Schroth Scoliosis & Spine Clinic

Αποτελέσματα θεραπείας Σκολίωσης με Κηδεμόνα και Ασκήσεις Schroth

Η ένδειξη εφαρμογής κηδεμόνα εξαρτάται κυρίως από την γωνία της σκολίωσης και το στάδιο ανάπτυξης του παιδιού. Οι κατευθυντήριες οδηγίες των διεθνών επιστημονικών κοινοτήτων Scoliosis Research Society (SRS) και Society on Scoliosis Orthopedic and Rehabilitation Treatment (SOSORT) ορίζουν ως ένδειξη θεραπείας με κηδεμόνα τις σκολιώσεις που ξεπερνούν τις 25 μοίρες, όταν το παιδί βρίσκεται σε στάδιο ανάπτυξης Risser 0-3. Στους ενηλίκους ή σε παιδιά στο τέλος της ανάπτυξης δεν υπάρχει ένδειξη εφαρμογής κηδεμόνα. Όμως, επειδή ούτε η μέτρηση της γωνίας της σκολίωσης, αλλά ούτε και το στάδιο ανάπτυξης είναι 100% αντικειμενικές μετρήσεις, θα πρέπει πάντα να λαμβάνονται υπόψιν κι άλλοι προγνωστικοί παράγοντες, όπως ο τύπος της σκολίωσης, η ακτινολογική στροφή και παραμόρφωση των σπονδύλων, η στροφή του κορμού με το σκολιώμετρο, η μειωμένη θωρακική κύφωση, το οικογενειακό ιστορικό, η έναρξη της πρώτης περιόδου στα κορίτσια, η ταχύτητα ανάπτυξης του ύψους κ.α. 

Συνεπώς, η λήψη της απόφασης για την θεραπεία της σκολίωσης θα πρέπει να γίνεται από ειδικά καταρτισμένους επιστήμονες, ώστε να αποφεύγεται είτε λιγότερη θεραπεία από όση χρειάζεται (undertreatment) είτε περισσότερη (overtreatment). Δυστυχώς, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις παιδιών που ενώ δεν έχουν πραγματική ένδειξη εφαρμογής του κηδεμόνα, κάποιος γιατρός σύστησε την εφαρμογή του και το παιδί και η οικογένεια του υποβάλλονται σε μια δύσκολη διαδικασία, χωρίς λόγο και αντίκρυσμα. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν επίσης πολλά παιδιά, τα οποία έχουν ξεκάθαρη ένδειξη εφαρμογής κηδεμόνα, όμως κάποιος γιατρός, φυσικοθεραπευτής, χειροπρακτικός, γυμναστής κ.α. σύστησε μόνο παρακολούθηση ή άσκηση (συνήθως ακατάλληλη για σκολίωση) με αποτέλεσμα η σκολίωση να μεγαλώσει δραματικά.

Στην Schroth Scoliosis & Spine Clinic, θα έχετε μια λεπτομερή ακτινολογική και κλινική αξιολόγηση, μια έγκυρη διάγνωση και μια σαφή θεραπευτική πρόταση για την καταλληλότερη αντιμετώπιση της κατάστασης σας. Στο κέντρο μας έχουν αντιμετωπιστεί με πολύ μεγάλη επιτυχία πολλά περιστατικά, χωρίς κηδεμόνα, εφαρμόζοντας μόνο Ειδικές Φυσικοθεραπευτικές Ασκήσεις για την Σκολίωση (Physiotherapeutic Scoliosis Specific Exercises – PSSE), με την μέθοδο Schroth. 

Δείτε εδώ τα αποτελέσματα της θεραπείας της Σκολίωσης χωρίς κηδεμόνα

Αν υπάρχει πραγματική ένδειξη εφαρμογής κηδεμόνα, στην Schroth Scoliosis & Spine Clinic, θα σας προταθεί ο κατάλληλος τύπος κηδεμόνα για την περίπτωση σας, το ωράριο εφαρμογής του, η συνολική χρονική διάρκεια χρήσης του, ενώ θα δοθούν λεπτομερείς οδηγίες στον Ορθωτικό σας από τον Εξειδικευμένο Φυσικοθεραπευτή, Καραβίδα Νίκο, σχετικά με τον σωστό σχεδιασμό του κηδεμόνα, με βάση τον τύπο της σκολίωσης σας. 

Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν υπάρχουν πιστοποιημένοι Ορθωτικοί, με πανεπιστημιακή εκπαίδευση όπως στο εξωτερικό, αλλά εμπειροτεχνίτες ανειδίκευτοι, με συνέπεια πολύ συχνά ο κηδεμόνας να μην σχεδιάζεται σωστά και παρότι το παιδί τον φοράει η σκολίωση μεγαλώνει αρκετα. Για αυτό πάντα δίνουμε τις απαραίτητες οδηγίες για την σωστή σχεδίαση του κηδεμόνα, σχετικά με τον τύπο σκολίωσης, τις πιέσεις που θα πρέπει να έχει, την τοποθέτηση των pads, αλλά και κατά την διάρκεια της θεραπείας προτείνουμε όλες τις αναγκαίες τροποποιήσεις που πιθανόν να χρειαστούν. Κατά αυτό τον τρόπο στην Schroth Scoliosis & Spine Clinic εξασφαλίζουμε ότι το παιδί σας θα φοράει έναν κατάλληλο κηδεμόνα για την σκολίωση του και θα έχει ένα επιτυχημένο θεραπευτικό αποτέλεσμα.

Στο κέντρο μας ανά τακτά διαστήματα θα πραγματοποιούνται κλινικές μετρήσεις (με ή χωρίς κηδεμόνα), ώστε ανά πάσα ώρα και στιγμή να γνωρίζουμε την θετική ή αρνητική έκβαση της πορείας της θεραπείας.Η διορθωτική ικανότητα του κηδεμόνα (μετριέται με την ακτινογραφία με κηδεμόνα, που πάντα πρέπει να γίνεται 4-6 εβδομάδες μετά την πρώτη εφαρμογή του), η συνέπεια με το ωράριο εφαρμογής και η ταυτόχρονη χρήση των Ειδικών Ασκήσεων για την Σκολίωση με την μέθοδο Schroth είναι οι σημαντικότεροι προγνωστικοί παράγοντες για ένα καλό τελικό θεραπευτικό αποτέλεσμα. Πάρα πολλές έρευνες, υψηλής μεθοδολογικής ποιότητας, πιστοποιούν ότι τα παιδιά που φοράνε κηδεμόνα και κάνουν ασκήσεις Schroth έχουν συντριπτικά καλύτερα αποτελέσματα από τα παιδιά που φοράνε μόνο κηδεμόνα.

Δείτε παρακάτω αναλυτικά μερικά από τα εντυπωσιακά αποτελέσματα της θεραπείας της σκολίωσης στην Schroth Scoliosis & Spine Clinic με κηδεμόνα και Ασκήσεις Schroth :

Περιστατικό 1 

V.M. scoliosis treatment result brace and exercises Schroth Scoliosis Spine Clinic result

H M. διαγνώστηκε με διπλή σκολίωση, δεξιά θωρακική και αριστερή οσφυϊκή μεγέθους 20 και 17 μοιρών αντίστοιχα, όταν ήταν 8 ετών. Ο Παιδοορθοπεδικός που την παρακολουθούσε εκείνη την περίοδο σύστησε απλώς παρακολούθηση, χωρίς να προτείνει κάποια επιπλέον θεραπεία. Μέσα σε ένα χρονικό διάστημα 2 περίπου ετών η σκολίωση της είχε αυξηθεί σημαντικά, φτάνοντας τις 32 μοίρες στην θωρακική μοίρα και τις 33 μοίρες στην οσφυϊκή μοίρα. Η πρόταση του γιατρού της ήταν μόνο εφαρμογή κηδεμόνα τύπου Dynamic Derotational Brace (DDB).

Οι γονείς της Μ. θέλοντας να πάρουν μια δεύτερη γνώμη σχετικά με την θεραπεία της σκολίωσης του παιδιού της επισκέφτηκαν την Schroth Scoliosis & Spine Clinic τον Σεπτέμβριο του 2019. Η σύσταση του κ. Καραβίδα ήταν να εφαρμοστεί ασύμμετρος κηδεμόνας τύπου Cheneau, σχεδιασμένος όπως πάντα με τις δικές του οδηγίες, σε συνδυασμό με ασκήσεις Schroth και όχι κηδεμόνας DDB, καθώς είναι παλαιάς τεχνολογίας και μη αποτελεσματικός ειδικά σε θωρακικά κυρτώματα και σε διπλές σκολιώσεις.

