LogoKaravidasFinal

Schroth Scoliosis & Spine Clinic

Η έρευνα του Νίκου Καραβίδα με τίτλο "Bracing In The Treatment Of Adolescent Idiopathic Scoliosis: Evidence To Date" δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο Adolescent Health, Medicine and Therapeutics Journal, το οποίο είναι indexed στο Pubmed, που είναι η μεγαλύτερη ηλεκτρονική βάση επιστημονικών δεδομένων. Πρόκειται για μια συστηματική ανασκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας, σχετικά με τις επιστημονικές αποδείξεις για την θεραπεία της σκολίωσης με κηδεμόνα. Στην έρευνα έγινε και μια λεπτομερής ανάλυση των προγνωστικών παραγόντων που επηρεάζουν την θετική ή αρνητική έκβαση του θεραπευτικού αποτελέσματος.

 

3.6666666666667 1 1 1 1 1 Rating 3.67 (3 Votes)

Η έρευνα παρουσιάστηκε από τον Νίκο Καραβίδα στο 14th Society on Scoliosis Orthopedic and Rehabilitation Treatment (SOSORT) Meeting, στο San Francisco των Η.Π.Α τον Απρίλιο του 2019. Πρόκειται για μια σημαντική προσωπική έρευνα, που αποδεικνύει ότι η εφαρμογή των Ειδικών Φυσικοθεραπευτικών Ασκήσεων για την Σκολίωση (PSSE), μπορεί να μειώσει σημαντικά την πιθανότητα επιδείνωσης της σκολίωσης κατά την φάση της μέγιστης ανάπτυξης, καθώς και την ανάγκη εφαρμογής κηδεμόνα. 

Στην Schroth Scoliosis & Spine Clinic έχουν αντιμετωπιστεί με μεγάλη επιτυχία πολλές περιπτώσεις Εφηβικής Ιδιοπαθούς Σκολίωσης και πολλά παιδιά έχουν καταφέρει να αποφύγουν την εφαρμογή κηδεμόνα.

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

Ο Νίκος Καραβίδας ήταν προσκεκλημένος ομιλητής στο 1st International Conference on Scoliosis Management, που διεξήχθη στην Κωνσταντινούπολη, 12-13 Απριλίου 2019. Στο Συνέδριο συμμετείχαν κορυφαίοι επιστήμονες (Χειρουργοί Ορθοπεδικοί, Φυσικοθεραπευτές, Ορθωτικοί, Φυσίατροι κ.α.) στον τομέα της συντηρητικής και χειρουργικής αντιμετώπισης των παθήσεων της σπονδυλικής στήλης. Ο τίτλος της ομιλίας του ήταν:  "Assessment of Adult Scoliosis"

 

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

Η εργασία αυτή του Νίκου Καραβίδα, αναφέρεται σε μια μελέτη περίπτωσης ασθενούς που χειρουργήθηκε με το σύστημα ApiFix και μετά εφάρμοσε το πρόγραμμα των ασκήσεων Schroth. Η εργασία παρουσιάστηκε σαν e-poster στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης, που διεξήχθη στον Βόλο, 1-4 Νοεμβρίου 2018. Διαβάστε παρακάτω την περίληψη της εργασίας:

Σκοπός της μελέτης: Το σύστημα ApiFix είναι μια μικροεπεμβατική τεχνική αντιμετώπισης της Σκολίωσης που συνοδεύεται από Ειδικές Φυσικοθεραπευτικές Ασκήσεις (PSSE), πριν και μετά την επέμβαση. Στόχος της έρευνας είναι η παρουσίαση μιας περίπτωσης που αντιμετωπίστηκε με το ApiFix, χρειάστηκε επαναληπτικό χειρουργείο και παρουσίασε σημαντική βελτίωση μετεγχειρητικά με τις ασκήσεις Schroth.

