσμα της συμμόρφωσης με το ωράριο του κηδεμόνα Rigo-Cheneau και με το πρόγραμμα των ασκήσεων με την μέθοδο Schroth, στην αντιμετώπιση της σκολίωσης και να το συγκρίνει με το αποτέλεσμα ασθενών που δεν ήταν τηρούσαν το πρωτόκολλο θεραπείας.

Στην έρευνα συμπεριλήφθησαν 51 κορίτσια, ηλικίας 12-16 ετών, με γωνία Cobb 20ο – 50ο . Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ μετά το τέλος της θεραπείας. Το ένα γκρουπ ήταν οι ασθενείς που εφάρμοσαν σωστά το ωράριο του κηδεμόνα και των ασκήσεων και το άλλο όσοι δεν το εφάρμοσαν με συνέπεια. Το πρώτο γκρουπ φορούσε τον κηδεμόνα τουλάχιστον 20 ώρες την ημέρα και έκανε τις ασκήσεις τουλάχιστον 4 φορές την εβδομάδα, ενώ το δεύτερο γκρουπ λιγότερο. Οι παράμετροι που αναλύθηκαν ήταν η γωνία Cobb, η στροφή, η αναπνευστική ικανότητα, η ποιότητα ζωής και διάφορα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας.

Τα αποτελέσματα  έδειξαν πως το  γκρουπ που εφάρμοσε σωστά την θεραπεία φορούσε κατά μέσο όρο τον κηδεμόνα 21.5 ώρες και έκανε ασκήσεις 4 φορές την εβδομάδα, ενώ  το άλλο γκρουπ φορούσε τον κηδεμόνα 12 ώρες την ημέρα και έκανε ασκήσεις 1.7 φορές την εβδομάδα κατά μέσο όρο. Η διαφορά μεταξύ των δύο γκρουπ στο τελικό αποτέλεσμα ήταν συντριπτικά υπέρ του γκρουπ που τήρησε σωστά το πρόγραμμα. Η γωνία Cobb βελτιώθηκε κατά 10.19ο στο πρώτο γκρουπ και επιδεινώθηκε κατά 5.52ο στο δεύτερο γκρουπ. Στο πρώτο γκρουπ βελτιώθηκαν επίσης σημαντικά η στροφή και η ποιότητα ζωής. Ένας  περιορισμός της έρευνας είναι το γεγονός πως ολοκληρώθηκε όταν ξεκίνησε η φάση του απογαλακτισμού από τον κηδεμόνα (brace weaning), κάτι που δεν δίνει μεγάλο follow-up για να υποστηρίξει αν αυτό το αποτέλεσμα διατηρείται σε βάθος χρόνου.

Η παρούσα έρευνα τονίζει την αναγκαιότητα να εφαρμόζεται σωστά το πρόγραμμα θεραπείας, το οποίο πρέπει να αποτελείται από κηδεμόνα και ειδικές ασκήσεις για την σκολίωση (PSSE). Τα αποτελέσματα του γκρουπ που ήταν συμμορφωμένο με την θεραπεία ήταν σαφώς καλύτερα. Από την έρευνα επίσης αποδεικνύεται πως ο συνδυασμός του κηδεμόνα Rigo-Cheneau με την μέθοδο Schroth μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την σκολίωση, πετυχαίνοντας σημαντική βελτίωση στην γωνία Cobb και όχι απλώς περιορίζοντας την επιδείνωση της.

 

 


 

 

 

Σεμινάρια Schroth για Φυσικοθεραπευτές

Σκολίωση

Εφηβική ιδιοπαθής σκολίωση

Συγγενής σκολίωση

Νηπιακή σκολίωση

Σκολίωση Ενηλίκων

Νευρομυική σκολίωση

Παιδική σκολίωση

ΚΥΦΩΣΗ

ΑΛΛΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