Η Μ. και η οικογένεια της εμπιστεύτηκαν την εξειδίκευση της κλινικής μας και εκ του αποτελέσματος δικαιώθηκαν. Η ακτινογραφία με κηδεμόνα που έγινε τον επόμενο μήνα έδειχνε σημαντική διορθωτική ικανότητα του κηδεμόνα και η Μ. ήταν από την αρχή πολύ συνεπής με το πρόγραμμα των ασκήσεων της στο σπίτι, ενώ ανά τακτά διαστήματα γίνονταν συνεδρίες και στην κλινική μας για τον απαραίτητο έλεγχο της προόδου της θεραπείας.

Το αποτέλεσμα ήταν μετά από 2 περίπου χρόνια θεραπείας η σκολίωση της Μ. να έχει διορθωθεί σημαντικά, από τις 32 στις 16 μοίρες το θωρακικό κύρτωμα και από τις 33 στις 8 μοίρες το οσφυϊκό κύρτωμα. Πρόκειται για μια από τις πιο εντυπωσιακές διορθώσεις Εφηβικής Ιδιοπαθούς Σκολίωσης που έχουν επιτευχθεί στην Schroth Scoliosis & Spine Clinic.

Περιστατικό 2 

A.N. scoliosis brace and schroth exercises treatment result Schroth Scoliosis Spine Clinic result

H N. διαγνώστηκε πρώτη φορά με σκολίωση στην ηλικία των 5 περίπου ετών. Η αρχική μέτρηση του Ορθοπεδικού της ήταν στις 20 μοίρες, οπότε δεν πρότεινε κάποια θεραπεία, αλλά παρακολούθηση σε 6 μήνες με επαναληπτική ακτινογραφία. 6 μήνες αργότερα λοιπόν, τον Ιούλιο του 2020 η σκολίωση της μετρήθηκε να έχει επιδεινωθεί σημαντικά, στις 31 μοίρες στην οσφυϊκή μοίρα και στις 17 μοίρες στην θωρακική μοίρα. 

Οι γονείς της Ν. επισκέφτηκαν την Schroth Scoliosis & Spine Clinic  τον Σεπτέμβριο του 2020. Με δεδομένη την καταγεγραμμένη επιδείνωση της σκολίωσης σε σύντομα χρονικό διάστημα, η πρόταση του κ.Καραβίδα ήταν συνδυασμός κηδεμόνα και ασκήσεων Schroth. Ο κηδεμόνας, όπως σε όλα τα περιστατικά της κλινικής μας, σχεδιάστηκε ακριβώς με τις οδηγίες του κ.Καραβίδα και η Ν. ξεκίνησε να τον φοράει και να δουλεύει με τις ασκήσεις Schroth, επισκεπτόμενη ανά τακτά διαστήματα την Schroth Scoliosis & Spine Clinic. 

Τον Οκτώβριο του 2020 η ακτινογραφία με κηδεμόνα φανέρωσε σημαντική διόρθωση κατά την εφαρμογή του, καθώς η οσφυϊκή σκολίωση ήταν μόλις 2 μοίρες (από τις 31 αρχικά) και η θωρακική 10 μοίρες. Ήδη από τις πρώτες κλινικές μετρήσεις μετά από μερικές εβδομάδες άρχισε να διαφαίνεται μια βελτίωση στην συμμετρία κορμού-λεκάνης και στην στροφή με το σκολιώμετρο.

Μετά από ακριβώς ένα χρόνο η ακτινογραφία χωρίς κηδεμόνα (για τουλάχιστον 24 ώρες χωρίς να τον φοράει το παιδί) έδειξε ότι η σκολίωση της είχε μειωθεί στις 12 μοίρες στην αριστερή οσφυϊκή σκολίωση και στις 10 μοίρες στην δεξιά θωρακική, δηλαδή περίπου 20 μοίρες λιγότερο από το αρχικό. Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο πάντως είναι ότι η Ν. πέτυχε αυτό το αποτέλεσμα φορώντας τον κηδεμόνα μόνο 14 ώρες τους πρώτους μήνες και 8-10 ώρες τους επόμενους, αντιστρέφοντας πλήρως την φυσική εξέλιξη της πάθησης. Η σύσταση του κ.Καραβίδα μετά από την αξιοσημείωτη ακτινολογική διόρθωση του κυρτώματος ήταν να συνεχίσει να φοράει τον κηδεμόνα για λίγο χρονικό διάστημα ακόμα κ μόλις δεν της κάνει λόγω ανάπτυξης να τον αφαιρέσει εντελώς και να συνεχίσει εφαρμόζοντας μόνο ασκήσεις Schroth. 

Περιστατικό 3

N.K. brace and Schroth scoliosis treatment schroth scoliosis spine clinic

 

Η Κ. είναι ένα κορίτσι 11 ετών από την Άρτα, που διαγνώστηκε με σκολίωση 26 μοιρών, χωρίς ακόμα να αδιαθετήσει. Επισκέφτηκε την Schroth Scoliosis & Spine Clinic, όπου της προτάθηκε θεραπεία με κηδεμόνα και ασκήσεις Schroth. Η σύσταση για το ωράριο του κηδεμόνα αρχικά ήταν στις 16 ώρες την ημέρα. Στην ακτινογραφία με κηδεμόνα, που αποτελεί σημαντικό προγνωστικό παράγοντα, υπήρχε υπερδιόρθωση καθώς η αριστερή θωρακοοσφυϊκή της σκολίωση που είχε μετρηθεί 26 μοίρες πριν 1,5 μήνα, μέσα στον κηδεμόνα γινόταν δεξιά θωρακοοσφυϊκή σκολίωση (-17 μοίρες!). Η Κ. εφάρμοσε με συνέπεια την θεραπεία της και το καλό αποτέλεσμα είχε αρχίσει να διαφαίνεται από τους πρώτους κιόλας μήνες.

Μάλιστα η βελτίωση ήταν τόσο σημαντική που άρχισαν να γίνονται σκέψεις να ελαττωθεί το ωράριο εφαρμογής του κηδεμόνα και για αυτό τον λόγο στους 9 μήνες, της ζητήσαμε να κάνει ακτινογραφία χωρίς να φοράει τον κηδεμόνα της για τουλάχιστον 24 ώρες, έτσι ώστε η μέτρηση μας να ήταν πιο αντικειμενική και ανεξάρτητη από την διορθωτική ικανότητα του κηδεμόνα της. Η ακτινογραφία της φανέρωσε μια απίστευτη διόρθωση της σκολίωσης της, καθώς μετρήθηκε στις 9 μοίρες!! Η σύσταση του Νίκου Καραβίδα ήταν να σταματήσει πλήρως την εφαρμογή του κηδεμόνα της και να συνεχίσει προσωρινά μόνο με ασκήσεις Schroth. Πιθανότατα να μην ξαναχρειαστεί να ξαναβάλει κηδεμόνα και να ολοκληρώσει την θεραπεία της μόνο με ασκήσεις. Πρόκειται για μια άκρως εντυπωσιακή διόρθωση της σκολίωσης, μέσα σε μόλις 9 μήνες εφαρμογής κηδεμόνα. 

Η περίπτωση της Κ. καταδεικνύει την ανάγκη έγκαιρης διάγνωσης καταρχήν και κατάλληλης αντιμετώπισης κατά δεύτερο λόγο, με την επιλογή του κατάλληλα σχεδιασμένου κηδεμόνα με τις απαραίτητες οδηγίες από τον κύριο Καραβίδα και τις ασκήσεις Schroth. Αν μια σωστή αντιμετώπιση εφαρμοστεί την κατάλληλη χρονική στιγμή, ο χρόνος εφαρμογής του κηδεμόνα μειώνεται σημαντικά και οι πιθανότητες διόρθωσης αυξάνονται. Επίσης, το γεγονός πως η ασθενής διαμένει εκτός Αθηνών, υποδηλώνει ότι καλά θεραπευτικά αποτελέσματα στο κέντρο μας μπορούν να επιτευχθούν ακόμα και αν δεν υπάρχει η δυνατότητα πολύ τακτικών συνεδριών στον χώρο μας.

 

Περιστατικό 4

 

A.L. braceexercises scoliosis treatment schroth scoliosis spine clinic

Η Λ. διαγνώστηκε με διπλή σκολίωση, δεξιά θωρακική 31 μοίρες και αριστερή οσφυϊκή 38 μοίρες, στην ηλικία περίπου των 10 ετών. Είχε ξεκάθαρη ένδειξη εφαρμογής κηδεμόνα, τον οποίο φορούσε για 20 περίπου ώρες την ημέρα, ενώ καθημερινά ξεκίνησε να εφαρμόζει κι ένα κατάλληλο πρόγραμμα ασκήσεων με την μέθοδο Schroth, στο οποίο εκπαιδεύτηκε από Εξειδικευμένο Φυσικοθεραπευτή και το εφάρμοζε στο σπίτι της.