Υλικό και Μέθοδος: Μελέτη περίπτωσης (case study). Μια κοπέλα 15 ετών με σκολίωση χειρουργήθηκε με ApiFix με 43ο, Risser 1. Οι ασκήσεις εφαρμόστηκαν μόνο μετεγχειρητικά. Έκανε 1 συνεδρία την εβδομάδα υπό επίβλεψη εξειδικευμένου Φυσικοθεραπευτή, ενώ εφάρμοζε το πρόγραμμα στο σπίτι, 5 ημέρες την εβδομάδα για 45 λεπτά. Οι παράμετροι που αναλύθηκαν ήταν η γωνία Cobb, η στροφή του κορμού (ATR) με σκολιώμετρο, η κλίμακα TRACE και το SRS-22 ερωτηματολόγιο.

Αποτελέσματα: Η σκολίωση στο πρώτο χειρουργείο βελτιώθηκε στις 14ο , όμως η ασθενής είχε έντονες ενοχλήσεις, ζαλάδες, λιποθυμίες και η αξονική τομογραφία έδειξε τις βίδες εκτός θέσης. 1 μήνα αργότερα, πριν ξεκινήσει ασκήσεις, η σκολίωση της αυξήθηκε στις 33ο και λόγω των συμπτωμάτων, έκανε επαναληπτικό χειρουργείο. Η γωνία Cobb μετρήθηκε 37ο άμεσα μετεγχειρητικά και της προτάθηκαν ασκήσεις Schroth.  3 μήνες μετά τις ασκήσεις η γωνία Cobb ήταν 28ο , με σημαντική βελτίωση στην συμμετρία του σώματος της (TRACE από 6 στις 3 μονάδες, ATR από 14.5ο στις 11ο) και πλήρως ασυμπτωματική και ευχαριστημένη (SRS-22 από 82 στις 91 μονάδες).

Συμπεράσματα: Οι ασκήσεις Schroth κατάφεραν να βελτιώσουν σημαντικά την γωνία της σκολίωσης (κατά 9ο), την εμφάνιση και ικανοποίηση της ασθενούς, συνεπώς πρέπει πάντα να περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα θεραπείας με το σύστημα ApiFix.

Δείτε εδώ ολόκληρο το poster σε μορφή PDF

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

Ο Νίκος Καραβίδας παρουσίασε αυτή την έρευνα, ως προφορική ανακοίνωση, στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης, που διοργανώθηκε στο Valis Hotel, στον Βόλο από 1 έως 4 Νοεμβρίου 2018. Δείτε παρακάτω την περίληψη της εργασίας:

Σκοπός της μελέτης: Πρόσφατα δημοσιευμένες, υψηλής μεθοδολογικής ποιότητας, έρευνες αποδεικνύουν την χρησιμότητα των PSSE στην αντιμετώπιση της σκολίωσης. Σκοπός της έρευνας είναι η εκτίμηση της αποτελεσματικότητας τους στον περιορισμό επιδείνωσης και την αποφυγή κηδεμόνα κατά την φάση της μέγιστης ανάπτυξης.

Υλικό και Μέθοδος: 19 ασθενείς (16 κορίτσια – 3 αγόρια, μ.ο. ηλικίας 12.1 έτη, Risser 0.8, γωνία Cobb θωρακική (TH) 25.7ο , Οσφυϊκή/Θωρακοοσφυϊκή (L/TL) 22.7ο) εφάρμοσαν μόνο ασκήσεις της μεθόδου Schroth, ως αντιμετώπιση. Κριτήρια εισόδου ήταν γωνία Cobb >15ο, Risser 0-2 και στροφή κορμού (ATR) με σκολιώμετρο >5ο. Οι παράμετροι που αναλύθηκαν ήταν η γωνία Cobb πριν και μετά τις ασκήσεις (βελτίωση/επιδείνωση >5ο διαφορά) και ο αριθμός ασθενών που τελικά χρειάστηκαν κηδεμόνα. Μέσος χρόνος παρακολούθησης ήταν 20.1 μήνες. Η ομάδα ελέγχου αποτελούνταν από 22 ασθενείς (21 κορίτσια – 1 αγόρι, μ.ο. ηλικίας 11.1 έτη, Risser 0.3, Cobb TH 19.3ο, Cobb L/TL 18.9ο) που αναλύθηκαν αναδρομικά, εφαρμόζοντας γενική ή καθόλου γυμναστική.

