Schroth Scoliosis & Spine Clinic

Επίσημη αναγνώριση της αποτελεσματικότητας των Ειδικών Φυσικοθεραπευτικών Ασκήσεων για την Σκολίωση (PSSE) από τις διεθνείς επιστημονικές κοινότητες SRS,AAOS,POSNA,AAP

Screening for the Early Detection for Idiopathic Scoliosis in Adolescents

SRS/POSNA/AAOS/AAP Position Statement

Scoliosis Research Society (SRS)/ Paediatric Orthopaedic Society of North America (POSNA)/ American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS)/ American Academy of Paediatrics (AAP)

M.Timothy Hresko, MD; Vishwas Talwalkar, MD; Richard M. Schwend,MD

9/2/2015 v2

https://www.srs.org/about-srs/news-and-announcements/position-statement—screening-for-the-early-detection-for-idiopathic-scoliosis-in-adolescents

Μετά τις δημοσιεύσεις των πιο πρόσφατων Randomized Control Trials (RCT) από τους Monticone et al 2015, Kuru et al 2016, Schreiber et al 2016, και την Systematic Review with Meta-analysis από τους Anwer et al 2016, που είναι έρευνες υψηλής μεθοδολογικής ποιότητας και αξιοπιστίας, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία από τις διεθνείς επιστημονικές κοινότητες για την αποτελεσματικότητα των Ειδικών Φυσικοθεραπευτικών Ασκήσεων για την Σκολίωση (PSSE), όταν εφαρμόζονται σωστά και μόνο από πιστοποιημένο θεραπευτή, στην αντιμετώπιση της Ιδιοπαθούς Σκολίωσης και στον περιορισμό της επιδείνωσης. 

Το official Position Statement των SRS/POSNA/AAOS/AAP αναφέρει χαρακτηριστικά:

“AΑOS, SRS, POSNA and AAP believe that recent high quality studies demonstrate that non-operative interventions such as bracing and scoliosis specific exercises can decrease the likelihood of curve progression to the point of requiring surgical treatment.”

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε με σκοπό να ανανεώσει τα στοιχεία που παρουσίαζε το United States Preventive Services Task Force (USPTF) το 2004, καθώς από τότε μέχρι σήμερα έχουν προστεθεί πολύ σημαντικές και αξιόπιστες έρευνες που έχουν αλλάξει τα δεδομένα στην αντιμετώπιση της Σκολίωσης, όπως και για να προσφέρει αναλυτικότερη ενημέρωση σε ασθενείς και θεραπευτές.

“The Scoliosis Research Society (SRS), American Academy of Orthopedic Surgeons (AAOS), Pediatric Orthopedic Society of North America (POSNA) and American Academy of Pediatrics (AAP) believe that there has been additional useful research in the early detection and management of adolescent idiopathic scoliosis (AIS) since the review performed by the United States Preventive Services Task Force (USPSTF) in 2004.  This information should be available for use by patients, treating health care providers, and policy makers in assessing the relative risks and benefits of the early identification and management of AIS.” 

Επίσης, το Position Statement των SRS/POSNA/AAOS/AAP επισημαίνει την αναγκαιότητα του κατάλληλου προληπτικού ελέγχου για την σκολίωση, με στόχο την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση της. Ο προληπτικός έλεγχος, ειδικά στα σχολεία, θα πρέπει να γίνεται από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό με άριστες γνώσεις στην διάγνωση, αξιολόγηση, πρόγνωση και αντιμετώπιση της σκολίωσης. Σημαντικό είναι να μειωθεί και η έκθεση των παιδιών στην ακτινοβολία με τις ακτινογραφίες.

“AAOS, SRS, POSNA, and AAP believe that screening examinations for spine deformity should be part of the medical home preventative services visit for females at age 10 and 12 years, and males once at age 13 or 14 years.

AAOS, SRS, POSNA and AAP believe that effective screening programs must have well trained screening personnel who can utilize forward bending tests and scoliometer measurements to correctly identify and appropriately refer individuals with AIS for further investigation.

AAOS, SRS, POSNA and AAP believe that the principles of ALARA (as low as reasonably allowable) should be applied in the diagnostic imaging of children to decrease radiation exposure from spinal imaging for AIS.”