Στην ακτινογραφία με κηδεμόνα που έκανε, η διόρθωση ήταν ήδη πολύ μεγάλη, καθώς η γωνία της σκολίωσης όταν φορούσε τον κηδεμόνα ήταν στις 11 μοίρες για την δεξιά θωρακική σκολίωση και στις 12 μοίρες για την αριστερή οσφυϊκή σκολίωση.  Συνέχιζε να φοράει τον κηδεμόνα και να εφαρμόζει τις ασκήσεις Schroth για περίπου 2 χρόνια. Για κάποιο χρονικό διάστημα έλειπε εκτός Ελλάδας και ο κηδεμόνας της είχε αρχίσει να δείχνει μικρός στο σώμα της, λόγω της ανάπτυξης της, οπότε ευρισκόμενη στο εξωτερικό έμεινε 4 μήνες περιπου χωρίς κηδεμόνα, όταν έβγαλε την επόμενη ακτινογραφία της χωρίς κηδεμόνα, τον Ιούνιο του 2018, που επέστρεψε στην Ελλάδα. Αυτούς τους 4 μήνες εφάρμοζε μόνο τις ασκήσεις Schroth που είχε διδαχτεί.

Το αποτέλεσμα της ακτινογραφίας ήταν εντυπωσιακό, καθώς υπήρχε πολύ μεγάλη βελτίωση και η γωνία της σκολίωσης μετρήθηκε 26 μοίρες στην θωρακική μοίρα (από 31 μοίρες αρχικά) και 23 μοίρες στην οσφυϊκή μοίρα (από 38 μοίρες αρχικά). Πρόκειται για μια πάρα πολύ σημαντική διόρθωση της σκολίωσης και μάλιστα όντας 4 μήνες μόνο με ασκήσεις, χωρίς κηδεμόνα. Η σύσταση του επιστημονικού υπέυθυνου της Schroth Scoliosis & Spine Clinic, Καραβίδα Νίκου, ήταν να συνεχίσει πλέον χωρίς τον κηδεμόνα, μόνο με ασκήσεις Schroth, καθώς δεν είχε οριακά ένδειξη εφαρμογής του, ενώ το αποτέλεσμα μετρήθηκε μετά από μερικούς μήνες μόνο με ασκήσεις. Στο ενδιάμεσο είχε αδιαθετήσει, που είναι επίσης καλό προγνωστικό στοιχείο.

Εδώ και περίπου 6 μήνες συνεχίζει την θεραπεία της στην Schroth Scoliosis & Spine Clinic, μόνο με ασκήσεις Schroth και το αποτέλεσμα της φαίνεται να διατηρείται αναλλοίωτο, οπότε από την ηλικία των 12,5 ετών μάλλον θα έχει καταφέρει να σταματήσει την θεραπεία της με τον κηδεμόνα, παρότι αρχικά η πρόγνωση ήταν αρχικά δύσκολη με σκολίωση κοντά στις 40 μοίρες, πριν καν αδιαθετήσει. Σύντομα θα κάνει καινούρια ακτινογραφία, για να φανεί αν η ακτινολογική διόρθωση παραμένει σταθερή.

 Περιστατικό 5

O.Z. RSC brace Schroth BSPTS scoliosis treatment result schroth scoliosis spine clinic

Η Ζ. διαγνώστηκε με σκολίωση στην ηλικία των 10 περίπου ετών. Κατάγεται από την Κύπρο, αλλά ζει μόνιμα με την οικογένεια της στο Άμπου Ντάμπι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η αρχική διάγνωση της σκολίωσης ήταν στις 38 μοίρες, τον Δεκέμβριο του 2016. Για περίπου 4 μήνες δεν έκανε κάποια ουσιαστική αντιμετώπιση, της είχαν προταθεί απλώς κάποιες γενικές ασκήσεις γυμναστικής, οι οποίες δεν την ωφέλησαν καθόλου, καθώς πολύ σύντομα η σκολίωση της αυξήθηκε στις 47 μοίρες. Κάποιοι γιατροί που την είδαν πρότειναν μέχρι και χειρουργική αντιμετώπιση.

Τον Απρίλιο του 2017 επισκέφτηκε για πρώτη φορά την Schroth Scoliosis & Spine Clinic, για να αποφασίσει την θεραπεία που θα έπρεπε να ακολουθήσει. Η σύσταση του Νίκου Καραβίδα, ήταν ασφαλώς η άμεση εφαρμογή κηδεμόνα για περίπου 20 ώρες την ημέρα και Ειδικών Ασκήσεων για την Σκολίωση με την μέθοδο Schroth, 5-6 φορές την εβδομάδα. Ο Νίκος Καραβίδας έδωσε επίσης τις απαραίτητες οδηγίες και κατευθύνσεις, σχετικά με τον κατάλληλο τύπο κηδεμόνα που θα έπρεπε να εφαρμόσει στην περίπτωση της, ο οποίος κατασκευάστηκε στο Ντουμπάι. Κατά την πρώτη παραμονή της στην Ελλάδα, παρακολούθησε για 5 ημέρες στην Schroth Scoliosis & Spine Clinic (2-3 ώρες την ημέρα) ένα εντατικό πρόγραμμα ασκήσεων Schroth, προσαρμοσμένο στον δικό της τύπο σκολίωσης.

Μετά από 1 μήνα έκανε ακτινογραφία με φορεμένο τον κηδεμόνα και η διόρθωση ήταν εξαιρετική, καθώς η γωνία της σκολίωσης μέσα στον κηδεμόνα ήταν 17 μοίρες. Εφάρμοσε με μεγάλη συνέπεια το πρόγραμμα των ασκήσεων Schroth στο σπίτι της, ενώ ανά τακτά διαστήματα (3 φορές τον χρόνο) επισκεπτόταν την κλινική μας, για επανέλεγχο και προσθήκη διαφορετικών ασκήσεων. Το αποτέλεσμα της από τους πρώτους κιόλας μήνες φαινόταν πολύ καλό, καθώς ήδη η συμμετρία του σώματος της αλλά και η στροφή του κορμού είχαν βελτιωθεί σημαντικά.

Στην επόμενη ακτινογραφία της, 24 ώρες χωρίς να φοράει κηδεμόνα, η γωνία της σκολίωσης της μετρήθηκε στις 35 μοίρες, δηλαδή 12 μοίρες λιγότερο από το αρχικό. Το παράδειγμα της Ζ. αποδεικνύει πως ένας καλός κηδεμόνας μαζί με τις ασκήσεις Schroth μπορεί να προσφέρει όχι απλώς σταθεροποίηση της σκολίωσης, αλλά ακόμα και σημαντική βελτίωση ακόμα και σε σκολιώσεις μεγάλου μεγέθους, όπως στην προκειμένη περίπτωση με 47 μοίρες, πριν καν αδιαθετήσει στο στάδιο ανάπτυξης Risser 0.

Περιστατικό 6

I.E. brace and Schroth scoliosis treatment schroth scoliosis spine clinic

 Η Ε., είναι μια κοπέλα με σκολίωση από την Θεσσαλονίκη, η οποία διαγνώστηκε με σκολίωση 9 χρονών. Αρχικά η γωνία της σκολίωσης της ήταν 20 μοίρες, οπότε στην πραγματικότητα δεν είχε ένδειξη εφαρμογής κηδεμόνα, αλλά μόνο Ειδικών Φυσικοθεραπευτικών Ασκήσεων για την Σκολίωση (Physiotherapeutic Scoliosis Specific Exercises – PSSE). Παρόλαυτα ο γιατρός που την παρακολυθούσε σύστησε κηδεμόνα τύπου SpineCor, που είναι ελαστικός κηδεμόνας με ιμάντες, διαφορετικός από τους κλασσικούς κηδεμόνες από σκληρό θερμοπλαστικό υλικό. Γενικώς, ο SpineCor είναι ένας κηδεμόνας αμφιβόλου αποτελεσματικότητας, σύμφωνα με την δημοσιευμένη βιβλιογραφία, κάτι που επιβεβαιώθηκε και στην περίπτωση της Ε., καθώς παρότι φορούσε τον κηδεμόνα της 20 ώρες την ημέρα για 2 χρόνια, η σκολίωση της αυξήθηκε δραματικά από τις 20 στις 42 μοίρες. Το παράδοξο της υπόθεσης είναι πως οι εφαρμοστές του SpineCor, που την παρακολουθούσαν ανά 3-4 μήνες, δεν είχαν διακρίνει καμία επιδείνωση και θεωρούσαν ότι ο κηδεμόνας εφαρμόζει πολύ καλά στο σώμα της και η σκολίωση δεν μεγαλώνει. Στην παρακάτω φωτογραφία, που τραβήχτηκε κατά την πρώτη επίσκεψη της Ε. στον Φυσικοθεραπευτή Καραβίδα Νίκο, φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο κηδεμόνας δεν δουλεύει σωστά, καθώς το σώμα της ασθενούς μέσα στον κηδεμόνα παραμένει στην ίδια σκολιωτική στάση, όπως και χωρίς αυτόν.

