Schroth Scoliosis & Spine Clinic

Χειρουργική αντιμετώπιση σκολίωσης (Σπονδυλοδεσία)

Η χειρουργική επέμβαση για την σκολίωση αποτελεί  θεραπευτική επιλογή μόνο σε μεγάλες σκολιώσεις και μόνο όταν μια σωστή συντηρητική θεραπεία, με κηδεμόνα (όταν πρόκειται για παιδιά) και Ειδικές Ασκήσεις για την Σκολίωση (PSSE) (σε ενηλίκους) έχει αποτύχει να ελέγξει την επιδείνωση της σκολίωσης και υπάρχει σημαντικά μειωμένη ποιότητας ζωής του ασθενούς. Οι ενδείξεις για χειρουργική επέμβαση σύμφωνα με την Scoliosis Research Society (SRS) περιλαμβάνουν σκολιώσεις άνω των 45 μοιρών σε παιδιά που ακόμα αναπτύσσονται και σκολιώσεις άνω των 50 μοιρών για ενηλίκους. Η συνήθης χειρουργική επέμβαση για την σκολίωση είναι η σπονδυλοδεσία (spinal fusion). Πραγματοποιείται κυρίως για αισθητικούς σκοπούς, καθώς μόνο σε σκολιώσεις άνω των 80 μοιρών φαίνεται να υπάρχουν σοβαρά καρδιοαναπνευστικά προβλήματα.

Ο σκοπός της σπονδυλοδεσίας είναι η διόρθωση του κυρτώματος και η σταθεροποίηση του με ισχυρά υλικά σε μία καλύτερη θέση. Επιτυγχάνεται με την τοποθέτηση ράβδων που δένονται με την βοήθεια άγκιστρων, βιδών και συρμάτων, ενώ χρησιμοποιείται και οστικό μόσχευμα. Η προσπέλαση μπορεί να είναι πρόσθια ή οπίσθια. Η οπίσθια προσπέλαση είναι πιο διαδεδομένη και χρησιμοποιείται κυρίως σε θωρακικές ή διπλές σκολιώσεις, ενώ η πρόσθια προτιμάται κυρίως σε οσφυϊκές ή θωρακοοσφυϊκές σκολιώσεις, με σκοπό να δεθούν λιγότεροι σπόνδυλοι και διατηρηθεί καλύτερη κινητικότητα στην οσφυϊκή μοίρα και να αποφευχθεί όσο το δυνατόν η μελλοντική αρθρίτιδα και ο πόνος.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε κάποια περιστατικά χειρουργικής αντιμετώπισης με σημαντική ακτινολογική διόρθωση της σκολίωσης.  .

posterior approach spinal fusionspinal fusion anterior approach

spinal fusion pre and post

Η έλλειψη ερευνών για τις μακροπρόθεσμες συνέπειες μιας σπονδυλοδεσίας, ο υψηλός κίνδυνος επιπλοκών και τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα από την χρήση ενός σωστού κηδεμόνα και Ειδικών Φυσικοθεραπευτικών Ασκήσεων (PSSE) σε σκολιώσεις μέχρι και 60 μοίρες, έχουν κεντρίσει το ενδιαφέρον των χειρουργών, που πολύ πιο συχνά από το παρελθόν δοκιμάζουν μια συντηρητική αντιμετώπιση προτού λάβουν την απόφαση για χειρουργική επέμβαση. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό πως τα τελευταία χρόνια υπάρχει πάρα πολύ στενή συνεργασία της  Scoliosis Research Society (SRS) με την Society on Scoliosis Orthopedic and Rehabilitation Treatment (SOSORT), με δημοσίευση κοινών ερευνητικών οδηγιών, καθώς και χρηματοδοτούμενες έρευνες για συντηρητική αντιμετώπιση από την SRS. 

