Schroth Scoliosis & Spine Clinic

Κηδεμόνας και Άσκηση (PSSE – Physiotherapeutic Scoliosis Specific Exercises)

Δείτε εδώ τα αποτελέσματα μας με κηδεμόνα και ασκήσεις Schroth

Οι ενδείξεις εφαρμογής κηδεμόνα για την αντιμετώπιση της σκολίωσης σύμφωνα με τις διεθνείς επιστημονικές κοινότητες Scoliosis Research Society (SRS) και Society on Scoliosis Orthopedic and Rehabilitation Treatment (SOSORT) είναι σε σκολιώσεις 25 με 45 μοίρες, σε παιδιά που βρίσκονται σε στάδιο ανάπτυξης Risser 0-3. Φυσικά, αυτό δεν σημαίνει πως τα παιδιά με σκολιώσεις μεγαλύτερες από 45 μοίρες δεν θα πρέπει να βάζουν κηδεμόνα. Εκεί επιβάλλεται ακόμα περισσότερο η εφαρμογή κηδεμόνα, ώστε να περιοριστεί η επιδείνωση της σκολίωσης και να αποφευχθεί η χειρουργική επέμβαση. Απλώς από τις 45 μοίρες και πάνω υπάρχει και χειρουργική ένδειξη, χωρίς όμως να πρέπει απαραίτητα το άτομο να χειρουργηθεί. Ο καθορισμός του σταδίου ανάπτυξης του παιδιού είναι σημαντικός στην πρόγνωση της πάθησης και στην απόφαση για την κατάλληλη θεραπευτική επιλογή. Βέβαια για την επιλογή της κατάλληλης θεραπείας, συναξιολογούνται κι άλλες παράμετροι, όπως ο τύπος της σκολίωσης, η στροφή της σπονδυλικής στήλης, οι ασυμμετρίες του σώματος, το οικογενειακό ιστορικό κ.α.

N.K. brace and Schroth scoliosis treatment schroth scoliosis spine clinic

Δυστυχώς, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που η θεραπευτική επιλογή είναι εντελώς λανθασμένη. Για παράδειγμα υπάρχουν πολλά παιδιά που έχουν ξεκάθαρη ένδειξη να εφαρμόσουν κηδεμόνα και Ειδικές Ασκήσεις για την Σκολίωση κι όμως τους έχει προταθεί να κάνουν μόνο γενικότερη γυμναστική ή κολύμβηση ή απλή παρακολούθηση μετά από κάποιους μήνες (undertreatment). Από την άλλη μεριά, υπάρχουν επίσης πολλά παιδιά που υποβάλλονται σε μακροχρόνιες θεραπείες με κηδεμόνα, χωρίς να έχουν στην πραγματικότητα ένδειξη εφαρμογής του (overtreatment).

Overtreatment diagram

Με την κατάλληλη εφαρμογή ενός προγράμματος Ειδικών Ασκήσεων για την Σκολίωση (PSSE) σίγουρα πολλά παιδιά μπορούν να αποφύγουν την εφαρμογή κηδεμόνα. Π.χ. σε μια περίπτωση οριακής ένδειξης για κηδεμόνα, μπορούν να εφαρμοστούν μόνο Ειδικές Ασκήσεις για την Σκολίωση και ταυτόχρονη τακτική παρακολούθηση από Εξειδικευμένο Φυσικοθεραπευτή και ο κηδεμόνας να εφαρμοστεί μόνο στην περίπτωση ραγδαίας επιδείνωσης. Ο εξειδικευμένος Φυσικοθεραπευτής θα είναι σε θέση να παρακολουθεί ανά τακτά διαστήματα την πορεία της θεραπείας και αν διακρίνει κάποια επιδείνωση να παραπέμψει στον θεράποντα ιατρό για ακτινογραφία. Ακόμα κι αν επιδεινωθεί η σκολίωση, σίγουρα με τις Ειδικές Ασκήσεις για την Σκολίωση (PSSE) γίνεται καθυστέρηση του ρυθμού επιδείνωσης, άρα σε κάθε περίπτωση το όφελος για το παιδί και την οικογένεια είναι σημαντικό, καθώς μπορεί να αποφύγει να βάλει για πολλά χρόνια έναν κηδεμόνα. Σε κάθε περίπτωση πάντως ο σχεδιασμός του προγράμματος ασκήσεων και η παρακολούθηση της θεραπείας θα πρέπει να γίνεται από Εξειδικευμένο Φυσικοθεραπευτή στην αντιμετώπιση της Σκολίωσης.