I.e. Spinecor brace poor result

Η σύσταση του Νίκου Καραβίδα ήταν άμεση αλλαγή του τύπου κηδεμόνα και έναρξη ασκήσεων της μεθόδου Schroth καθημερινά, καθώς ο SpineCor ήταν παντελώς λάθος σχεδιασμένος και πλήρως αναποτελεσματικός. Η σωστή λειτουργία και η διορθωτική ικανότητα ενός κηδεμόνα, φαίνεται από κάποιον Εξειδικευμένο στο αντικείμενο, από την πρώτη κιόλας εφαρμογή του. Στην αρχική φωτογραφία, η διόρθωση που προσέφερε ο καινούριος κηδεμόνας της που εισηγήθηκε ο Νίκος Καραβίδας, ήταν ξεκάθαρη, καθώς υπήρχε σημαντική μεταφορά του κορμού προς τα αριστερά και της λεκάνης προς τα δεξιά, συνεπώς αντίθετα από εκεί που είχαν μεταφερθεί λόγω της δεξιάς θωρακικής της σκολίωσης.

Μετά από μερικές εβδομάδες η ακτινογραφία με κηδεμόνα, επιβεβαίωσε την αρχική εκτίμηση της καλής εφαρμογής του πάνω στην Ε. και η γωνία της σκολίωσης με κηδεμόνα μετρήθηκε στις -8 μοίρες! Δηλαδή, ο καινούριος κηδεμόνας κατάφερνε μια υπερδιόρθωση, από τις 42 μοίρες δεξιά θωρακική σκολίωση στις 8 μοίρες αριστερή θωρακική σκολίωση. Η πρόγνωση αυτής της σκολίωσης γνωρίζαμε ότι θα ήταν πολύ καλή, αφού η διορθωτική ικανότητα του κηδεμόνα ήταν εξαιρετική.

Η Ε. ήταν συνεπής και με το ωράριο εφαρμογής αλλά και με τις ασκήσεις Schroth και όταν ήρθε η ώρα να κάνει ακτινογραφία χωρίς κηδεμόνα, 1 χρόνο μετά, το αποτέλεσμα ήταν καταπληκτικό, καθώς η γωνία της σκολίωσης της είχε διορθωθεί από τις 42 μοίρες στις 8 μόλις μοίρες, ενώ η στάση του σώματος της είχε επίσης τεράστια βελτίωση και η σκολίωση δεν φαινόταν σχεδόν καθόλου πλέον. Πολλοί γιατροί αναφέρουν ότι οι κηδεμόνες δεν είναι αποτελεσματικοί σε σκολιώσεις άνω των 40 μοιρών, για αυτό προτείνουν πολύ εύκολα την χειρουργική αντιμετώπιση, όμως εδώ έχουμε ένα ακόμα παράδειγμα μεγάλης σκολίωσης, που αντιμετωπίστηκε με τεράστια επιτυχία, αφού η σκολίωση διορθώθηκε σχεδόν 30 μοίρες, με κηδεμόνα και ασκήσεις Schroth.

Περιστατικό 7

K.V. brace and schroth treatment improvement schroth scoliosis spine clinic

Η Β. ήταν 8 χρονών όταν επισκέφτηκε την Schroth Scoliosis & Spine Clinic, τον Αύγουστο του 2018, έχοντας διάγνωση δεξιάς θωρακικής σκολίωσης με γωνία 29 μοιρών. Η σύσταση μας ήταν κηδεμόνας 16 ώρες καθημερινά και ασκήσεις Schroth, καθώς η σκολίωση έδειχνε να έχει σημαντικές πιθανότητες άμεσης επιδείνωσης. Ο Νίκος Καραβίδας έδωσε αναλυτικές οδηγίες για την σχεδίαση του κηδεμόνα της και ξεκίνησε και το πρόγραμμα των ασκήσεων της. Η ακτινογραφία με κηδεμόνα δύο μήνες μετά φανέρωνε μια υπερδιόρθωση της σκολίωσης της, η οποία μετρήθηκε στις -23 μοιρες (δηλαδή αριστερή θωρακική 23 μοίρες, από 29 μοίρες δεξιά θωρακική εκτός κηδεμόνα). Ήταν σαφές ότι ο κηδεμόνας της είχε σχεδιαστεί υποδειγματικά και κατάφερνε να αντιστρέψει πλήρως το κύρτωμα κατά την εφαρμογή του.

Μετά από μερικούς μήνες η βελτίωση στο σώμα της ήταν ολοφάνερη και η σύσταση του κ. Καραβίδα ήταν να φοράει τον κηδεμόνα της μόλις για 12 ώρες, ενώ το καλοκαίρι τον φορούσε μόνο στον ύπνο της. Η επόμενη ακτινογραφία χωρίς κηδεμόνα (για 48 ώρες) έγινε 14 μήνες μετά την αρχική, τον Οκτώβριο του 2019. Το αποτέλεσμα ήταν μια εξαιρετική διόρθωση της σκολίωσης, η οποία μετρήθηκε μόλις στις 11 μοίρες, από τις 29 που ήταν έναν χρόνο νωρίτερα. Η σύσταση πλέον του κ. Καραβίδα ήταν να συνεχίσει την θεραπεία της μόνο με ασκήσεις Schroth και τακτική παρακολούθηση στο κέντρο μας, ώστε αν παρατηρηθεί κάποια σημαντική διαφοροποίηση της κατάστασης να αποφασιστεί η περαιτέρω συνέχιση της θεραπείας.

Το αποτέλεσμα αυτό φανερώνει την σημασία σωστής σχεδίασης και εφαρμογής του κηδεμόνα, που μπορεί να αλλάξει σημαντικά την φυσική εξέλιξη της πάθησης. Δυστυχώς, στην κλινική μας έρχονται πολλά περιστατικά με έγκαιρη διάγνωση της σκολίωσης αλλά εφαρμογή αναποτελεσματικού κηδεμόνα, που παρότι το παιδί τον φορούσε για χρόνια με συνέπεια η σκολίωση μεγάλωνε δραματικά. Η Β. έβαλε τον κηδεμόνα της για λίγο περισσότερο από 1 χρόνο, διόρθωσε σημαντικά την σκολίωση της και τώρα θα συνεχίσει την θεραπεία της μόνο με ασκήσεις Schroth. Ο Νίκος Καραβίδας με την πολυετή εμπειρία του στην θεραπεία της σκολίωσης και την εξειδίκευση του στις Ειδικές Φυσικοθεραπετυικές Ασκήσεις για την Σκολίωση και τους κηδεμόνες της σκολίωσης, μπορεί να εγγυηθεί την εφαρμογή του ιδανικού κηδεμόνα ανά περίπτωση, που δίνει σημαντικές πιθανότητες για αποτελεσματική αντιμετώπιση της σκολίωσης.

Περιστατικό 8

L.K. brace Schroth scoliosis treatment schroth scoliosis spine clinic

Η Κ. διαγνώστηκε με σκολίωση όταν ήταν 10 ετών. Η αρχική μέτρηση της σκολίωσης της ήταν 17 μοίρες και η σύσταση του Ορθοπεδικού της ήταν απλή παρακολούθηση και επανέλεγχος με ακτινογραφία σε 6 μήνες. Η επόμενη μέτρηση της ακτινογραφίας ήταν 23 μοίρες και εξαιτίας αυτής της επιδείνωσης ο Ορθοπεδικός της πρότεινε να βάλει κηδεμόνα για 18-20 ώρες την ημέρα, τον οποίο θα έπρεπε να τον φοράει μέχρι το τέλος της ανάπτυξης της, άρα για περίπου 4-5 χρόνια σύμφωνα με την αρχική του εκτίμηση.

Τότε η Κ. επισκέφτηκε τον Νίκο Καραβίδα, ο οποίος πρότεινε να μην εφαρμοστεί ακόμα ο κηδεμόνας, αφού η σκολίωση ήταν κάτω από τις 25 μοίρες και να προσπαθήσει μόνο με τις Ειδικές Ασκήσεις για την Σκολίωση με την μέθοδο Schroth να περιορίσει την επιδεινώση της σκολίωσης και να καθυστερήσει ή και να αποφύγει την εφαρμογή του κηδεμόνα. Πράγματι η Κ. ξεκίνησε το πρόγραμμα των ασκήσεων της στο σπίτι, ενώ συχνά έκανε συνεδρίες στην Schroth Scoliosis & Spine Clinic, υπό την επίβλεψη του Νίκου Καραβίδα.