Σύμφωνα με έρευνες και με βάση τα επίσημα στοιχεία της SRS, η πιθανότητα να εμφανιστεί κάποια επιπλοκή στην χειρουργική επέμβαση της σκολίωσης φτάνει περίπου το 10-15%, ενώ το ποσοστό επαναληπτικών χειρουργείων φτάνει μέχρι το 15-20%. Τα στοιχεία της SRS αναφέρονται σε χειρουργεία που γίνονται από ορισμένους από τους κορυφαίους χειρουργούς στον κόσμο, κάτι που σημαίνει πως το ποσοστό επιπλοκών στον συνολικό πληθυσμό που καταφεύγουν στην χειρουργική επέμβαση είναι με βεβαιότητα ακόμα μεγαλύτερο. Συσχέτιση φαίνεται να υπάρχει και με την ηλικία, καθώς σε μεγαλύτερους ηλικιακά ασθενείς οι πιθανότητες επιπλοκών αυξάνονται. 

Δυστυχώς στην χώρα μας πολύ συχνά οι ασθενείς δεν λαμβάνουν αντικειμενική ενημέρωση από μεγάλο ποσοστό Χειρούργων Ορθοπαιδικών και καταφεύγουν στην χειρουργική αντιμετώπιση είτε από άγνοια των κινδύνων και των επιπλοκών, είτε από την σκόπιμη δημιουργία φόβου από τους γιατρούς, είτε από ελλιπή ενημέρωση για την συντηρητική αντιμετώπιση της σκολίωσης, παρά από την πραγματική θέληση τους.

Παρακάτω παρουσιάζονται κάποιες ανακρίβειες που αναφέρονται σε ασθενείς για την χειρουργική αντιμετώπιση της σκολίωσης:

– Επειδή η σκολίωση ξεπερνάει τις 45 μοίρες θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει χειρουργική αντιμετώπιση. Οι ενδείξεις χειρουργικής θεραπείας για την σκολίωση σύμφωνα με την Scoliosis Research Society (SRS) είναι πράγματι για σκολιώσεις άνω των 45 μοιρών. Αυτό όμως σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει πως όσοι έχουν σκολίωση πάνω από 45 μοίρες θα πρέπει να χειρουργηθούν. Ένα μικρό ποσοστό μεγάλων σκολιώσεων δεν συνεχίζει να μεγαλώνει στην ενήλικη ζωή, ακόμα και χωρίς καμία αντιμετώπιση. Φυσικά οι πιθανότητες σταθεροποίησης μιας σκολίωσης άνω των 45 μοιρών αυξάνονται σημαντικά όταν ο ασθενής εφαρμόζει ένα πρόγραμμα Ειδικών Φυσικοθεραπευτικών Ασκήσεων για την Σκολίωση (PSSE), κάτι που επιβάλλεται να έχουν στο πρόγραμμα τους όσοι ασθενείς δεν επιθυμούν χειρουργική αντιμετώπιση. Υπάρχει επίσης ένα μικρό ποσοστό περιπτώσεων που η σκολίωση, παρότι ξεπερνάει τις 45 μοίρες, δεν συνεχίζει να μεγαλώνει στην ενήλικη ζωή, άρα κανένας δεν μπορεί να προδικάσει ότι οι μεγάλες σκολιώσεις οπωσδήποτε θα συνεχίζουν να μεγαλώνουν στην ενήλικη ζωή. Οι ειδικές ασκήσεις της μεθόδου Schroth εκπαιδεύουν τον ασθενή πως να διατηρεί μια διορθωμένη στάση στην καθημερινότητα του, μειώνοντας σημαντικά την πιθανότητα επιδείνωσης μακροπρόθεσμα. Τέλος, όπως δείχνουν οι έρευνες με μεγάλο follow-up των ασθενών μετά από σπονδυλοδεσία, η ποιότητα ζωής αυτών που χειρουργήθηκαν δεν διαφέρει σημαντικά από όσους επέλεξαν συντηρητική αντιμετώπιση.

Σκολιώσεις άνω των 40-45 μοιρών στην εφηβεία μπορούν πολλές φορές να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά με συντηρητική αντιμετώπιση, εφαρμόζοντας κηδεμόνα και ασκήσεις Schroth. Στους ασθενείς μας στην Schroth Scoliosis & Spine Clinic, οι κηδεμόνες και το πρόγραμμα των ασκήσεων σχεδιάζονται υπό τις οδηγίες του κ. Καραβίδα, παρέχοντας την εγγύηση μιας ποιοτικής θεραπείας. Δείτε παρακάτω κάποια από τα αποτελέσματα μας στην Schroth Scoliosis & Spine Clinic, σε μεγάλες σκολιώσεις άνω των 40 μοιρών, όπου πολλές φορές στους ασθενείς προτείνεται μόνο η χειρουργική επιλογή από τους Ορθοπεδικούς.

