LogoKaravidasFinal

Schroth Scoliosis & Spine Clinic

Λειτουργική κύφωση

Η λειτουργική κύφωση (postural kyphosis) αναφέρεται στην κύφωση λόγω κακής στάσης. Η διαφορική διάγνωση από την κύφωση τύπου Scheuermann γίνεται κλινικά και ακτινολογικά. Κλινικά, στην λειτουργική κύφωση παρατηρείται χαλαρή στάση, όμως στο τεστ επίκυψης (Adam’s test) δεν παρουσιάζεται ύβος στην πλάτη, ενώ δεν παρατηρείται σημαντική δυσκαμψία όπως στην κύφωση τύπου Scheuermann. Ακτινολογικά, στην λειτουργική κύφωση παρατηρείται κυφωτική γωνία μεγαλύτερη από 45 μοίρες, χωρίς όμως σφηνοειδή παραμόρφωση των σπονδύλων όπως στην κύφωση τύπου Scheuermann. Η σωστή διάγνωση είναι απαραίτητη ώστε να ληφθεί η σωστή απόφαση για την θεραπεία της κύφωσης.

differential diagnosis postural and scheuermann kyphosis

Συνήθως τα άτομα τα οποία παρουσιάζουν λειτουργική κύφωση είναι παιδιά στην εφηβική ηλικία, τα οποία περνούν αρκετές ώρες καθημερινά σε μία κακή στάση ή ενήλικες οι οποίοι λόγω τρόπου ζωής ή εργασίας αποκτούν μια κυφωτική στάση. Ειδικότερα στις μέρες μας, όπου τα παιδιά δεν αθλούνται τόσο πολύ, λόγω της παρατεταμένης χρήσης υπολογιστών, κινητών και ηλεκτρονικών παιχνιδιών, αλλά και λόγω του επιβαρυμένου προγράμματος με σχολεία φροντιστήρια κτλ., εμφανίζουν αρκετά υψηλά ποσοστά λειτουργικής κύφωσης. Στα παιδιά, σε αντίθεση με τους ενήλικους, τις περισσότερες φορές δεν υπάρχει πόνος.

Αντιμετώπιση

Η λειτουργική κύφωση είναι εύκολα αναστρέψιμη με την εφαρμογή ενός κατάλληλου προγράμματος άσκησης. Η θεραπεία της συνίσταται από ειδικές ασκήσεις, όπως με τις μεθόδους Schroth και SEAS,  που βασίζονται στην αυτοδιόρθωση της στάσης, στην επιμήκυνση της σπονδυλικής στήλης και στην εκπαίδευση διατήρησης μιας διορθωμένης στάσης στις καθημερινές δραστηριότητες. Το πρόγραμμα των ασκήσεων μπορεί να περιλαμβάνει και καποιες πιο απλές ασκήσεις, γενικότερης ενδυνάμωσης (κοιλιακούς και ραχιαίους) ή διατάσεις για τους θωρακικούς μύες, ακόμα και κάποιες ασκήσεις από γιόγκα ή pilates. Η τροποποίηση κάποιων καθημερινών δραστηριοτήτων και η υιοθέτηση μιας σωστής στάσης είναι καθοριστικής σημασίας. Τα παιδιά εκτός από το ειδικό πρόγραμμα ασκήσεων ενθαρρύνονται να συμμετέχουν και σε όποιο άθλημα επιθυμούν, χωρίς κανέναν περιορισμό. Η κολύμβηση και ειδικότερα το ύπτιο στυλ, λόγω της τεχνικής του, αποτελεί μια καλή επιλογή.

