Schroth Scoliosis & Spine Clinic

Κηδεμόνας και Ειδικές Ασκήσεις για την κύφωση

Οι διεθνείς επιστημονικές κοινότητες Scoliosis Research Society (SRS) και Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment (SOSORT)  συμφωνούν πως η θεραπεία για την κύφωση τύπου Scheuermann, σε παιδιά με υπόλοιπο οστικής ανάπτυξης και κυφωτική γωνία 55ο– 80ο, πρέπει πάντα να συνίσταται από τον συνδυασμό κηδεμόνα και ειδικών ασκήσεων για την κύφωση. Μάλιστα η SOSORT προτείνει το πρόγραμμα των ειδικών ασκήσεων να ξεκινάει πριν την πρώτη εφαρμογή του κηδεμόνα, ώστε να διευκολύνει τον θεραπευτικό του ρόλo.

brace and exercises for scheuermann kyphosis

 

Πρέπει να τονιστεί πως στην λειτουργική κύφωση, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κηδεμόνας, καθώς η χρήση του χαλαρώνει ακόμα περισσότερο το μυϊκό σύστημα. Είναι σημαντικό λοιπόν να γίνει ο διαχωρισμός της από την κύφωση τύπου Scheuermann, ώστε να αποφευχθεί άσκοπη θεραπεία (overtreatment) με κηδεμόνα, που θα έχει ψυχολογικές και κοινωνικές συνέπειες για το παιδί. Σε έρευνα του Νίκου Καραβίδα, με τίτλο: “Bracing for Adolescent Idiopathic Scoliosis (AIS) and Scheuermann Kyphosis: The issue of overtreatment in Greece” που δημοσιεύτηκε το 2016 στο επιστημονικό περιόδικο Scoliosis and Spinal Disorders, βρέθηκε πως το overtreatment με κηδεμόνα για κύφωση στην Ελλάδα ξεπερνάει το 40%. Πολλά παιδιά δεν έχουν καμία ένδειξη να βάλουν κηδεμόνα για κύφωση κι όμως οδηγούνται σε μακρόχρονες και ανούσιες θεραπείες, κυρίως λόγω της άγνοιας των κατευθυντηρίων οδηγιών από τις διεθνείς επιστημονικές κοινότητες από μεγάλο ποσοστό του ιατρικού κόσμου, αλλά και για κερδοσκοπικούς λόγους.

Δείτε εδώ την έρευνα

Ο ρόλος του κηδεμόνα είναι να προσπαθήσει να διατηρήσει την σπονδυλική στήλη σε μία σωστή θέση και να διορθώσει την σφηνοειδή παραμόρφωση των σπονδύλων. Η εμβιομηχανική βάση της συντηρητικής θεραπείας, με κηδεμόνα και ειδικές ασκήσεις, είναι η μείωση των μηχανικών φορτίσεων στην πρόσθια επιφάνεια του σπονδυλικού σώματος. Σε αντίθεση με την σκολίωση, όπου η φυσική εξέλιξη της πάθησης έχει μελετηθεί διεξοδικά, η φυσική εξέλιξη της κύφωσης τύπου Scheuermann είναι απροσδιόριστη και δεν υπάρχουν ερευνητικά δεδομένα που να επιτρέπουν την πρόγνωση της εξέλιξης της. Παρόλαυτα στους κύκλους των διεθνών επιστημονικών κοινοτήτων ο θεραπευτικός ρόλος του κηδεμόνα είναι αναμφισβήτητος. Μάλιστα, οι έρευνες έχουν πιστοποιήσει πως το διορθωτικό αποτέλεσμα της παραμόρφωσης φαίνεται να διατηρείται μόνιμα ακόμα και μετά το τέλος της θεραπείας.

p.p.adolescent kyphosis treatment brace and exercises schroth scoliosis spine clinic