k.a. adult severe scoliosis treatment Schroth Scoliosis Spine Clinic

P.D. severe scoliosis treatment bracepsse schroth scoliosis spine clinicO.Z. RSC brace Schroth BSPTS scoliosis treatment result schroth scoliosis spine clinicI.E. brace and Schroth scoliosis treatment schroth scoliosis spine clinic D.S.severe scoliosis treatment bracepsse schroth scoliosis spine clinic

P.L. brace and Schroth scoliosis treatment schroth scoliosis spine clinic

– Όταν η σκολίωση ξεπερνάει τις 45 μοίρες θα υπάρχουν σοβαρά καρδιοαναπνευστικά προβλήματα στον ασθενή. Ο ισχυρισμός αυτός δεν έχει καμία απολύτως βάση, καθώς οι σκολιώσεις που πιθανόν να δημιουργήσουν σοβαρά καρδιοαναπανευστικά προβλήματα είναι άνω των 80 μοιρών. Αλλά ακόμα και σε τόσο μεγάλες σκολιώσεις, η σπιρομέτρηση και η γενικότερη αναπνευστική ικανότητα του ασθενούς μπορεί να είναι ακόμα και πάνω από τα φυσιολογικά όρια, καθώς εξαρτάται και από πολλούς άλλους παράγοντες, εκτός από το μέγεθος του κυρτώματος. Φυσικά, τα άτομα τα οποία εφαρμόζουν ασκήσεις της μεθόδου Schroth επωφελούνται σημαντικά του ειδικού τρόπου στροφικής αναπνοής (Rotational Angular Breathing – RAB), ο οποίος βελτιώνει, σύμφωνα με τις δημοσιευμένες έρευνες, σημαντικά την ζωτική χωρητικότητα των πνευμόνων (vital capacity) και την γενικότερη αναπνευστική λειτουργία των ασθενών με μεγάλες θωρακικές σκολιώσεις. Σε ασθενείς του κέντρου μας έχει αναφερθεί πως με σκολιώσεις άνω των 45 μοιρών, μπορεί ακόμα και τα πλευρά να τρυπήσουν τους πνεύμονες!!! Ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα οτι η αναπνευστική ικανότητα δεν περιορίζεται πάντα σε μεγάλες σκολιώσεις είναι μια ασθενής από την Γαλλία που πρόσφατα επισκέφτηκε την Schroth Scoliosis & Spine Clinic, με γωνία μεγαλύτερη από τις 100 μοίρες, αλλά φυσιολογική αναπνευστική ικανότητα (FVC=101%!).

Η χειρουργική αντιμετώπιση έχει εγγυημένα αποτελέσματα. Οι μακροπρόθεσμες έρευνες που συγκρίνουν τα αποτελέσματα της χειρουργικής αντιμετώπισης με αυτά της συντηρητικής σε ασθενείς με μεγάλες σκολιώσεις δείχνουν πως οι χειρουργημένοι ασθενείς δεν φαίνεται να έχουν καλύτερη ποιότητα ζωής από όσους δεν χειρουργήθηκαν. Υπάρχουν πάρα πολλοί ασθενείς με σκολιώσεις άνω των 45 μοιρών που έζησαν μια απολύτως φυσιολογική ζωή με την σκολιώση τους, προσπαθώντας να την αντιμετωπίσουν συντηρητικά. Τα ποσοστά των επιπλοκών αλλά και των επαναληπτικών χειρουργείων είναι αρκετά μεγάλα και οι ασθενείς πρέπει να τα γνωρίζουν, πριν επιλέξουν την χειρουργική αντιμετώπιση της σκολίωσης τους. Συνεπώς το αποτέλεσμα κάθε άλλο παρά εγγυημένο είναι. Δείτε την παρακάτω περίπτωση μιας κυρίας 38 ετών από την Κρήτη, η οποία χειρουργήθηκε στην Αγγλία πριν 23 χρόνια, με μια ομολογουμένως πολύ μεγάλη οσφυϊκή σκολίωση 78 μοιρών. Αρχικά μετά την επέμβαση η διόρθωση της γωνίας ήταν στις 52 μοίρες, με μια ικανοποιητική αισθητική βελτίωση της ασυμμετρίας. Η ασθενής ήρθε στην Schroth Scoliosis & Spine Clinic προσφάτως με σημαντικούς πόνους και σταδιακή επιδείνωση της ασυμμετρίας του σώματος της όπως ανέφερε. Η ακτινογραφία της έδειξε γωνία 65 μοιρών πλέον, κάτι που σημαίνει πως η σκολίωση της μέσα σε 23 χρόνια μεγάλωσε 13 μοίρες παρά την σπονδυλοδεσία που είχε κάνει (ο ρυθμός επιδείνωσης είναι παρόμοιος με αυτόν της φυσικής εξέλιξης της σκολίωσης, δηλαδή 0.5-1 μοίρα τον χρόνο), χωρίς να υπάρχει χαλάρωση των υλικών, ενώ και η ασυμμετρία στο σώμα της είναι πλέον έκδηλη, σημαντικά χειρότερη από το άμεσο μετεγχειρητικό αποτέλεσμα. Η ασθενής ξεκίνησε να εφαρμόζει ασκήσεις της μεθόδου Schroth με στόχο τον περιορισμό της περαιτέρω επιδείνωσης της σκολίωσης και την βελτίωση του πόνου και της συμμετρίας του σώματος της.