S.A. Schroth BSPTS exercises scoliosis treatment Schroth Scoliosis Spine Clinic

 Δείτε εδώ τα αποτελέσματα θεραπείας μας μόνο Ασκήσεις Schroth, χωρίς κηδεμόνα

M.E. photos Schroth BSPTS improvement Schroth Scoliosis Spine Clinic

Ο ρόλος του Εξειδικευμένου Φυσικοθεραπευτή δεν περιορίζεται μόνο στην εκμάθηση των Ειδικών Ασκήσεων (PSSE) στον ασθενή, αλλά επεκτείνεται και στην τακτική παρακολούθηση της προόδου της θεραπείας, στην σωστή εφαρμογή του κηδεμόνα, στην μέτρηση σημαντικών παραμέτρων που αφορούν την διορθωτική ικανότητα του κηδεμόνα και στην παρότρυνση του ασθενούς για συνέπεια με το θεραπευτικό πρωτόκολλο.

Τα τελευταία χρόνια βιβλιογραφικά υπάρχουν υψηλής μεθοδολογικής ποιότητας έρευνες που αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα των PSSE σαν αποκλειστική αντιμετώπιση σε σκολιώσεις μικρότερες από τις 25 μοίρες. Επίσης, άλλες σημαντικές έρευνες έχουν αποδείξει πως τα παιδιά που φοράνε κηδεμόνα και ακολουθούν ταυτόχρονα ασκήσεις με την μέθοδο Schroth, έχουν στατιστικά σημαντικά καλύτερα αποτελέσματα από τα παιδιά που φοράνε μόνο κηδεμόνα, χωρίς Ειδικές Ασκήσεις.

Σε έρευνα του Νίκου Καραβίδα που παρουσιάστηκε στο Ετήσιο Συνέδριο της SOSORT στο Κατοβίτσε της Πολωνίας το 2015 και δημοσιεύτηκε στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό Scoliosis and Spinal Deformities Journal τον Οκτώβριο του 2016, τα αποτελέσματα φανέρωσαν ένα πολύ υψηλό ποσοστό overtreatment με κηδεμόνα, σε άτομα με Εφηβική Ιδιοπαθή Σκολίωση. 51 από τα 118 παιδιά που φορούσαν κηδεμόνα για την σκολίωση, δεν είχαν ένδειξη να τον εφαρμόσουν. Κάποια παιδιά δεν έπρεπε να ξεκινήσουν καθόλου την θεραπεία με κηδεμόνα, ενώ κάποια άλλα θα έπρεπε να είχαν ολοκληρώσει την θεραπεία νωρίτερα, καθώς η οστική τους ανάπτυξη είχε ήδη ολοκληρωθεί.

Διαβάστε εδώ την έρευνα για το overtreatment με κηδεμόνα

Οι λόγοι που συμβαίνει αυτό το φαινόμενο είναι η ελλιπής εκπαίδευση των ορθοπεδικών και των φυσικοθεραπευτών, η άγνοια των κατευθυντήριων οδηγιών από τις επιστημονικές κοινότητες, η άγνοια του σημαντικού ρόλου των Ειδικών Φυσικοθεραπευτικών Ασκήσεων για την Σκολίωση (Physiotherapeutic Scoliosis Specific Exercises – PSSE) και του Εξειδικευμένου Φυσικοθεραπευτή στην αντιμετώπιση της σκολίωσης, κερδοσκοπικοί λόγοι κ.α.

Στα παιδιά που υπάρχει πραγματική ένδειξη να φοράνε κηδεμόνα, οι διεθνείς επιστημονικές κοινότητες SRS και SOSORT προτείνουν την παράλληλη εφαρμογή Ειδικών Ασκήσεων για την Σκολίωση (PSSE). Ο κηδεμόνας προσφέρει πολλά στην αντιμετώπιση της σκολίωσης, αλλά κάνει μια παθητική διόρθωση. Τα άτομα με σκολίωση έχουν ανάγκη να εκπαιδευτούν μέσα από τις Ειδικές Ασκήσεις, ώστε να διορθώνουν ενεργητικά την σκολιωτική στάση τους και να διατηρούν μια διορθωμένη στάση κατά τις καθημερινές δραστηριότητες τους.