9 μήνες αργότερα στην επόμενη ακτινογραφία της, η γωνία της σκολίωσης της, όχι απλώς δεν είχε επιδεινωθεί, αλλά ήταν ελαφρώς λιγότερο κατά 2 μοίρες. Συνεπώς, συνέχιζε το πρόγραμμα των ασκήσεων της, έχοντας τακτική παρακολούθηση στην κλινική μας. Ένας έμπειρος και εξειδικευμένος Φυσικοθεραπευτής, με τις κατάλληλες κλινικές μετρήσεις, μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή να είναι βέβαιος αν η σκολίωση μεγαλώνει ή όχι. Κάποιους μήνες μετά, όπου δυστυχώς η συνέπεια της Κ. με τις ασκήσεις μειώθηκε για ένα σύντομο χρονικό διάστημα, μετρήθηκε μεγαλύτερη στροφή με το σκολιώμετρο και μεγαλύτερη ασυμμετρία της λεκάνης, σημάδια επιδείνωσης της σκολίωσης.

L.K. xray history scoliosis progression αντιγραφο

 

Η σύσταση του Νίκου Καραβίδα ήταν να γίνει άμεσα καινούρια ακτινογραφία, στην οποία διαπιστώθηκε ότι η σκολίωση μεγάλωσε στις 28 μοίρες και της προτάθηκε παράλληλα με τις ασκήσεις Schroth να εφαρμοστεί και κηδεμόνας για 14-16 ώρες την ημέρα, δηλαδή εκτός σχολείου, αφού φαινόταν πως η σκολίωση της είχε γίνει λίγο πιο επιθετική. Ο Νίκος Καραβίδας έδωσε αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τον σχεδιασμό του κηδεμόνα της στον Ορθωτικό που ανέλαβε την κατασκευή του.

Από την πρώτη εφαρμογή του κηδεμόνα δεν υπήρχε αμφιβολία για την άριστη διορθωτική του ικανότητα, καθώς φαινόταν σημαντική βελτίωση της σκολίωσης κλινικά. Στην ακτινογραφία με κηδεμόνα φάνηκε υπερδιόρθωση της σκολίωσης από τις 28 μοίρες στις -16 μοίρες, κάτι που εξασφάλιζε σε πολύ μεγάλο βαθμό το καλό θεραπευτικό αποτέλεσμα. Η βελτίωση της στροφής του κορμού και της συμμετρίας του σώματος ήταν ξεκάθαρη στους επανελέγχους στην Schroth Scoliosis & Spine Clinic και μετά από μερικούς μήνες της προτάθηκε το ωράριο του κηδεμόνα να μειωθεί ακόμα περισσότερο στις 13-14 ώρες την ημέρα. Φυσικά, η Κ. συνεχίζει ανελλιπώς και το πρόγραμμα των ασκήσεων της.

Στο μεσοδιάστημα η Κ. αδιαθέτησε και η ανάπτυξη της προχωράει, οπότε η πρόγνωση γίνεται ολοένα και καλύτερα. Στην πιο πρόσφατη ακτινογραφία της, η σκολίωση βελτιώθηκε σημαντικά, από τις 28 στις 18 μοίρες. Η ακτινογραφία έγινε με το παιδί να μην φοράει τον κηδεμόνα για τουλάχιστον 24 ώρες, έτσι ώστε να είναι πιο αντικειμενική η μέτρηση, χωρίς να έχει την άμεση επίδραση εφαρμογής του κηδεμόνα. Η Κ. θα φοράει για λίγο καιρό ακόμα τον κηδεμόνα της 10-12 ώρες την ημέρα και θα συνεχίσει την θεραπεία της μέχρι το τέλος της ανάπτυξης της χωρίς κηδεμόνα, μόνο με ασκήσεις.

Έχει πολύ μεγάλη σημασία να γίνει η σωστή αντιμετώπιση την κατάλληλη χρονική στιγμή. Η απόφαση για την θεραπεία της σκολίωσης, πρέπει να λαμβάνεται από ειδικά καταρτισμένους επιστήμονες, λαμβάνοντας υπόψιν πολλές παραμέτρους και όχι μόνο την ακτινογραφία. Το ίδιο ισχύει και για την παρακολούθηση της θεραπείας, κάτι που εξασφαλίζουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό στην Schroth Scoliosis & Spine Clinic. Η σημαντική επιτυχία στην περίπτωση αυτή, είναι ότι το παιδί κατάφερε να πετύχει ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα, εφαρμόζοντας κηδεμόνα μόνο για περίπου 1 χρόνο (αντί για 4-5 που είχε προτείνει ο γιατρός της), μόνο 14-16 ώρες αρχικά και ακόμα λιγότερο αργότερα (αντί για 20 ώρες που είχε προτείνει ο γιατρός της).

Περιστατικό 9

M.C. brace and Schroth treatment improvement schroth scoliosis spine clinic

Η Χ. διαγνώστηκε με σκολίωση στην ηλικία των 8 ετών, η οποία μετρήθηκε αρχικά στις 25 μοίρες. Ήταν οριακή ένδειξη για εφαρμογή κηδεμόνα, όμως αρχικά της προτάθηκε να δοκιμάσει μόνο τις ασκήσεις Schroth, μήπως και καταφέρει να παρατείνει για κάποιο χρονικό διάστημα την εφαρμογή του κηδεμόνα. Μετά από περίπου 1 χρόνο, μεσολαβώντας το καλοκαίρι στο οποίο η συνέπεια της με τις ασκήσεις μειώθηκε, οι κλινικές μετρήσεις φανέρωναν μικρή επιδείνωση της σκολίωσης και έτσι της συστήθηκε να κάνει καινούρια ακτινογραφία, στην οποία η σκολίωση της μετρήθηκε στις 28 μοίρες (δεξιά θωρακική). Με δεδομένο ότι έδειχνε να βρίσκεται κοντά στην φάση της μέγιστης ανάπτυξης, φανερώνοντας σημάδια προ-εφηβείας, η σύσταση αυτή την φορά του Νίκου Καραβίδα ήταν εφαρμογή κηδεμόνα για 16 ώρες αρχικά σε συνδυασμό με τις ασκήσεις Schroth. Ο κ. Καραβίδας έδωσε αναλυτικές οδηγίες για την σχεδίαση του κηδεμόνα, τον οποίο ξεκίνησε να φοράει τον Σεπτέμβριο του 2018.

Η διορθωτική ικανότητα του κηδεμόνα έδειξε να είναι εξαιρετική καθώς μέσα στον κηδεμόνα η σκολίωση της μετρήθηκε στις -21 μοίρες (δηλαδή αριστερή θωρακική 21 μοίρες). Μετά από μερικούς μήνες και με την διαφαινόμενη κλινική βελτίωση, η σύσταση του κ. Καραβίδα ήταν ο κηδεμόνας να εφαρμόζεται για 12 περίπου ώρες την ημέρα και το καλοκαίρι μόνο στον ύπνο της. Επιστρέφοντας τον Σεπτέμβριο του 2019 έκανε ακτινογραφία χωρίς κηδεμόνα (τουλάχιστον 24 ώρες χωρίς να τον φοράει), η οποία έδειξε μια σημαντική διόρθωση της σκολιωτικής γωνίας από τις 28 στις 17 μοίρες. Πλέον θα συνεχίσει την θεραπεία της μόνο με ασκήσεις Schroth και είναι πολύ πιθανόν να μην χρειαστεί να ξαναβάλει κηδεμόνα. 

Ένας καλά σχεδιασμένος κηδεμόνας, σε συνδυασμό με ασκήσεις Schroth, μπορεί να καταφέρει να διορθώσει σημαντικά την σκολίωση μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα και να μην χρειαστεί η συνέχιση της θεραπείας με κηδεμόνα. Η Χ. εφάρμοσε κηδεμόνα και ασκήσεις Schroth για 1 χρόνο και κατάφερε να βελτιώσει την σκολίωση κατά 11 μοίρες και πλέον να συνεχίζει μόνο με ασκήσεις και τακτική παρακολούθηση στην κλινική μας.