Limniou scoliosis progression after spinal fusion

Limniou scoliosis progression after spinal fusion clinical

– Οι ασθενείς με σκολίωση θα έχουν πρόβλημα κατά την εγκυμοσύνη ή ακόμα και δεν θα μπορούν να γεννήσουν. Ο ισχυρισμός αυτός προφανώς είναι αβάσιμος και μάλλον εκφοβίζει αδικαιολόγητα τον ασθενή. Δεν υπάρχει καμία έρευνα που να δείχνει κάτι τέτοιο. Κατά την εγκυμοσύνη, υπάρχει άυξηση του σωματικού βάρους και ορμονικές αλλαγές στην πάσχουσα, αλλά αυτό δεν προδικάζει βέβαιη επιδείνωση του κυρτώματος. Ο τοκετός από μια γυναίκα με σκολίωση μπορεί να είναι απολύτως φυσιολογικός, ίσως να υπάρχουν απλώς κάποιες τεχνικές δυσκολίες στην επισκληρίδιο ένεση, σε οσφυϊκές σκολιώσεις. 

– Η χειρουργική επέμβαση της σκολίωσης θα εξασφαλίσει πως δεν θα πονάει στο μέλλον ο ασθενής. Κανένας δεν μπορεί να προβλέψει ποιος θα πονέσει και ποιος όχι, είτε χειρουργηθεί είτε όχι. Υπάρχουν άτομα με μικρές σκολιώσεις κάτω των 30 μοιρών που πονάνε συστηματικά, ενώ άλλα με πολύ μεγάλες σκολιώσεις άνω των 60-70 μοιρών που δεν πονάνε καθόλου. Σίγουρα οι πιθανότητες να πονάει κάποιος με μια πολύ μεγάλη σκολίωση αυξάνονται,όμως τίποτα δεν είναι δεδομένο. Όπως δεδομένη δεν είναι η απουσία πόνου σε μετεγχειρηικούς ασθενείς, καθώς πολλοί από αυτούς καταφεύγουν στην συντηρητική αντιμετώπιση με Ειδικές Ασκήσεις για την Σκολίωση (PSSE) λόγω σημαντικού πόνου μετά από την επέμβαση που υποβλήθησαν. Επίσης, η ύπαρξη πόνου μετεγχειρητικά, σύμφωνα με την δημοσιευμένη βιβλιογραφία, είναι από τις συχνότερες αιτίες επαναληπτικού χειρουργείου.