Αποτελέσματα: Στο PSSE γκρουπ, σε 13 ασθενείς (68.4%) η γωνία Cobb έμεινε σταθερή, σε 3 (15.8%) επιδεινώθηκε και σε 3 (15.8%) βελτιώθηκε, ενώ στην ομάδα ελέγχου σε 5 (22.7%) έμεινε σταθερή και σε 17 (77.3%) επιδεινώθηκε. 4 ασθενείς (21.1%) χρειάστηκαν κηδεμόνα στο PSSE γκρουπ, ενώ 10 (45.5%) στο άλλο.

Συμπεράσματα: Οι ασκήσεις Schroth (PSSE) μείωσαν σημαντικά την πιθανότητα επιδείνωσης της σκολίωσης σε ασθενείς με πολύ υψηλό ρίσκο επιδείνωσης στην φάση μέγιστης ανάπτυξης. Οι PSSE υπερέχουν ξεκάθαρα της γενικής ή καθόλου γυμναστικής και μπορούν να μειώσουν τον αριθμό των ασθενών που θα χρειαστούν κηδεμόνα, για αυτό προτείνονται από τις διεθνείς επιστημονικές κοινότητες SRS/SOSORT.

Δείτε εδώ ολόκληρη την παρουσίαση σε PDF

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

Η παρούσα έρευνα παρουσιάστηκε από τον Νίκο Καραβίδα, στα πλαίσια του 12ου Πανελληνίου Συνεδρίου Σπονδυλικής Στήλης, που διοργανώθηκε στον Βόλο, 1 - 4 Νοεμβρίου 2018. Διαβάστε παρακάτω την περίληψη της έρευνας:

Σκοπός της μελέτης: Ο κηδεμόνας DDB αποτελεί το πιο συχνό μέσο συντηρητικής αντιμετώπισης της σκολίωσης στην Ελλάδα. Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει αμφιλεγόμενα αποτελέσματα, οπότε σκοπός της έρευνας είναι η εκτίμηση της αποτελεσματικότητας του, για πρώτη φορά σε άτομα με υψηλό ρίσκο επιδείνωσης.

Υλικό και Μέθοδος: Έγινε αναδρομική ανάλυση, από μια προοπτική βάση δεδομένων. Από 47 συνολικά ασθενείς, που έκαναν θεραπεία με τον DDB, 21 κορίτσια (μ.ο. ηλικίας 11.9 έτη, Risser 0.4, Θωρακική Cobb 31.7ο , Οσφυϊκή Cobb 31.6ο) πληρούσαν τα ερευνητικά κριτήρια εισόδου της Scoliosis Research Society (SRS) [Γωνία Cobb 25ο–40ο , Risser 0-2, Ηλικία >10 έτη]. Ο μέσος χρόνος παρακολούθησης της θεραπείας με κηδεμόνα DDB ήταν 23.6 μήνες. Η επιδείνωση/βελτίωση ορίστηκε ως μεγαλύτερη διαφορά από 5ο στην γωνία Cobb.

Αποτελέσματα: Η διόρθωση μέσα στον κηδεμόνα ήταν 10.4% στις θωρακικές και 32.9% στις οσφυϊκές σκολιώσεις. Η τελική γωνία Cobb ήταν 46.4ο στις θωρακικές και 37.3ο στις οσφυϊκές σκολιώσεις. Στις θωρακικές σκολιώσεις η γωνία έμεινε σταθερή σε 4 κορίτσια (19.1%) και επιδεινώθηκε σε 17 (80.1%) , ενώ στις οσφυϊκές σταθερή σε 8 (50%) και επιδεινώθηκε σε 8 (50%). Η συμμόρφωση με τον κηδεμόνα ήταν εξαιρετική στην πλειοψηφία των συμμετεχόντων (αυτό-αναφερόμενη).

Συμπεράσματα: Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας μας ο κηδεμόνας DDB κρίνεται αποτελεσματικός στην αντιμετώπιση των οσφυϊκών κυρτωμάτων (50% αποφυγή επιδείνωσης), αλλά αναποτελεσματικός στα θωρακικά κυρτώματα (80.1% επιδείνωση). Τα αποτελέσματα μας είναι σε αντιστοιχία με προηγούμενες δημοσιευμένες έρευνες που δείχνουν μικρή διορθωτική ικανότητα του DDB στις θωρακικές σκολιώσεις. Προοπτικές μελέτες με μεγαλύτερο δείγμα ασθενών προτείνονται μελλοντικά για εγκυρότερη ανάλυση.

