Schroth Scoliosis & Spine Clinic

Νηπιακή Ιδιοπαθής σκολίωση (Infantile Idiopathic Scoliosis)

Η νηπιακή σκολίωση περιγράφηκε πρώτη φορά από τον JP James το 1951. Καταρχήν πρέπει να γίνει διαχωρισμός μεταξύ της νηπιακής και της συγγενούς σκολίωσης, καθώς συχνά η πρώτη διάγνωση μιας συγγενούς σκολίωσης γίνεται μέχρι τα 3 πρώτα έτη του παιδιού, αλλά δεν συμπεριλαμβάνεται στην κατηγορία της νηπιακής σκολίωσης. Η σημαντικότερη διαφορά είναι ότι η νηπιακή σκολίωση είναι ιδιοπαθής, δηλαδή αγνώστου αιτιολογίας, ενώ η συγγενής είναι γνωστής αιτιολογίας και προκαλείται από λανθασμένο σχηματισμό των σπονδύλων.

Οι περισσότερες νηπιακές σκολιώσεις είναι αριστερόκυρτες θωρακικές, εμφανίζονται σε μεγαλύτερο ποσοστό σε αγόρια (60% αγόρια-40% κορίτσια), ενώ αποτελούν μόνο το 1% του συνόλου των παιδιών με Ιδιοπαθή Σκολίωση. Η πρόγνωση πάντως είναι χειρότερη, όταν εμφανίζεται σε κορίτσια και είναι δεξιόκυρτη θωρακική. Για άγνωστους λόγους, εμφανίζεται συχνότερα στην Ευρώπη από τις ΗΠΑ. Πολλά παιδιά είναι απολύτως υγιή, απλώς εμφανίζουν ένα μικρό κύρτωμα στην σπονδυλική τους στήλη. Σε κάποια παιδιά όμως συνυπάρχει δυσπλασία στα ισχία, νοητική καθυστέρηση ή εκ γενετής καρδιαγγειακή νόσος.

Αντιμετώπιση

Το μεγαλύτερο ποσοστό από τις νηπιακές σκολιώσεις δεν χρειάζονται καν θεραπεία και συχνά διορθώνονται αυτόματα. Υπάρχει μια αιτιοπαθογενετική θεωρία για την δημιουργία της νηπιακής σκολίωσης, που σχετίζει την θέση του ύπνου των βρεφών, που μπορεί να ασκεί ασύμμετρη πίεση στις πλευρές, με συνέπεια την δημιουργία ήπιων κυρτωμάτων της σπονδυλικής στήλης. Σημαντική προγνωστική παράμετρος που πάντα πρέπει να εκτιμάται είναι η διαφορά της σπονδυλοπλευρικής γωνίας Mehta (Rib vertebra angle difference- RVAD). H MRVAD ορίζεται ως η διαφορά της γωνίας των δύο πλευρών που ενώνονται με τον σπόνδυλο στην κορυφή του κυρτώματος (Apex vertebra). Αν MRVAD<20ο τότε συνήθως πρόκειται για μη επιδεινούμενο κύρτωμα (non-progressive). Τα κορίτσια, παρότι έχουν μικρότερο ποσοστό εμφάνισης, τείνουν να έχουν πιο συχνά επιδεινούμενα κυρτώματα.

rib vertebra angle difference

Εφόσον ένα παιδί σε αυτή την ηλικία διαγνωστεί με νηπιακή σκολίωση, αμέσως ξεκινάει η τακτική παρακολούθηση του. Οι σκολιώσεις που ξεπερνούν τις 30 μοίρες τείνουν να μεγαλώσουν αν δεν υπάρχει κάποια θεραπεία. Επειδή οι σκολιώσεις που είναι 10ο -25ο σπανίως μεγαλώνουν, για να αποφευχθεί μια μη αναγκαία μακρόχρονη θεραπεία με κηδεμόνα (overtreatment) θα πρέπει ανά τακτά διαστήματα (4-6 μήνες) το παιδί να επανεξετάζεται με ακτινογραφία, για να γίνεται σύγκριση του κυρτώματος. 

plaster cast for infantile scoliosis

 

Στην περίπτωση που η σκολίωση αρχικά είναι πάνω από 30 μοίρες ή όταν διαπιστωθεί επιδείνωση του κυρτώματος σε μικρότερη σκολίωση, θα πρέπει να εφαρμοστεί γύψος (plaster cast) ή κηδεμόνας (brace). Η επιλογή της καταλληλότερης θεραπείας εξαρτάται από την ελαστικότητα του κυρτώματος, η οποία μετράται με ακτινογραφία σε πλάγια κάμψη (side-bending x-ray). Αν το κύρτωμα είναι πολύ δύσκαμπτο, ο κηδεμόνας μάλλον είναι δύσκολο να ωφελήσει, οπότε θα πρέπει να τοποθετηθεί γύψος. 

 Ο σκοπός εφαρμογής του κηδεμόνα είναι κυρίως να περιορίσει την επιδείνωση του κυρτώματος και να επιτρέψει στο παιδί να μεγαλώσει φυσιολογικά μέχρι να προχωρήσει σε χειρουργική επέμβαση σε μεγαλύτερη ηλικία. Παρόλαυτα, υπάρχουν μεμονωμένες έρευνες που δείχνουν ότι ένας σωστός κηδεμόνας μπορεί να διορθώσει μόνιμα μια νηπιακή σκολίωση. 