Σχετικά με την πρόσφατα ανεπτυγμένη χειρουργική τεχνική με το σύστημα ApiFix [μικροεπεμβατική τεχνική με 2 βίδες, σε συνδυασμό με Ειδικές Ασκήσεις για την Σκολίωση (PSSE)] οι ασθενείς θα πρέπει να γνωρίζουν πως οι ενδείξεις θεραπείας είναι μόνο για σκολιώσεις 40-60 μοιρών, μονές θωρακικές ή θωρακοοσφυϊκές, με καλή ευκαμψία και μικρή στροφή. Χειρουργική ένδειξη, σύμφωνα με τις επίσημες κατευθυντήριες οδηγίες της Scoliosis Research Society (SRS), δεν υπάρχει γενικότερα για σκολιώσεις κάτω από 40 μοίρες, κι όμως αρκετοί ασθενείς στην χώρα μας έχουν χειρουργηθεί με το σύστημα ApiFix είχαν σκολιώσεις κάτω των 40 μοιρών ή ακόμα και κάτω των 35 μοιρών. Επίσης, έχουν χειρουργηθεί περιπτώσεις με ακατάλληλο τύπο σκολίωσης, π.χ. διπλές σκολιώσεις. Πολύ συχνά οι ασθενείς “ωθούνται” από τον γιατρό να εγκαταλείψουν την θεραπεία με κηδεμόνα και να χειρουργηθούν με το ApiFix. Ακόμα περισσότερο οι ασθενείς και το οικογενειακό τους περιβάλλον θα πρέπει να λαμβάνουν αντικειμενική ενημέρωση σχετικά και με τις πιθανές επιπλοκές της χειρουργικής αντιμετώπισης, καθώς έχουν παρουσιαστεί σε κάποια περιστατικά. Το ApiFix πιθανόν να αποτελεί μια καλή εναλλακτική επιλογή σε συγκεκριμένους τύπους σκολιώσεων, αλλά τα αποτελέσματα του θα κριθούν μακροπρόθεσμα, καθώς πρόκειται για καινούρια μικροεπεμβατική τεχνική. Μέχρι στιγμής υπάρχουν και θετικά και αρνητικά αποτελέσματα, οπότε είναι αρκετά νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα. Πάντως η επιτυχία της χειρουργικής αντιμετώπισης με το ApiFix επίσης δεν είναι εξασφαλισμένη.

– Η συντηρητική αντιμετώπιση δεν μπορεί να ωφελήσει ασθενείς με σκολιώσεις άνω των 45 μοιρών. Η άποψη αυτή είναι εντελώς λανθασμένη καθώς υπάρχει πολύ μεγάλο ποσοστό ασθενών, που επιβεβαιώνεται και από έγκυρες δημοσιευμένες μελέτες, που κατάφεραν όχι απλά να σταθεροποιήσουν την σκολίωση, αλλά και να την βελτιώσουν κάνοντας ένα Ειδικό πρόγραμμα Ασκήσεων για την Σκολίωση (PSSE). Επίσης, πολλά παιδιά με μεγάλες σκολιώσεις μπορούν επιτύχουν ένα πολύ καλό θεραπευτικό αποτέλεσμα με έναν καλό κηδεμόνα σε συνδυασμό με Ειδικές Ασκήσεις για την Σκολίωση (PSSE), οι οποίες μπορού να διατηρήσουν σταθερή την σκολίωση και στην ενήλικη ζωή του ασθενούς.

Δείτε παρακάτω μια χαρακτηριστική απόδειξη της αποτελεσματικότητας των ασκήσεων της μεθόδου Schroth, σε ενήλικη ασθενή με 57 μοίρες, όπου η γωνία της σκολίωσης όχι απλά σταθεροποιήθηκε, αλλά βελτιώθηκε σημαντικά από τις 57 στις 50 μοίρες, με ταυτόχρονη σημαντική βελτίωση της συμμετρίας του σώματος και της εμφάνισης.

Demertzi Cobb improvement Schroth pre ApiFix

Και μία ακόμα περίπτωση, σε νεαρή κοπέλα, που της προτάθηκε χειρουργική επέμβαση, όμως κατάφερε να πετύχει μια σημαντική διόρθωση στην σκολίωση της μόνο με Ειδικές Φυσικοθεραπευτικές Ασκήσεις για την Σκολίωση με την μέθοδο Schroth. Η γωνία της σκολίωσης βελτιώθηκε από τις 62 στις 56 μοίρες, ενώ και η συμμετρία του σώματος της είναι εντυπωσιακά καλύτερη. Ακόμα και πολύ μεγάλες σκολιώσεις μπορούν να βελτιωθούν σημαντικά με την μέθοδο Schroth και να αποφευχθεί η χειρουργική αντιμετώπιση. 