Περιστατικό 10

N.L. brace Schroth scoliosis treatment schroth scoliosis spine clinic

 Η Λ. είναι μια κοπέλα 13 χρονών, από την Άρτα, η οποία διαγνώστηκε με σκολίωση τον Απρίλιο του 2018. Η γωνία της σκολίωσης της ήταν 28 μοίρες, ακόμα δεν είχε αδιαθετήσει και βρισκόταν στο στάδιο ανάτπυξης Risser 0. Επισκέφτηκε την Schroth Scoliosis & Spine Clinic και η σύσταση μας ήταν η εφαρμογή κηδεμόνα για 15-16 ώρες μαζί με ασκήσεις Schroth. Ο Νίκος Καραβίδας, όπως σε κάθε περιστατικό της κλινικής μας που χρειάζεται κηδεμόνα, έδωσε αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τον σωστό σχεδιασμό του κηδεμόνα της. Από την πρώτη εφαρμογή διαφαινόταν ότι διόρθωνε σημαντικά την σκολίωση της.

Η ακτινογραφία με κηδεμόνα που έκανε τον Μάιο του 2018, έδειξε υπερδιόρθωση της σκολίωσης της, από τις 28 μοίρες αριστερη θωρακοοσφυϊκή σκολίωση, μέσα στον κηδεμόνα ήταν 11 μοίρες δεξιά θωρακοοσυϊκή σκολίωση. Η τόσο σημαντική διορθωτική ικανότητα του κηδεμόνα, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους προγνωστικούς παράγοντες για το τελικό αποτέλεσμα, όπως και η συνέπεια με το ωράριο εφαρμογής και το πρόγραμμα των Ειδικών Ασκήσεων με την μέθοδο Schroth. Η Λ. ήταν συνεπής με όλα και στον επανέλεγχο που γινόταν ανά τακτά διαστήματα όταν επισκεπτόταν την κλινική μας, η βελτίωση της στροφής του κορμού και της συμμετρίας και στάσης σώματος είναι οφθαλμοφανής.

Μετά από έναν χρόνο περίπου έκανε καινούρια ακτινογραφία χωρίς κηδεμόνα, στην οποία διαπιστώθηκε σημαντική βελτίωση και της γωνίας της σκολίωσης κατα 8 μοίρες και σίγουρα πλέον δεν  θα χρειαστεί άλλος κηδεμόνας. Αυτό σημαίνει πως έχει καταφέρει να αντιμετωπίσει με πολύ μεγάλη επιτυχία την σκολίωση της, φορώντας έναν κηδεμόνα για 15-16 ώρες, μόλις για 1 χρόνο. Όταν η σκολίωση αντιμετωπίζεται την κατάλληλη χρονική στιγμή, με έναν καλό κηδεμόνα και ασκήσεις Schroth, το διορθωτικό αποτέλεσμα είναι εξαιρετικό και φαίνεται σε μερικούς μόνο μήνες από την έναρξη της θεραπείας. Επίσης, μπορεί να περιοριστεί σημαντικά το ωράριο εφαρμογής αλλά και η συνολική χρονική διάρκεια εφαρμογής του κηδεμόνα.

Περιστατικό 11

P.L. brace and Schroth scoliosis treatment schroth scoliosis spine clinic

Η Λ. είναι 15 ετών και διαγνώστηκε με σκολίωση στην ηλικία των 11 ετών. Η διάγνωση ήταν πολύ έγκαιρη, καθώς αρχικά η γωνία της σκολίωσης ήταν μόλις 14 μοίρες. Ο Ορθοπεδικός που την παρακολουθούσε εκείνη την περίοδο, δεν πρότεινε κάτι σαν αντιμετώπιση και σύστησε επανέλεγχο σε μερικούς μήνες. Η εφαρμογή ενός προγράμματος Ειδικών Ασκήσεων για την Σκολίωση τότε, ίσως να μπορούσε να αλλάξει την μετέπειτα εξέλιξη της πάθησης, όμως δεν της προτάθηκαν ποτέ. Η συνέπεια ήταν μετά από μόλις 4 μήνες η σκολίωση της να είχε φτάσει στις 28 μοίρες και πλέον έπρεπε να βάλει κηδεμόνα.

Έτσι, προχώρησε στην θεραπεία με κηδεμόνα, τον οποίο αγόρασε από ιδιωτικό κέντρο στην Αθήνα. Δυστυχώς, ο συγκεκριμένος κηδεμόνας την δυσκόλεψε αρκετά στην εφαρμογή του, ποτέ δεν έγινε ακτινογραφία με κηδεμόνα για να διαπιστωθεί η διορθωτική του ικανότητα και ο Ορθοπεδικός και Φυσικοθεραπευτής που την έβλεπαν απέτυχαν να την πείσουν να συνεχίσει την θεραπεία της, την οποία εγκατέλειψε πλήρως μετά από μόλις μερικούς μήνες.

Η Λ. και η οικογένεια της επισκέφτηκαν την Schroth Scoliosis & Spine Clinic για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο του 2018. Η προσδοκία τους ήταν σίγουρα να ακούσουν για αντιμετώπιση της σκολίωσης μόνο με ασκήσεις, χωρίς κηδεμόνα, ενώ μάλιστα είχαν την πεποίθηση ότι η σκολίωση της κόρης τους είχε διατηρηθεί σταθερή κάτω από τις 30 μοίρες. Ο Νίκος Καραβίδας, πρότεινε να κάνουν ακτινογραφία για να μετρηθεί η σκολίωση, καθώς η κλινική της είκονα φανέρωνε σημαντική επιδείνωση της. Πράγματι, η καινούρια ακτινογραφία έδειξε πως η σκολίωση πλέον ήταν 25 μοίρες στην θωρακική μοίρα και 45 μοίρες στην οσφυϊκή. Με δεδομένο ότι σύμφωνα με την ακτινογραφία υπήρχε ακόμα υπόλοιπο ανάπτυξης και καλή ελαστικότητα της σπονδυλικής στήλης, η πρόταση του Νίκου Καραβίδα ήταν εφαρμογή κηδεμόνα (σχεδιασμένου υπό τις οδηγίες του πάντα) για 15-16 ώρες την ημέρα, για περίπου 1 χρόνο, παράλληλη με τις ασκήσεις της μεθόδου Schroth.

Το παιδί και η οικογένεια του πείστηκαν από την θεραπευτική πρόταση του Νίκου Καραβίδα και ξεκίνησαν τις ασκήσεις Schroth, μαζί με την εφαρμογή του κηδεμόνα. Το αποτέλεσμα της στην παραπάνω φωτογραφία, μόλις 2 μήνες μετά την έναρξη της θεραπείας φανερώνει ήδη μια θεαματική βελτίωση. Η σκολίωση της μέσα στον κηδεμόνα, που σχεδιάστηκε υπό τις οδηγίες του Νίκου Καραβίδα στον ορθωτικό, ήταν στις 13 μοίρες στην θωρακική μοίρα (από τις 25 αρχικά, σχεδόν 50% διόρθωση) και στις 6 μοίρες στην οσφυϊκή μοίρα (από τις 45 αρχικά, σχεδόν 90% διόρθωση)!! Επίσης, στις κλινικές μετρήσεις που ανά τακτά διαστήματα κάνουμε στην Schroth Scoliosis & Spine Clinic για την σωστή παρακολούθηση της θεραπείας, ήδη υπάρχει πολύ σημαντική βελτίωση στην συμμετρία της λεκάνης και στην στροφή του κορμού.

Η Λ. εφάρμοσε με συνέπεια το πρόγραμμα θεραπείας της με κηδεμόνα και ασκήσεις Schroth και στην επόμενη ακτινογραφία της η γωνία μειώθηκε στις 23 μοίρες στην θωρακική σκολίωση και στις 40 στην οσφυϊκή σκολίωση . Η περίπτωση της Λ. φανερώνει πως έχει πολύ μεγάλη σημασία η συνολικότερη προσέγγιση προς το παιδί και την οικογένεια του, κάτι που δυστυχώς λείπει σε πολλές περιπτώσεις και το παιδί χάνει το κίνητρο του και την συνέπεια του με το πρόγραμμα θεραπείας, που οδηγούν σε αποτυχημένα αποτελέσματα. Επίσης, είναι ακόμα μια περίπτωση επιτυχούς συντηρητικής αντιμετώπισης σκολίωσης άνω των 40 μοιρών, που θεωρητικά είναι το όριο της χειρουργικής ένδειξης.

Περιστατικό 12

P.D. severe scoliosis treatment bracepsse schroth scoliosis spine clinic

Η Δ. διαγνώστηκε με πολύ επιθετική σκολίωση, στην ηλικία των 11,5 ετών. Η γωνία της σκολίωσης της ήταν ήδη 61 μοίρες στην πρώτη διάγνωση, ενώ ακόμα δεν είχε καν αδιαθετήσει, που σημαίνει ότι είχε πολύ μεγάλο υπόλοιπο ανάπτυξης, άρα οι πιθανότητες περαιτέρω ραγδαίας επιδείνωσης ήταν πολύ μεγάλες. Όσους Ορθοπεδικούς επισκέφθηκε στην Καβάλα (από όπου κατάγεται και διαμένει) και στην Θεσσαλονίκη, κανένας δεν της πρότεινε συντηρητική αντιμετώπιση και όλοι συμφωνούσαν ότι θα έπρεπε απαραιτήτως να χειρουργηθεί το συντομότερο δυνατό.