K.V. brace and schroth treatment improvement schroth scoliosis spine clinic

M.C. brace and Schroth treatment improvement schroth scoliosis spine clinic

Στην Schroth Scoliosis & Spine Clinic θα έχετε αναλυτική ενημέρωση για την πραγματική ένδειξη ή όχι εφαρμογής κηδεμόνα ενώ θα σας προταθεί και ο κατάλληλος τύπος κηδεμόνα για την περίπτωση σας. Η μέτρηση της γωνίας Cobb αρχικά χωρίς κηδεμόνα και εν συνεχεία με κηδεμόνα (in-brace x-ray) γίνεται σε ειδικό πρόγραμμα στον υπολογιστή, έτσι ώστε να περιορίζεται σημαντικά η πιθανότητα λανθασμένης μέτρησης, που συχνά γίνεται από γιατρούς. Επίσης, ανά τακτά διαστήματα θα πραγματοποιούνται σειρά μετρήσεων για την σωστή εφαρμογή του κηδεμόνα και την παρακολούθηση της θεραπείας σας, όπως η μέτρηση ύψους σε όρθια και καθιστή θέση, η μέτρηση της περιφέρειας και του σωματικού βάρους, η αξιολόγηση της στροφής της σκολίωσης με το σκολιώμετρο, η βαθμολόγηση των ασυμμετριών του σώματος με τις ειδικά σχεδιασμένες κλίμακες POTSI και TRACE, η τακτική αξιολόγηση των κλινικών φωτογραφιών  κ.α. Η κλινική, μέσα από επαγγελματικές συνεργασίες, σας παρέχει την δυνατότητα μέτρησης της γωνίας της σκολίωσης χωρίς ακτινογραφία (αποφεύγοντας έτσι την ανεπιθύμητη έκθεση στις ακτινοβολίες), όπως με το σύστημα Formetric 4D, που κάνει επιφανειακή τοπογραφία του σώματος και δίνει με ακρίβεια πολλαπλές μετρήσεις, οι οποίες αξιολογούνται από τον Εξειδικευμένο Φυσικοθεραπευτή Νίκο Καραβίδα, για να διαπιστωθεί η θετική ή αρνητική έκβαση της θεραπείας σας. Με το σύστημα Formetric 4D αναλύονται επίσης παράμετροι όπως η στροφή της σκολίωσης, οι ασυμμετρίες των ώμων και της λεκάνης, η κυφωτική και λορδωτική γωνία κ.α.

L.K. brace Schroth scoliosis treatment schroth scoliosis spine clinic

Η μέτρηση της διορθωτικής ικανότητας ενός κηδεμόνα γίνεται ακτινολογικά μερικές εβδομάδες μετά την πρώτη εφαρμογή του. Η μέτρηση της διόρθωσης μέσα στον κηδεμόνα (in-brace correction), καθώς και η συνέπεια εφαρμογής του ωραρίου είναι σημαντικοί προγνωστικοί παράγοντες για το τελικό θεραπευτικό αποτέλεσμα. Δυστυχώς στα περισσότερα κέντρα που σχεδιάζονται κηδεμόνες οι παραπάνω ακτινολογικές και μετρήσεις δεν γίνονται σωστά ή καθόλου, με αποτέλεσμα πολύ συχνά ενώ οι ασθενείς με το οικογενειακό τους περιβάλλον, οι τεχνικοί του κηδεμόνα, αλλά και οι Ορθοπεδικοί που παρακολουθούν τα περιστατικά να θεωρούν πως η θεραπεία πηγαίνει καλά, αλλά μια επόμενη ακτινογραφία μπορεί να φανερώσει σημαντική επιδείνωση του κυρτώματος.

I.E. brace and Schroth scoliosis treatment schroth scoliosis spine clinic

Ένας αποτελεσματικός κηδεμόνας για την σκολίωση είναι αυτός ο οποίος θα σχεδιαστεί σωστά ανάλογα με τον τύπο της σκολίωσης του κάθε παιδιού, θα έχει μια καλή διόρθωση (όπως αυτή μετράται στις ακτινογραφίες με κηδεμόνα) και θα είναι ανεκτός από το παιδί. Κάποιες φορές ο κηδεμόνας μπορεί να κάνει μια καλή ακτινολογική διόρθωση, όμως το παιδί να μην καταφέρνει να τον φοράει σωστά γιατί μπορεί να πονάει αφόρητα, να κάνει πληγές στο δέρμα κ.α. και γενικώς να επηρεάζει σημαντικά την καθημερινότητα του παιδιού. Σε αυτή την περίπτωση το θεραπευτικό αποτέλεσμα θα είναι αποτυχημένο.