 

Mikrou scoliosis imrpovement Schroth

Δείτε εδώ τα αποτελέσματα της κλινικής μας στην Εφηβική Σκολίωση, με κηδεμόνα και ασκήσεις Schroth

Μερικές από τις πιθανές επιπλοκές μετά την χειρουργική επέμβαση για την σκολίωση είναι:

 • Δημιουργία ψευδάρθρωσης
 • Παραπληγία
 • Άλλες νευρολογικές επιπλοκές (πάρεση, πίεση νεύρου, πίεση σπονδυλικού καναλιού)
 • Σπάσιμο των υλικών του χειρουργείου (βίδες, ράβδοι κτλ)
 • Μόλυνση
 • Εξέλιξη της σκολίωσης σε παιδιά με οστική ανάπτυξη (Crankshaft Phenomenon)
 • Pull out (αποκόλληση) των βιδών 

ενώ τα συχνότερα προβλήματα μετά από την σπονδυλοδεσία περιγράφονται παρακάτω:

 • Φορτία στα εκτός σπονδυλοδεσίας τμήματα της σ.σ. προκαλούν εκφύλιση και αστάθεια πάνω και κάτω από την σπονδυλοδεσία
 • Πόνος στα εκτός σπονδυλοδεσίας τμήματα της σ.σ. (συχνότερη αιτία για revision)
 • Απώλεια ελαστικότητας και κινητικότητας της σπονδυλικής στήλης που οδηγεί σε έντονη δυσκαμψία
 • Ο ύβος της σκολίωσης παραμένει
 • Μειωμένη καρδιοαναπνευστική λειτουργία
 • Η παραμόρφωση του κορμού συχνά παραμένει
 • Μειωμένη ποιότητα ζωής
 • Ανάπτυξη ευθειασμού στον αυχένα (forward head posture)
 • Το Flatback παραμένει

pseudarthrosis spinal fusion

Οι πιθανές επιπλοκές και τα προβλήματα μετά την σπονδυλοδεσία φαίνεται να ελαχιστοποιούνται όταν μετά την χειρουργική επέμβαση εφαρμόζονται Ειδικές Φυσικοθεραπευτικές Ασκήσεις για την Σκολίωση (PSSE), κάτι το οποίο ασπάζονται ολοένα και περισσότεροι χειρουργοί ανά τον κόσμο. Το πρόγραμμα των ασκήσεων είναι τροποποιημένο λόγω της επέμβασης προσαρμοσμένο στον τύπο της σκολίωσης. Η SOSORT προτείνει πάντα μετά την σπονδυλοδεσία για κάποιο διάστημα να εφαρμόζεται η μέθοδος Schroth καθώς έρευνες έχουν δείξει εξαιρετικά μετεγχειρητικά οφέλη για τον ασθενή.

Οι στόχοι της μεθόδου Schroth μετεγχειρητικά είναι:

 • Βελτίωση της αντίληψης για την νέα στάση σώματος και ελάττωση της παλιάς σκολιωτικής στάσης
 • Προστασία των εκτός σπονδυλοδεσίας τμημάτων να μην επιστρέψουν στο σκολιωτικό πρότυπο
 • Σταθεροποίηση της σ.σ. πάνω και κάτω από την σπονδυλοδεσία με ασκήσεις διόρθωσης της στάσης
 • Εφαρμογή της μετεγχειρητικής στάσης και στις καθημερινές δραστηριότητες
 • Βελτίωση του νευρομυϊκού ελέγχου
 • Βελτίωση της συνολικότερης αναπνευστικής λειτουργίας και της κινητικότητας του θωρακικού τοιχώματος
 • Ενδυνάμωση του κορμού, βελτίωση ιδιοδεκτικότητας και ισορροπίας και σταθεροποίηση της σ.σ. στην σωστή στάση

Limniou scoliosis Schroth exercises after spinal fusion

Limniou scoliosis ADL training after failed spinal fusion

Συνοψίζοντας, η απόφαση για την χειρουργική αντιμετώπιση της σκολίωσης είναι απόφαση του ασθενούς και όχι του Χειρούργου Ορθοπαιδικού. Ο Χειρούργος Ορθοπαιδικός οφείλει να ενημερώσει αναλυτικά και αντικειμενικά για τα πιθανά οφέλη, αλλά και τους κινδύνους και επιπλοκές ενός χειρουγείου. Δυστυχώς, στην Ελλάδα στην πλειοψηφία των ασθενών υπάρχει ελλιπέστατη και μεροληπτική ενημέρωση, με πιθανό στόχο τον εκφοβισμό και την εξώθηση στην χειρουργική αντιμετώπιση. 