Αναζητώντας κάποια εναλλακτική επιλογή επικοινώνησε με την Schroth Scoliosis & Spine Clinic και τον Νίκο Καραβίδα προσωπικά. Η σύσταση του κ. Καραβίδα ήταν πριν να καταλήξει στην απόφαση για χειρουργική αντιμετώπιση να δώσει μια ευκαιρία σε μια σωστή συντηρητική αντιμετώπιση, με κηδεμόνα και ασκήσεις Schroth. Πάντα ο στόχος σε μια τέτοια περίπτωση είναι η αποφυγή της επιδείνωσης της σκολίωσης, η κλινική βελτίωση και η αποφυγή του χειρουργείου. Ο κηδεμόνας σχεδιάστηκε εξ ολοκλήρου υπό τις οδηγίες του κ. Καραβίδα, δίνοντας λεπτομερή αναφορά στον Ορθωτικό για τα κατάλληλα σημεία πιέσεων και όλες τις απαραιτητές προσαρμογές και της συστήθηκε να τον φοράει 20-22 ώρες την ημέρα.

Η Δ. επιστρέφοντας στην Καβάλα εφάρμοσε πιστά το πρόγραμμα των ασκήσεων Schroth και το ωράριο του κηδεμόνα και αρκετά γρήγορα η κλινική βελτίωση στο σώμα της ήταν αισθητή. Η ακτινογραφία με κηδεμόνα μετρήθηκε στις 41 μοίρες, δίνοντας μια διόρθωση περίπου 30%, που σε μια τόσο μεγάλη και δύσκαμπτη σκολίωση αποτελεί εξαιρετικό ποσοστό διόρθωσης.

1 χρόνο μετά έκανε ακτινογραφία, έχοντας βγάλει τον κηδεμόνα για τουλάχιστον 24 ώρες, ώστε να είναι αξιόπιστο το αποτέλεσμα. Η σκολίωση της είχε καταφέρει να σταθεροποιηθεί ακτινολογικά, κάτι που συνιστά τεράστια επιτυχία σε αυτή την επιθετική και ραγδαία επιδεινούμενη σκολίωση. Πέραν της ακτινολογικής σταθεροποίησης όμως, υπήρχε πολύ σημαντική βελτίωση στην συμμετρία του σώματος, στην στροφή του κορμού και στην ελαστικότητα της σπονδυλικής της στήλης. Φυσικά, η θεραπεία της με κηδεμόνα και ασκήσεις θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος της ανάπτυξης της.

Σε αυτή την μεγάλη και δύσκολη σκολίωση, που κανένας Ορθοπεδικός δεν της έδινε καμία πιθανότητα για επιτυχημένο αποτέλεσμα με την συντηρητική αντιμετώπιση, κατάφερε η Δ. να πετύχει ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα. Εννοείται ότι η σκολίωση της παραμένει πολύ μεγάλη, όμως κατάφερε να την σταθεροποιήσει την στιγμή που έδειχνε να μεγαλώνει ανεξέλεγκτα στην φάση της μέγιστης ανάπτυξης της. Η πρόγνωση της σκολίωσης της πλέον ήδη είναι καλύτερη και δεν θα χρειαστεί να πάρει το μεγάλο ρίσκο μιας χειρουργικής αντιμετώπισης με σπονδυλοδεσία. 

Πάντα πριν την απόφαση για χειρουργική αντιμετώπιση της σκολίωσης, θα πρέπει ο ασθενής να δοκιμάζει μια σωστή συντηρητική αντιμετώπιση. Αν το αποτέλεσμα από την συντηρητική αντιμετώπιση αφήνει ικανοποιημένο τον ασθενή και την οικογένεια, όπως στην περίπτωση της Δ., τότε δεν υπάρχει λόγος να προχωρήσει σε χειρουργική λύση. Με την πρόοδο της τεχνολογίας στους κηδεμόνες και με την βοήθεια των Ειδικών Ασκήσεων Schroth, σκολιώσεις που βρίσκονται εντός χειρουργικών ενδείξεων μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά χωρίς χειρουργείο.

Περιστατικό 13

D.S.severe scoliosis treatment bracepsse schroth scoliosis spine clinic

Η Σ. διαγνώστηκε στην ηλικία των 11 ετών με ραγδαία επιδεινούμενη σκολίωση, η οποία στην πρώτη ακτινογραφία της μετρήθηκε στις 67 μοίρες. Με δεδομένο πως βρισκόταν στα αρχικά στάδια της ανάπτυξης της (Risser 1), η πιθανότητα περαιτέρω επιδείνωσης ήταν πολύ μεγάλη. Επίσης, υπήρχε η δυσκολία μετακίνησης, καθώς μένει μόνιμα στην Κω. Όσους Ορθοπεδικούς επισκέφτηκε της πρότειναν άμεσα χειρουργική αντιμετώπιση με σπονδυλοδεσία, χωρίς να της αφήνουν το παραμικρό περιθώριο εναλλακτικής επιλογής. Τότε, επικοινώνησε με την Schroth Scoliosis & Spine Clinic και τον κ. Καραβίδα, ζητώντας την δικιά του σύσταση.

Της προτάθηκε να εφαρμόσει κηδεμόνα 22 ώρες την ημέρα και να εφαρμόζει καθημερινά το πρόγραμμα των ασκήσεων Schroth, στο οποίο εκπαιδεύτηκε στην κλινική μας. Εξηγήθηκε εξαρχής στην ασθενή και στην οικογένεια της ότι πρωταρχικός στόχος της θεραπείας θα ήταν ο περιορισμός της επιδείνωσης της σκολίωσης της, η κλινική βελτίωση και η αποφυγή της χειρουργικής αντιμετώπισης. Η πρώτη ακτινογραφία με κηδεμόνα ήταν πολύ ενθαρρυντική, καθώς η διόρθωση ξεπερνούσε το 40%, μειώνοντας την γωνία της σκολίωσης μέσα στον κηδεμόνα στις 39 μοίρες. 

Όλα τα χρόνια της θεραπείας της η Σ. ήταν πάντα απολύτως συνεπής με το ωράριο του κηδεμόνα, όπως πρότεινε ο κ. Καραβίδας, καθώς και με το πρόγραμμα των Ειδικών Ασκήσεων Schroth. Μετά από 1,5 χρόνο θεραπείας, όταν η ανάπτυξη της είχε προχωρήσει και η σκολίωση παρέμενε σταθερή, το ωράριο της μειώθηκε σταδιακά στις 16 ώρες την ημέρα και το επόμενο χρονικό διάστημα ακόμα περισσότερο. Η τελευταία ακτινογραφία της, όταν και της συστήθηκε να αφαιρέσει πλήρως τον κηδεμόνα της, μετρήθηκε στις 63 μοίρες, ενώ η βελτίωση στην εμφάνιση της (συμμετρία των ώμων και της λεκάνης, στροφή του κορμού) ήταν εντυπωσιακή, παρουσιάζοντας πλέον μια απολύτως συμμετρική θέση στο σώμα της.

Η γωνία της σκολίωσης της εξακολουθεί να είναι μεγάλη και υπάρχει η ανάγκη διατήρησης του προγράμματος των ασκήσεων Schroth μακροπρόθεσμα, σε μικρότερη συχνότητα, για να συντηρηθεί το θεραπευτικό της αποτέλεσμα. Όμως πλέον, έχοντας μια πολύ καλύτερη συμμετρία στο σώμα της, όπως και σημαντικά μικρότερη στροφή, οι πιθανότητες επιδείνωσης μελλοντικά έχουν ήδη περιοριστεί σημαντικά. Κατάφερε λοιπόν να βελτιώσει την σκολίωση της, παρά την δυσχερή αρχική πρόγνωση και να αποφύγει την χειρουργική αντιμετώπιση, που της προτάθηκε ως η μόνη επιλογή από τους Ορθοπεδικούς που την είδαν.

Περιστατικό 14

E.E.adolescent scoliosis brace and schroth exercises treatment result schroth scoliosis spine clinic

Η Ε. διαγνώστηκε πρώτη φορά με σκολίωση στην ηλικία των 13 ετών και μάλιστα υπήρχε πολύ ραγδαία επιδείνωση του κυρτώματος, καθώς η αρχική μέτρηση ήταν ήδη στις 46 μοίρες με αριστερή θωρακική σκολίωση. Οι περισσότερες γνώμες των Ορθοπεδικών που επισκέφτηκε η οικογένεια της δεν έδιναν καμία πιθανότητα επιτυχίας στην συντηρητική αντιμετώπιση αυτής της σκολίωσης και επέμεναν πως η μοναδική επιλογή ήταν η χειρουργική αντιμετώπιση με σπονδυλοδεσία. Έτσι τον Οκτώβριο του 2020 επισκέφτηκαν την Schroth Scoliosis & Spine Clinic για να ακούσουν την θεραπευτική πρόταση του κ. Καραβίδα.