Δείτε εδώ τα αποτελέσματα μας για την θεραπεία της κύφωσης

A.A. kyphosis improvement schroth scoliosis spine clinic 

Πρέπει να τονιστεί πως στην λειτουργική κύφωση, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κηδεμόνας, καθώς η χρήση του χαλαρώνει ακόμα περισσότερο το μυϊκό σύστημα. Είναι σημαντικό λοιπόν να γίνει ο διαχωρισμός της από την κύφωση τύπου Scheuermann, ώστε να αποφευχθεί άσκοπη θεραπεία (overtreatment) με κηδεμόνα, που θα έχει ψυχολογικές και κοινωνικές συνέπειες για το παιδί. Σε έρευνα του Νίκου Καραβίδα, με τίτλο: "Bracing for Adolescent Idiopathic Scoliosis (AIS) and Scheuermann Kyphosis: The issue of overtreatment in Greece" που δημοσιεύτηκε το 2016 στο επιστημονικό περιόδικο Scoliosis and Spinal Disorders, βρέθηκε πως το overtreatment με κηδεμόνα για κύφωση στην Ελλάδα ξεπερνάει το 40%. Πολλά παιδιά δεν έχουν καμία ένδειξη να βάλουν κηδεμόνα για κύφωση κι όμως οδηγούνται σε μακρόχρονες και ανούσιες θεραπείες, κυρίως λόγω της άγνοιας των κατευθυντηρίων οδηγιών από τις διεθνείς επιστημονικές κοινότητες από μεγάλο ποσοστό του ιατρικού κόσμου, αλλά και για κερδοσκοπικούς λόγους. 

D.D. Schroth exercises scoliosis kyphosis improvement schroth scoliosis spine clinic

Δείτε εδώ την έρευνα

Στις περισσότερες των περιπτώσεων τα άτομα που πάσχουν από λειτουργική κύφωση ανταποκρίνονται πολύ θετικά στο θεραπευτικό πρόγραμμα των ειδικών ασκήσεων για την κύφωση και σχετικά σύντομα παρατηρείται σημαντική βελτίωση. Οι ασκήσεις είναι εξατομικευμένες και προσαρμόζονται στο επίπεδο φυσικής δραστηριότητας του ατόμου.

E.E. kyphosis improvement schroth exercises schroth scoliosis spine clinic 

Η Schroth Scoliosis & Spine Clinic είναι ένα εξειδικευμένο κέντρο αντιμετώπισης των παθήσεων της σπονδυλικής στήλης, στο οποίο θα γίνει η διάγνωση της κύφωσης, η μέτρηση της γωνίας ακτινολογικά, λεπτομερής κλινικός έλεγχος και θα σας προταθεί η κατάλληλη θεραπευτική αντιμετώπιση για την περίπτωση σας. Το πρόγραμμα των Ειδικών Ασκήσεων για την Κύφωση είναι εξατομικευμένο, ανάλογα με τις ανάγκες, την ηλικία και τις δυνατότητες του κάθε ατόμου, οπότε μπορούν να ωφεληθούν άτομα όλων των ηλικιών. Στην Schroth Scoliosis & Spine Clinic εξασφαλίζετε επίσης την κατάλληλη παρακολούθηση της προόδου της θεραπείας σας, με μια σειρά κλινικών μετρήσεων που πραγματοποιούνται ανά τακτά διαστήματα, έτσι ώστε να γνωρίζετε την αποτελεσματικότητα της αντιμετώπισης για την κύφωση. Οι συνεδρίες πραγματποιούνται ατομικά ή σε μικρά γκρουπ, πάντα υπό την επίβλεψη του Εξειδικευμένου Φυσικοθεραπευτή.

v.i.adult kyphosis correction schroth scoliosis spine clinic

N.K. kyphosis improvement schroth seas exercises Schroth scoliosis spine clinic

Η κλινική, μέσα από επαγγελματικές συνεργασίες, σας παρέχει την δυνατότητα μέτρησης της κυφωτικής γωνίας χωρίς ακτινογραφία (αποφεύγοντας έτσι την ανεπιθύμητη έκθεση στις ακτινοβολίες), όπως με το σύστημα Formetric 4D, που κάνει επιφανειακή τοπογραφία του σώματος και δίνει με ακρίβεια πολλαπλές μετρήσεις, οι οποίες αξιολογούνται από τον Εξειδικευμένο Φυσικοθεραπευτή Νίκο Καραβίδα, για να διαπιστωθεί η θετική ή αρνητική έκβαση της θεραπείας σας.

 

Βιβλιογραφία:
  • Zaina F1, Atanasio S, Ferraro C, Fusco C, Negrini A, Romano M, Negrini S. Review of rehabilitation and orthopedic conservative approach to sagittal plane diseases during growth: hyperkyphosis, junctional kyphosis, and Scheuermann disease. Eur J Phys Rehabil Med. 2009 Dec;45(4):595-60.
  • De Mauroy et al, 7th SOSORT consensus paper: conservative treatment of idiopathic & Scheuermann's kyphosis. Scoliosis 2010, 5:9
  • Papagelopoulos et al, Current concepts in Scheuermann’s Kyphosis. Orthopedics. 2008 Jan;31(1):52-8
4.9090909090909 1 1 1 1 1 Rating 4.91 (11 Votes)

menu