Εννοείται πως υπάρχουν πολλές περιπτώσεις με πολύ καλό μετεγχειρητικό αποτέλεσμα, με ευχαριστημένους ασθενείς, οι οποίοι έχουν μια καλή ποιότητα ζωής.  Θα πρέπει επίσης να τονιστεί πως υπάρχουν περιπτώσεις, σπάνιες πάντως, που η χειρουργική επέμβαση αποτελεί την μόνη επιλογή να σταματήσει η εξέλιξη της σκολίωσης. Πριν την επιλογή του χειρουργείου, οπωσδήποτε πρέπει να δοκιμαστεί μία σωστή συντηρητική θεραπεία με ειδικές ασκήσεις (PSSE) και κηδεμόνα (σε παιδιά). Η SRS χαρακτηρίζει την χειρουργική επέμβαση ως την έσχατη θεραπευτική επιλογή για την σκολίωση, ενώ τονίζεται ρητά πως πριν την τελική απόφαση του ασθενούς και της οικογένειας του θα πρέπει να υπάρχει σαφής ενημέρωση για τα οφέλη αλλά και τις πιθανές συνέπειες και επιπλοκές της σπονδυλοδεσίας. Η απόφαση για χειρουργική θεραπεία πάντως δεν εξαρτάται αποκλειστικά από το μέγεθος της γωνίας Cobb, αλλά περισσότερο από το πόσο έχει επηρεαστεί η ποιότητα ζωής του πάσχοντος, καθώς υπάρχουν περιπτώσεις με μεγάλες σκολιώσεις άνω των 50 μοιρών που δεν δημιουργούν προβλήματα σον ασθενή και ενδεχομένως να υπάρχει και σχετικά καλή συμμετρία, π.χ. μια μεγάλη διπλή σκολίωση όπου το ένα κύρτωμα εξισορροπεί το άλλο. Η επιτυχία της χειρουργικής επέμβασης για την σκολίωση εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την εμπειρία και την ικανότητα του χειρουργού.

Ένας από τους κορυφαίους Χειρουργούς Ορθοπεδικούς της εποχής μας, ο Jean Dubousset, τονίζει πως θα πρέπει να γίνει μεγάλη προσπάθεια ώστε να μειωθεί ο αριθμός των χειρουργείων και να πραγματοποιούνται μόνο όταν η συντηρητική αντιμετώπιση αδυνατεί να προσφέρει μια καλή ποιότητα ζωής στους ασθενείς. Δείτε στο παρακάτω link την εξαιρετική ομιλία του στο Συνέδριο της SOSORT στην Λυών τον Μάιο του 2017: https://www.youtube.com/watch?v=ssjlCWuVl7A&t=1s

Dubousset presentation SOSORT 2017

 

Στην Schroth Scoliosis & Spine Clinic θα μετρηθεί με ακρίβεια η γωνία της σκολίωσης σας, με ειδικό πρόγραμμα στον υπολογιστή που περιορίζει σημαντικά τη πιθανότητα λάθους, θα γίνει κλινική και ακτινολογική συνεκτίμηση, θα ενημερωθείτε αναλυτικά για την κατάσταση και την πρόγνωση της σκολίωσης σας και θα σας προταθεί η κατάλληλη θεραπευτική πρόταση. Η χειρουργική αντιμετώπιση σε μεγάλες σκολιώσεις είναι πράγματι μια επιλογή για τον ασθενή, όμως δεν είναι μονόδρομος, όπως λανθασμένα παρουσιάζεται από κάποιους χειρουργούς. Ούτε η απόφαση για χειρουργική αντιμετώπιση της σκολίωσης θα πρέπει να λαμβάνεται με αποκλειστικό κριτήριο την γωνία της σκολίωσης. Πολλοί ασθενείς μπορούν με συντηρητική αντιμετώπιση με Ειδικές Φυσικοθεραπευτικές Ασκήσεις για την Σκολίωση (PSSE) να εξασφαλίσουν μια καλή ποιότητα ζωής, ζώντας μια φυσιολογική ζωή με την σκολίωση τους, χωρίς να χειρουργηθούν. 