Η πρόταση ήταν ένας συνδυασμός κηδεμόνα (σχεδιασμένου υπό τις οδηγίες του κ. Καραβίδα για περίπου 20 ώρες την ημέρα) και ασκήσεων Schroth, στις οποίες θα έπρεπε να εκπαιδευθεί στην κλινική μας και να τις εφαρμόζει και στο σπίτι η Ε. Οι γονείς της Ε. προχώρησαν άμεσα στην θεραπευτική πρόταση της Schroth Scoliosis & Spine Clinic και σε μερικές ημέρες ξεκίνησε η θεραπεία της με απόλυτη συνέπεια στο πρόγραμμα που έπρεπε να ακολουθεί με τον κηδεμόνα και τις ασκήσεις Schroth.

Κανονικά, η ακτινογραφία με κηδεμόνα θα έπρεπε να γίνει αφού προστεθούν όλες οι απαραίτητες πιέσεις (προσαρμοσμένα πίεστρα στα κατάλληλα σημεία του κηδεμόνα για μεγαλύτερη διόρθωση), όμως οι γονείς ακολουθώντας τις οδηγίες του Ορθοπεδικού την έκαναν νωρίτερα, χωρίς το μέγιστο των πιέσεων που έπρεπε. Παρόλαυτα, η διόρθωση μέσα στον κηδεμόνα ήταν εξαιρετική, καθώς η σκολίωση μειωνόταν από τις 46 στις 18 μοίρες με την εφαρμογή του (διόρθωση μεγαλύτερη του 60% , πολύ περισσότερο από το 30% που είναι το minimum που απαιτείται για να κριθεί ως αποτελεσματική). Αυτό σημαίνει πως με την επιπλέον προσθήκη των πιέσεων, που έγινε εκ των υστέρων, η διόρθωση με τον κηδεμόνα θα ήταν με βεβαιότητα ακόμα μεγαλύτερη.

Στις πρώτες επαναληπτικές κλινικές μετρήσεις στην κλινική μας μετά από μόλις 1 μήνα, φαινόταν ότι υπάρχει τεράστια βελτίωση στην συμμετρία του σώματος και στην στροφή του κορμού. Ακριβώς ένα χρόνο μετά την έναρξη της θεραπείας πραγματοποιήθηκε ακτινογραφία χωρίς κηδεμόνα (για 48 ώρες), η οποία έδειξε ότι η γωνία της σκολίωσης είχε μειωθεί από τις 46 στις 38 μοίρες, με το κύρτωμα να δείχνει πλέον πολύ πιο συμμετρικό.

Περιστατικό 15

L.I.scoliosis treatment brace and schroth exercises Schroth Scoliosis Spine Clinic

Η Η. διαγνώστηκε πρώτη φορά με σκολίωση στα 13 της, έχοντας ένα οσφυϊκό κύρτωμα 25 μοιρών. Η αρχική σύσταση του ορθοπεδικού της ήταν να την ξαναδεί με ακτινογραφία σε μερικούς μήνες. Πράγματι, μετά από 5 μήνες χωρίς καμία θεραπεία, η σκολίωση της μεγάλωσε στις 33 μοίρες στην οσφυϊκή μοίρα ενώ δημιουργήθηκε και ένα θωρακικό κύρτωμα που μετρήθηκε στις 28 μοίρες. Τότε ήταν που επισκέφτηκε την Schroth Scoliosis & Spine Clinic για να ζητήσουν την γνώμη του κ. Καραβίδα.

Με δεδομένο ότι ακόμα είχε σημαντικό υπόλοιπο ανάπτυξης (στάδιο Risser 0, χωρίς πρώτη περίοδο ακόμα) και την σκολίωση άνω των 25 μοιρών, της προτάθηκε θεραπεία με συνδυασμό κηδεμόνα και ασκήσεων Schroth. Ο κηδεμόνας της, όπως άλλωστε και σε όλα τα περιστατικά της κλινικής μας, σχεδιάστηκε υπό τις οδηγίες του κ. Καραβίδα, ενώ ξεκίνησε και ένα πρόγραμμα ειδικών ασκήσεων Schroth, προσαρμοσμένων στην δική της σκολίωση. Η ακτινογραφία με κηδεμόνα ένα μήνα αργότερα γίνεται πάντα για να μας δείξει την διορθωτική ικανότητα του κηδεμόνα και αποτελεί σημαντικό προγνωστικό στοιχείο για το τελικό θεραπευτικό αποτέλεσμα. Το minimum της διόρθωσης που πρέπει να επιτυγχάνεται είναι 30%. Στην ακτινογραφία με κηδεμόνα λοιπόν η σκολίωση μειωνόταν στις 17 μοίρες στο θωρακικό κύρτωμα (40% διόρθωση) και στις 6 στο οσφυϊκό κύρτωμα (82% διόρθωση).

Συνέχισε το πρόγραμμα θεραπείας της με καλή συνέπεια και η επόμενη ακτινογραφία της που έγινε 14 μήνες μετά την έναρξη της θεραπείας με κηδεμόνα έδειξε ότι η σκολίωση της είχε βελτιωθεί σημαντικά. Η δεξιά θωρακική σκολίωση είχε μειωθεί από τις 28 στις 22 μοίρες και η αριστερή οσφυϊκή σκολίωση από τις 33 στις 26 μοίρες. Της προτάθηκε να συνεχίσει την θεραπεία της με καινούριο κηδεμόνα πλέον (καθώς έχει αλλάξει η σωματοδομή της και έχει ακόμα υπόλοιπο ανάπτυξης) και ασκήσεις Schroth για περίπου 1 χρόνο ακόμα, με στόχο την περαιτέρω βελτίωση της σκολίωσης της.

Περιστατικό 16

P.A. scoliosis treatment result brace and schroth exercises online Schroth Scoliosis Spine Clinic

Η Α. διαγνώστηκε πρώτη φορά με σκολίωση στην Κύπρο τον Ιανουάριο του 2020, στα 14 της χρόνια. Η σύσταση του Ορθοπεδικού της ήταν να φορέσει κηδεμόνα για 16 ώρες την ημέρα. Οι γονείς της Α. επικοινώνησαν με τον κ. Καραβίδα αναζητώντας επιπλέον την βοήθεια των Ειδιικών Φυσικοθεραπευτικών Ασκήσεων για την Σκολίωση (PSSE) με την μέθοδο Schroth. Όμως, λόγω της πανδημίας ήταν αδύνατον να μπορούσαν να ταξιδέψουν στην Αθήνα, οπότε η πρόταση του κ. Καραβίδα ήταν να αρχίσουν διαδικτυακές συνεδρίες ανά τακτά διαστήματα, ώστε να μάθει σωστά τις ασκήσεις το παιδί και επίσης να μπορεί να δίνει όλες τις απαραίτητες οδηγίες για τις προσαρμογές που χρειαζόταν ο κηδεμόνας της.

Η επόμενη ακτινογραφία χωρίς κηδεμόνα έγινε τον Οκτώβριο του 2021 και φανέρωσε μια σημαντική διόρθωση της σκολίωσης από τις 30 στις 12 μοίρες. Η κλινική εικόνα του παιδιού επίσης έδειχνε να είναι πολύ πιο συμμετρική σε ώμους και λεκάνης και με λιγότερη στροφή κορμού. Πλέον επίσης φαίνεται ότι είναι κοντά στο τέλος της ανάπτυξης, οπότε σύντομα θα ολοκληρώσει την θεραπεία της με κηδεμόνα. Η περίπτωση της Α. δείχνει πως ακόμα και διαδικτυακά, χωρίς προσωπική επαφή, με την κατάλληλη εκπαίδευση και το θεραπευτικό πρωτόκολλο που εφαρμόζουμε στην Schroth Scoliosis & Spine Clinic μπορεί να επιτευχθεί ένα πάρα πολύ καλό θεραπευτικό αποτέλεσμα.

Σεμινάρια Schroth για Φυσικοθεραπευτές

Σκολίωση

Εφηβική ιδιοπαθής σκολίωση

Συγγενής σκολίωση

Νηπιακή σκολίωση

Σκολίωση Ενηλίκων

Νευρομυική σκολίωση

Παιδική σκολίωση

ΚΥΦΩΣΗ

ΑΛΛΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