O.Z. RSC brace Schroth BSPTS scoliosis treatment result schroth scoliosis spine clinic

Ο ρόλος του Εξειδικευμένου Φυσικοθεραπευτή είναι συνεπώς εξίσου σημαντικός και στα περιστατικά που φοράνε κηδεμόνα, τόσο στην εφαρμογή των κατάλληλων Ειδικών Ασκήσεων για την Σκολίωση, όσο και στην σωστή παρακολούθηση της θεραπείας.  Η Schroth Scoliosis & Spine Clinic εγγυάται την αναλυτική ενημέρωση σας σχετικά με την ένδειξη εφαρμογής κηδεμόνα, την πρόταση του κατάλληλου τύπου κηδεμόνα και ωραρίου εφαρμογής και τον τακτικό έλεγχο σωστής εφαρμογής και αποτελεσματικότητας του κηδεμόνα σας, μέσα από ειδικές μετρήσεις που περιγράφηκαν, ώστε να είστε σίγουροι για την θετική ή αρνητική έκβαση της θεραπείας σας, σε συνεννόηση με τον Ορθωτικό και τον Θεράποντα Ιατρό σας. Επίσης, στην Schroth Scoliosis & Spine Clinic το παιδί σας θα εκπαιδευτεί και στην εφάρμογη του κατάλληλου Ειδικού προγράμματος Ασκήσεων για την Σκολίωση (PSSE) με τις μεθόδους Schroth και SEAS. Τα αποτελέσματα των ερευνών για τα παιδιά που φοράνε κηδεμόνα και κάνουν Ειδικές Ασκήσεις για την Σκολίωση (PSSE) είναι συντριπτικά καλύτερα από τα παιδιά που φοράνε μόνο κηδεμόνα. Κάποιες φορές η εφαρμογή των Ειδικών Ασκήσεων για την Σκολίωση (PSSE) μπορεί να μειώσει σημαντικά την ανάγκη εφαρμογής του κηδεμόνα για πολλές ώρες την ημέρα, οπότε το όφελος είναι ακόμα μεγαλύτερο για το παιδί, που θα αποκτήσει περισσότερο ελεύθερο χρόνο χωρίς τον κηδεμόνα. 

A.L. braceexercises scoliosis treatment schroth scoliosis spine clinic

 P.L. brace and Schroth scoliosis treatment schroth scoliosis spine clinic

D.S.severe scoliosis treatment bracepsse schroth scoliosis spine clinic

Προτεινόμενα σχετικά άρθρα:

 
Βιβλιογραφία:
  • Negrini et al, 2011 SOSORT guidelines: Orthopaedic and Rehabilitation treatment of idiopathic scoliosis during growth. Scoliosis 2012, 7:3  doi:10.1186/1748-7161-7-3
  • Weiss HR, I Have Scoliosis, A Guidebook for Patients, Family Members, and Therapists. 9th revised edition, 2013.
  • SRS Manual of Brace Treatment for Idiopathic Scoliosis. https://www.srs.org/professionals/education_materials/SRS_bracing_manual/
  • Weinstein SL, Dolan LA, Wright JG, Dobbs MB: Effects of Bracing in Adolescents with Idiopathic Scoliosis. N Engl J Med 2013; 369:1512-1521. https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa1307337.
  • Bettany-Saltikov J, Parent E, Romano M, Villagrasa M, Negrini S. Physiotherapeutic scoliosis-specific exercises for adolescents with idiopathic scoliosis. Eur J Phys Rehabil Med. 2014 Feb;50(1):111-21.
  • Stefano Negrini , Sabrina Donzelli , Monia Lusini , Salvatore Minnella and Fabio Zaina The effectiveness of combined bracing and exercise in adolescent idiopathic scoliosis based on SRS and SOSORT criteria: a prospective study. BMC Musculoskeletal Disorders 2014, 15:263 
  • Hans-Rudolf Weiss and Manuel Rigo, Expert-driven Chêneau applications: Description and in-brace corrections. January 2011, Vol. 27, No. 1 , 61-67
  • LouAnn Rivett , Aimee Stewart and Joanne Potterton , The effect of compliance to a Rigo System Cheneau brace and a specific exercise programme on idiopathic scoliosis curvature: a comparative study: SOSORT 2014 award winner. Scoliosis 2014, 9:5
  • Weiss HR et al, Indications for conservative management of scoliosis (guidelines). Scoliosis 2006, 1:5

 

 

 

 

 

Σεμινάρια Schroth για Φυσικοθεραπευτές

Σκολίωση

Εφηβική ιδιοπαθής σκολίωση

Συγγενής σκολίωση

Νηπιακή σκολίωση

Σκολίωση Ενηλίκων

Νευρομυική σκολίωση

Παιδική σκολίωση

ΚΥΦΩΣΗ

ΑΛΛΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