Στην Schroth Scoliosis & Spine Clinic θα λάβετε αντικειμενική ενημέρωση για τα υπέρ και τα κατά της κάθε θεραπευτικής επιλογής σας, ώστε να αποφασίσετε με τα δικά σας κριτήρια για το καλύτερο για εσάς ή το παιδί σας. Στην κλινική έχουν αντιμετωπιστεί πολλά περιστατικά, όλων των ηλικιών, μόνο με Ειδικές Ασκήσεις για την Σκολίωση (PSSE) και έχει αποφευχθεί η χειρουργική επέμβαση, δίνοντας ένα πολύ ικανοποιητικό θεραπευτικό αποτέλεσμα στον ασθενή και την οικογένεια του. Η Schroth Scoliosis & Spine Clinic επίσης συνεργάζεται με έμπειρους Χειρούργους Ορθοπεδικούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό και μπορεί να σας παραπέμψει στους πιο ειδικούς για την περίπτωση σας. Όπως αναφέρθηκε, ο ρόλος των Ειδικών Ασκήσεων για την Σκολίωση (PSSE) είναι πολύ σημαντικός και πριν την χειρουργική επέμβαση αλλα και μετά από αυτήν, οπότε στην κλινική θα μπορείτε να ακολούθησετε ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα ανάλογα με τις ανάγκες σας. Στην Schroth Scoliosis & Spine Clinic έρχονται για την αντιμετώπιση της σκολίωσης τους εκατοντάδες ασθενείς από όλα τα μέρη της Ελλάδας και από διάφορες χώρες του εξωτερικού, με εξαιρετικά αποτελέσματα. 

Δείτε εδώ τα αποτελέσματα της θεραπείας της σκολίωσης στην Schroth Scoliosis & Spine Clinic

Διαβάστε εδώ τι να αποφύγετε για την Σκολίωση

Βιβλιογραφία:
 • Christa Lehnert-Schroth, Physiotherapy for scoliosis patients following spinal fusion surgery. Krankengymnastik 1996; 48: 212-19
 • Berdishevsky Hagit, A preliminary report on applying the Schroth method principle after surgical fusion for scoliosis in a 23-year-old female with adolescent idiopathic scoliosis: a case report. Scoliosis 2013;8(Suppl 2):09
 •  SRS – Scoliosis Surgical treatment  https://www.srs.org/greek/patient_and_family/scoliosis/idiopathic/adults/surgical_treatment.htm
 • Weiss HR, Goodall D, Rate of complications in Scoliosis surgery- a systematic review of the Pubmed literature. Scoliosis 2008, 3:9
 • Weiss HR, Moramarco M, Moramarco K. Risks and long-term complications of adolescent idiopathic scoliosis surgery versus non-surgical and natural history outcomes. Hard Tissue 2013 Apr, 30; 2(3):27
 • Coe JD et al, Complications in Spinal Fusion for Adolescent Idiopathic Scoliosis in the New Millenium. A report of the Scoliosis Research Society Morbidity and Mortality Committee. Spine 2006, 31 (3) : 345-349
 • Shaw R, Skovrlj B, Cho SK, Association between Age and Complications in Adult Scoliosis Surgery: An Analysis of the Scoliosis Research Society Morbidity and Mortality Database. Spine (Phila Pa 1976), 2015 Oct 22 [Epub ahead of print] PMID:26693670
 • www.srs.org
 • www.schrothmethod.com
 • https://www.schroth-barcelonainstitute.com/

Σεμινάρια Schroth για Φυσικοθεραπευτές

Σκολίωση

Εφηβική ιδιοπαθής σκολίωση

Συγγενής σκολίωση

Νηπιακή σκολίωση

Σκολίωση Ενηλίκων

Νευρομυική σκολίωση

Παιδική σκολίωση

ΚΥΦΩΣΗ

ΑΛΛΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