Το άρθρο αυτό που αποτελεί την κοινή επίσημη θέση των σπουδαιότερων επιστημονικών κοινοτήτων, SRS,AAOS,POSNA,AAP, που ασχολούνται με την αντιμετώπιση των παθήσεων της σπονδυλικής στήλης στις ΗΠΑ. Το γεγονός πως οι εν λόγω επιστημονικές κοινότητες αποτελούνται ως επί το πλείστον από Χειρούργους Ορθοπεδικούς δίνει ακόμα μεγαλύτερη αξία στο άρθρο, καθώς πλέον η αναγνώριση της σημαντικότητας των Ειδικών Φυσικοθεραπευτικών Ασκήσεων για την Σκολίωση (PSSE) στην αντιμετώπιση της σκολίωσης, σαν αποκλειστική θεραπεία σε μικρές σκολιώσεις (κάτω από 25 μοίρες) με στόχο τον περιορισμό της επιδείνωσης του κυρτώματος, είναι αναμφισβήτητη.

schroth exercises

 Το επίπεδο επιστημονικών αποδείξεων για τις Ειδικές Φυσικοθεραπευτικές Ασκήσεις για την Σκολίωση (Physiotherapeutic Scoliosis Specific Exercsises – PSSE) είναι Level of Evidence I.

scrhoth exercises

Οι διεθνείς επιστημονικές κοινότητες SOSORT, SRS, AAOS, POSNA, AAP υποστηρίζουν επίσημα πως η σκολίωση είναι μια τρισδιάστατη παραμόρφωση με σημαντικές ιδιαιτερότητες και η αντιμετώπιση της χρειάζεται Ειδικές Ασκήσεις (PSSE) που να είναι προσαρμοσμένες στον τύπο της σκολίωσης, να βασίζονται στην τρισδιάστατη αυτοδιόρθωση και στην εκπαίδευση διατήρησης των διορθώσεων κατά τις καθημερινές δραστηριότητες, και όχι γενικότερη γυμναστική ή ενδυνάμωση ή διάτασεις, όπως χρησιμοποιούνται στις παραπάνω τεχνικές που αναφέρονται ως ακατάλληλες για την σκολίωση. Μέθοδοι που ανήκουν στις Ειδικές Φυσικοθεραπευτικές Ασκήσεις για την Σκολίωση (PSSE) και έχουν επιστημονική υποστήριξη και διεθνή αναγνώριση είναι η μέθοδος Schroth (Asklepios Klinik Germany), Schroth – Barcelona Scoliosis Physical Therapy School (BSPTS), SEAS (Italy) και FITS (Poland).

Επίσης, τονίζεται ρητά πως ο θεραπευτής που αντιμετωπίζει την σκολίωση, πρέπει να είναι κατάλληλα καταρτισμένος, με γνώσεις στην αξιολόγηση, διάγνωση, πρόγνωση και αντιμετώπιση της σκολίωσης, καθώς και στις ενδείξεις θεραπείας, όπως αυτές ορίζονται από τις διεθνείς επιστημονικές κοινότητες, ώστε να γνωρίζει αν θα πρέπει να εφαρμοστούν αποκλειστικά Ειδικές Ασκήσεις, συνδυασμός κηδεμόνα και ασκήσεων ή αν υπάρχουν χειρουργικές ενδείξεις.

Διαβάστε παρακάτω τις πρόσφατα δημοσιευμένες έρευνες που πιστοποιούν την αποτελεσματικότητα των Ειδικών Φυσικοθεραπευτικών Ασκήσεων για την Σκολίωση (PSSE):

Monticone et al RCT 2015

Kuru et al RCT 2016

Schreiber et al RCT 2016

Anwer et al SR 2016

 

Διαβάστε ολόκληρο το Position Statement των SRS/AAOS/POSNA/AAP

Σεμινάρια Schroth για Φυσικοθεραπευτές

Σκολίωση

Εφηβική ιδιοπαθής σκολίωση

Συγγενής σκολίωση

Νηπιακή σκολίωση

Σκολίωση Ενηλίκων

Νευρομυική σκολίωση

Παιδική σκολίωση

ΚΥΦΩΣΗ

ΑΛΛΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