Όμως ο κηδεμόνας δεν μπορεί να προσφέρει τα πάντα στην θεραπεία, καθώς χαλαρώνει γενικότερα το μυϊκό σύστημα και δεν μπορεί να εκπαιδεύσει το άτομο στην διατήρηση μιας διορθωμένης στάσης κατά την καθημερινότητα του. Για αυτό τον λόγο πάντα θα πρέπει να συνοδεύεται και από τις ειδικές ασκήσεις για την κύφωση. Ο ρόλος των ειδικών ασκήσεων  στην θεραπεία της κύφωσης τύπου Scheuermann είναι ο περιορισμός της δυσκαμψίας της σπονδυλικής στήλης, η ανακούφιση από τον πόνο, η εκμάθηση της διόρθωσης της στάσης και η διατήρηση μιας διορθωμένης στάσης κατά τις καθημερινές δραστηριότητες του ατόμου. Οι μέθοδοι Schroth και SEAS είναι επιστημονικά τεκμηριωμένες και η αποτελεσματικότητα τους στην αντιμετώπιση της κύφωσης, όπως και η απαραίτητη εφαρμογή τους σε όλα τα παιδιά που φοράνε κηδεμόνα, αναγνωρίζονται από τις διεθνείς επιστημονικές SRS και SOSORT.

Δείτε εδώ τα αποτελέσματα μας για την θεραπεία της κύφωσης (χωρίς κηδεμόνα)

anastasatou kyphosis improvement schroth

Dagres Schroth exercises scoliosis kyphosis improvement

Eugenikos kyphosis improvement schroth exercises

 

Η Schroth Scoliosis & Spine Clinic είναι ένα εξειδικευμένο κέντρο αντιμετώπισης των παθήσεων της σπονδυλικής στήλης, στο οποίο θα γίνει η διάγνωση της κύφωσης, η μέτρηση της γωνίας ακτινολογικά, λεπτομερής κλινικός έλεγχος και θα σας προταθεί η κατάλληλη θεραπευτική αντιμετώπιση για την περίπτωση σας. Το πρόγραμμα των Ειδικών Ασκήσεων για την Κύφωση είναι εξατομικευμένο, ανάλογα με τις ανάγκες, την ηλικία και τις δυνατότητες του κάθε ατόμου, οπότε μπορούν να ωφεληθούν άτομα όλων των ηλικιών. Στην περίπτωση που χρειάζεται κηδεμόνας, θα σας προταθεί ο καταλληλότερος τύπος για την περίπτωση σας. Στην Schroth Scoliosis & Spine Clinic εξασφαλίζετε επίσης την κατάλληλη παρακολούθηση της προόδου της θεραπείας σας, με μια σειρά κλινικών μετρήσεων που πραγματοποιούνται ανά τακτά διαστήματα, έτσι ώστε να γνωρίζετε την αποτελεσματικότητα της αντιμετώπισης για την κύφωση. Οι συνεδρίες πραγματποιούνται ατομικά ή σε μικρά γκρουπ, πάντα υπό την επίβλεψη του Εξειδικευμένου Φυσικοθεραπευτή.

Η κλινική, μέσα από επαγγελματικές συνεργασίες, σας παρέχει την δυνατότητα μέτρησης της κυφωτικής γωνίας χωρίς ακτινογραφία (αποφεύγοντας έτσι την ανεπιθύμητη έκθεση στις ακτινοβολίες), όπως με το σύστημα Formetric 4D, που κάνει επιφανειακή τοπογραφία του σώματος και δίνει με ακρίβεια πολλαπλές μετρήσεις, οι οποίες αξιολογούνται από τον Εξειδικευμένο Φυσικοθεραπευτή Νίκο Καραβίδα, για να διαπιστωθεί η θετική ή αρνητική έκβαση της θεραπείας σας.

 

Βιβλιογραφία:

Σεμινάρια Schroth για Φυσικοθεραπευτές

Σκολίωση

Εφηβική ιδιοπαθής σκολίωση

Συγγενής σκολίωση

Νηπιακή σκολίωση

Σκολίωση Ενηλίκων

Νευρομυική σκολίωση

Παιδική σκολίωση

ΚΥΦΩΣΗ

ΑΛΛΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