 

brace for infantile scoliosis

 

Ο κηδεμόνας εφαρμόζεται σχεδόν όλο το 24ωρο, εκτός από τις ώρες για την υγιεινή του παιδιού. Φυσικά, θα πρέπει να υπάρχει συνεχής και τακτική παρακολούθηση της πορείας της θεραπείας, ενώ ο κηδεμόνας θα πρέπει να αλλάζει κάθε περίπου 12-18 μήνες ανάλογα με την ανάπτυξη του παιδιού. Στην περίπτωση που επιλεχθεί γύψος, αυτός εφαρμόζεται όλο το 24ωρο και ουσιαστικά χρησιμοποιείται για να διορθώσει μερικώς την σκολίωση πριν να εφαρμοστεί κηδεμόνας στο παιδί. Η αλλαγή του γύψου γίνεται με αναισθησία κάθε 2-3 μήνες.

Σε τόσο μικρή ηλικία είναι αδύνατον να υπάρχει συνεργασία του παιδιού με τον θεραπευτή, οπότε οι ειδικές ασκήσεις για την σκολίωση (PSSE) δεν εφαρμόζονται. Όμως καθώς το παιδί μεγαλώνει και κατανοεί την σκολίωση του, συνήθως από το 8ο έτος και έπειτα, σταδιακά ενσωματώνονται στο θεραπευτικό πρόγραμμα και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της θεραπείας, όπως στην εφηβική ιδιοπαθή σκολίωση.

 

 

Η χειρουργική επέμβαση σε τόσο μικρή ηλικία συνίσταται μόνο στην περίπτωση που η θεραπεία με γύψο ή κηδεμόνα κριθεί αναποτελεσματική και υπάρχει επιδείνωση του κυρτώματος. Το μεγαλύτερο δίλημμα με το χειρουργείο είναι το πώς θα καταφέρει να σταματήσει την επιδείνωση του κυρτώματος χωρίς να επηρεάσει αρνητικά την ανάπτυξη του παιδιού.

 

 

  growing rods Οι συνηθέστεροι τύποι επεμβάσεων είναι:
 • In-situ spinal fusion: Η σπονδυλοδεσία γίνεται με ελάχιστη έως καθόλου διόρθωση της σπονδυλικής στήλης. Το σκεπτικό είναι κάποιοι σπόνδυλοι να γίνουν ένα ενιαίο τμήμα και να σταματήσουν να μεγαλώνουν προκαλώντας μεγαλύτερη παραμόρφωση στην σπονδυλική στήλη. Στόχος είναι να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα έγκαιρα, πριν επιδεινωθεί περαιτέρω. Συχνά μετά την σπονδυλοδεσία εφαρμόζεται και κηδεμόνας ή γύψος για να προστατεύσει το αποτέλεσμα.
 • Growing rods: Η θεωρία των αναπτυσσόμενων ράβδων είναι να επιτρέπει την ελεγχόμενη ανάπτυξη της σπονδυλικής στήλης. Το παιδί κάθε 6 μήνες θα πρέπει να κάνει μια μικροεπέμβαση κατά την οποία οι ράβδοι θα επιμηκύνονται για να συγχρονίζονται με την ανάπτυξη του παιδιού. Συνήθως όταν το παιδί αναπτυχθεί ακολουθεί τυπική σπονδυλοδεσία για την αντιμετώπιση της σκολίωσης.
 • Instrumentation and fusion: Η κλασσική σπονδυλοδεσία, εφαρμόζεται σε παιδιά από 10 ετών και πάνω, όπου έχουν ολοκληρώσει το μεγαλύτερο μέρος της ανάπτυξης του θώρακα τους.

Η Schroth Scoliosis & Spine Clinic συνεργάζεται με Χειρούργους Ορθοπεδικούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό και θα σας παραπέμψει στους πιο ειδικούς για να σας προτείνουν την κατάλληλη αντιμετώπιση για την περίπτωση σας. 

 

Προτεινόμενα σχετικά άρθρα:

 Βιβλιογραφία:

 • Mehta MH, Morel G (1980) The non-operative treatment of infantile idiopathic scoliosis. In: Zorab PA, Siegler D (eds) Scoliosis. Academic Press, London, pp 71–84
 •  

  Mehta MH (2005) Growth as a corrective force in the early treatment of progressive infantile scoliosis. J Bone Joint Surg Br 87:1237–1247

 • Sanders J, D’Astous J, Fitzgerald M, Khoury J, Kishan S, Sturm P (2009) Derotational casting for progressive infantile scoliosis. J Pediatr Orthop 29:581–587
 • Cotrel Y, Morel G (1964) The elongation-derotation-flexion technique in the correction of scoliosis. Rev Chir Orthop Reparatrice Appar Mot 50:59–75
 • Morin C, Wehbe J, Daumas L, Morel G (1996) Traitement orthopédique des scolioses idiopathiques infantiles progressives. In: Dimeglio A, Herisson C, Simon L (eds) La scoliose idiopathique. Masson, Paris, pp 133–139
 • Foley G, Aubin CE, Labelle H, Sanders J, d’Astous J, Johnston C, Parent S (2012)YThe Rib Vertebra Angle Difference and its measurement in 3D for the evaluation of early onset scoliosis. Stud Health Technol Inform. 176:238-41.

Σεμινάρια Schroth για Φυσικοθεραπευτές

Σκολίωση

Εφηβική ιδιοπαθής σκολίωση

Συγγενής σκολίωση

Νηπιακή σκολίωση

Σκολίωση Ενηλίκων

Νευρομυική σκολίωση

Παιδική σκολίωση

ΚΥΦΩΣΗ

ΑΛΛΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