Schroth Scoliosis & Spine Clinic

Ειδικές Ασκήσεις για την Σκολίωση (Physiotherapeutic Scoliosis Specific Exercises – PSSE): Συνοπτική παρουσίαση όλων των μεθόδων σε άρθρο που δημοσιεύτηκε στο “Scoliosis and Spinal Disorders Journal” τον Αύγουστο του 2016

Οι πρόσφατα δημοσιευμένες, υψηλής μεθοδολογικής ποιότητας, έρευνες (Randomized Control Trials – RCT) έχουν αποδείξει με σαφήνεια την αποτελεσματικότητα των Ειδικών Φυσικοθεραπευτικών Ασκήσεων για την Σκολίωση (PSSE), κάτι το οποίο πλέον αναγνωρίζεται από το σύνολο των διεθνών επιστημονικών κοινοτήτων Scoliosis Research Society (SRS), Society on Scoliosis and Orthopedic Rehabilitation Treatment (SOSORT), American Academy of Orthopedic Surgeons (AAOS), Pediatric Orthopedic Society of North America (POSNA), American Academy of Pediatrics (AAP).

https://www.skoliosi.com/simantikes-ereunes/395-anagnorisi-psse-apo-srs-aaos-posna-aap

Οι επίσημες κατευθυντήριες οδηγίες των διεθνών επιστημονικών κοινοτήτων είναι πως οι PSSE πρέπει να αποτελούν την αποκλειστική αντιμετώπιση σε μικρές σκολιώσεις (10ο-25ο), με στόχο τον περιορισμό της επιδείνωσης του κυρτώματος και την αποφυγή εφαρμογής κηδεμόνα. Επίσης, η εφαρμογή των PSSE, σε μεγαλύτερες σκολιώσεις, μαζί με τον κηδεμόνα φαίνεται να προσφέρει σημαντικά καλύτερα αποτελέσματα από την εφαρμογή μόνο κηδεμόνα. Στους ενηλίκους με μικρές και μεσαίες σκολιώσεις  η αντιμετώπιση πρέπει να γίνεται αποκλειστικά με Ειδικές Ασκήσεις για την Σκολίωση, καθώς οι κηδεμόνες δεν ωφελούν.

 

  

BSPTS muscle cylinder 

Έτσι, τα τελευταία χρόνια στις μικρές σκολιώσεις υπάρχει μια μεγάλη στροφή από την λεγόμενη “wait and see” προσέγγιση, κατά την οποία το παιδί απλώς παρακολουθείται ανά τακτά διαστήματα με ακτινογραφία, στην “try and see” προσέγγιση με τις PSSE, κατά την οποία το παιδί όχι μόνο απλώς εκτελεί ένα κατάλληλα διαμορφωμένο πρόγραμμα Ειδικών Ασκήσεων για την Σκολίωση με στόχο τον περιορισμό της επιδείνωσης, αλλά ταυτόχρονα παρακολουθείται και από έναν εξειδικευμένο Φυσικοθεραπευτή, που με τα εργαλεία καταγραφής που χρησιμοποιεί γνωρίζει ανά πάσα ώρα και στιγμή την εξέλιξη της πάθησης, χωρίς ακόμα και την ανάγκη για ακτινογραφία.

Οι PSSE βασίζονται σε 3 βασικά χαρακτηριστικά: 

  • Τρισδιάστατη αυτοδιόρθωση
  • Εκπαίδευση για τις καθημερινές δραστηριότητες
  • Σταθεροποίηση της διορθωμένης στάσης σώματος

Πρέπει να τονιστεί πως οι PSSE σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστούν τον ρόλο του κηδεμόνα ή του χειρουργείου. Αποτελούν κομμάτι ενός μοντέλου θεραπείας της σκολίωσης που περιλαμβάνει τις PSSE, τον κηδεμόνα και το χειρουργείο και ανάλογα με τις ενδείξεις θα πρέπει να εφαρμόζςεται η κατάλληλη αντιμετώπιση ή ο συνδυασμός τους. Εξάλλου οι οδηγίες και η φιλοσοφία των SRS και SOSORT είναι πως οι Πιστοποιημένοι στις PSSE Φυσικοθεραπευτές θα πρέπει να αποτελούν μέλη μιας πολυεπιστημονικής προσέγγισης, μαζί με τον Ιατρό και τον Ορθωτικό.

schroth asklepios ADL training

Οι έρευνες αποδεικνύουν πως οι PSSE μπορούν να σταθεροποιήσουν την επιδείνωση της σκολίωσης, ακόμα και να βελτιώσουν την γωνία Cobb σε κάποιες περιπτώσεις, να βελτίωσουν την ασυμμετρία του σώματος, την εμφάνιση, τον πόνο και την συνολική αναπνευστική ικανότητα των ασθενών με σκολίωση. 

Στο άρθρο που δημοσιεύτηκε τον Αύγουστο του 2016 στο “Scoliosis and Spinal Disorders Journal” παρουσιάζονται οι επτά επίσημα αναγνωρισμένες από τις διεθνείς επιστημονικές κοινότητες μέθοδοι που υπάγονται στις PSSE:

  • Schroth method (Germany-Asklepios Klinik Bad Sobernheim)
  • SEAS (Scientific Exercise Approach to Scoliosis) method (Italy)
  • BSPTS (Barcelona Scoliosis Physical Therapy School) method (Spain)
  • Lyon method (France)
  • Dobomed method (Poland)
  • Side-Shift method (United Kingdom)
  • FITS (Functional Individual Therapy of Scoliosis) method (Poland)

Οι μέθοδοι που έχουν την μεγαλύτερη επιστημονική τεκμηρίωση, καθώς εφαρμόστηκαν στις πρόσφατες RCT, είναι η μέθοδος Schroth (Asklepios Klinik και BSPTS) και η μέθοδος SEAS. 

Μέθοδοι και τεχνικές όπως Yoga, Pilates, Bowtech, Mezieres, Klapp, Manual Therapy, Ορθοσωμική γυμναστική, Κλασσική γυμναστική, κοιλιακοί-ραχιαίοι, κολύμβηση κ.α., δεν έχουν καμία επιστημονική υποστήριξη και δεν πρέπει να συστήνονται σαν τρόπος αντιμετώπισης. Δυστυχώς, στην Ελλάδα, αλλά και σε υπόλοιπα μέρη του κόσμου εφαρμόζονται με πολύ άσχημα θεραπευτικά αποτελέσματα για τους ασθενείς.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στα Αγγλικά 

 

Σεμινάρια Schroth για Φυσικοθεραπευτές

Σκολίωση

Εφηβική ιδιοπαθής σκολίωση

Συγγενής σκολίωση

Νηπιακή σκολίωση

Σκολίωση Ενηλίκων

Νευρομυική σκολίωση

Παιδική σκολίωση

ΚΥΦΩΣΗ

ΑΛΛΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