 

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

Ο Νίκος Καραβίδας ήταν προσκεκλημένος κεντρικός ομιλητής στο 10th International Prosthetics and Orthotics Conference, που διοργανώθηκε στην Άγκυρα της Τουρκίας. Η ομιλία του ήταν με τίτλο:

"Scoliosis Exercises within the braces and Brace modifications for exercises"

Κατά την διάλεξη του, παρουσίασε τις Ειδικές Φυσικοθεραπευτικές Ασκήσεις για την Σκολίωση (Physiotherapeutic Scoliosis Specific Exercises - PSSE) και την εφαρμογή τους είτε σαν αποκλειστική αντιμετώπιση είτε σε συνδυασμό με κηδεμόνα. Ξεχωριστή αναφορά έγινε και για τις ασκήσεις που μπορούν να εφαρμοστούν την ώρα που το παιδί φοράει τον κηδεμόνα του. 

 

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

Ο Νίκος Καραβίδας συμμετείχε όπως κάθε χρόνο στο Ετήσιο Συνέδριο της Society on Scoliosis Orthopedic and Rehabilitation Treatment (SOSORT), το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Ντουμπρόβνικ της Κροατίας, από 18 έως 21 Απριλίου του 2018. Στο 13th SOSORT Meeting ο Νίκος Καραβίδας είχε πολύ ενεργή συμμετοχή όντας: 

- Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του 13th International SOSORT Meeting 2018

- Προσκεκλημένος κεντρικός ομιλητής σε Στρογγυλή Τράπεζα με τίτλο: " Beyond the Cobb angle: Alternative methods for Assessment of Spinal Deformity patients "

- Παρουσιαστής της προσωπικής του έρευνας με τίτλο: " Adolescent Idiopathic Scoliosis (AIS) treatment with the Dynamic Derotation Brace (DDB): An analysis using patients at high risk of progression "

- Συντονιστής σε 2 Στρογγυλές Τράπεζες με τίτλους: " Screening Tools for Spinal Deformity " και " Spinal Deformity and Back Pain"

SOSORT 2018 Nikos presentation

Δείτε ολόκληρη την παρουσίαση του σε PDF

 

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (4 Votes)

Ο Νίκος Καραβίδας συμμετείχε όπως κάθε χρόνο στο Ετήσιο Συνέδριο της Society on Scoliosis Orthopedic and Rehabilitation Treatment (SOSORT), το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Ντουμπρόβνικ της Κροατίας, από 18 έως 21 Απριλίου του 2018. Στο 13th SOSORT Meeting ο Νίκος Καραβίδας είχε πολύ ενεργή συμμετοχή όντας: 

- Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του 13th International SOSORT Meeting 2018

- Προσκεκλημένος κεντρικός ομιλητής σε Στρογγυλή Τράπεζα με τίτλο: " Beyond the Cobb angle: Alternative methods for Assessment of Spinal Deformity patients "

- Παρουσιαστής της προσωπικής του έρευνας με τίτλο: " Adolescent Idiopathic Scoliosis (AIS) treatment with the Dynamic Derotation Brace (DDB): An analysis using patients at high risk of progression "

- Συντονιστής σε 2 Στρογγυλές Τράπεζες με τίτλους: " Screening Tools for Spinal Deformity " και " Spinal Deformity and Back Pain"

Δείτε ολόκληρη την παρουσίαση της έρευνας σε PDF

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (4 Votes)

Η παρούσα έρευνα παρουσιάστηκε από τον Νίκο Καραβίδα στο 4ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικοθεραπείας, που πραγματοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη, τον Απρίλιο του 2018 και στο οποίο ήταν προσκεκλημένος κεντρικός ομιλητής.

Δείτε ολόκληρη την παρουσίαση σε PDF

Διαβάστε παρακάτω την περίληψη της εισήγησης του:

Οι πρόσφατα δημοσιευμένες, υψηλής μεθοδολογικής ποιότητας, έρευνες και οι επίσημες κατευθυντήριες οδηγίες των διεθνών επιστημονικών κοινοτήτων που ασχολούνται με την θεραπεία την Εφηβικής Ιδιοπαθούς Σκολίωσης αναγνωρίζουν την σημαντικότητα του ρόλου του Εξειδικευμένου Φυσικοθεραπευτή στην αξιολόγηση και αντιμετώπιση της πάθησης καθώς και την αποτελεσματικότητα των Ειδικών Φυσικοθεραπευτικών Ασκήσεων για την Σκολίωση (Physiotherapeutic Scoliosis Specific Exercises – PSSE).

Πλέον, στην διεθνή βιβλιογραφία υπάρχει σαφής διαχωρισμός μεταξύ Ειδικών (Specific) και Γενικών ή Μη Ειδικών Ασκήσεων (Generic or Non-Specific) για την Σκολίωση. Οι PSSE είναι ασκήσεις προσαρμοσμένες στον τύπο της σκολίωσης του ασθενούς (curve pattern specific exercises) που βασίζονται στην ενεργητική τρισδιάστατη αυτοδιόρθωση (3D auto-correction), στην αυτοεπιμήκυνση (self-elongation) και στην εκπαίδευση διατήρησης των διορθώσεων κατά τις καθημερινές δραστηριότητες (Activities of Daily-Living training).

Οι διεθνείς επιστημονικές κοινότητες Scoliosis Research Society (SRS), Society on Scoliosis Orthopedic and Rehabilitation Treatment (SOSORT), στις κατευθυντήριες οδηγίες τους ορίζουν τις Ειδικές Φυσικοθεραπευτικές Ασκήσεις για την Σκολίωση (PSSE) ως την αποκλειστική αντιμετώπιση σε μικρές σκολιώσεις κάτω από 25 μοίρες, ενώ ο συνδυασμός του κηδεμόνα και των Ειδικών Ασκήσεων συνίσταται σε μεσαίες και μεγάλες σκολιώσεις από 25 έως 45 μοίρες.

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (4 Votes)

Η παρούσα έρευνα του Νίκου Καραβίδα παρουσιάστηκε στο 32ο Ετήσιο Συνέδριο της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρίας Φυσικοθεραπείας (ΕΕΕΦ), της οποίας είναι ενεργό μέλος. Μάλιστα, στο Συνέδριο της ΕΕΕΦ ο Νίκος Καραβίδας ήταν οργανωτής και συντονιστής της Στρογγυλής Τράπεζας με τίτλο: "Παραμορφώσεις Σπονδυλικής Στήλης", στην οποία υπήρχαν οι εξής ομιλίες:

  • Παραλυτική σκολίωση – Ενδείξεις χειρουργικής αντιμετώπισης

Πασπάτη Ιωάννα, Χειρουργός Ορθοπαιδικός, Διευθύντρια Ορθοπαιδική Κλινική, ΓΝ Παίδων Πεντέλης

  • Η συντηρητική προσέγγιση των παραμορφώσεων της σπονδυλικής στήλης στις νευρομυϊκές παθήσεις σήμερα

Λιάπη Ειρήνη, Παιδιατρική Φυσικοθεραπεύτρια, MSc, c/PhD

  • Φυσικοθεραπευτική αντιμετώπιση της Ιδιοπαθούς Σκολίωσης με την μέθοδο Schroth

Καπετανάκης Εμμανουήλ, Φυσικοθεραπευτής, MSc

  • Σκολίωση ενηλίκων: Αξιολόγηση, Πρόγνωση και Φυσικοθεραπευτική Αντιμετώπιση

Καραβίδας Νίκος, Φυσικοθεραπευτής, MSc

Δείτε εδώ ολόκληρη την παρουσίαση της έρευνας σε PDF

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (5 Votes)

Η παρούσα έρευνα του Νίκου Καραβίδα παρουσιάστηκε στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης και στο 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικοθεραπείας, τον Νοέμβριου του 2017.

Διαβάστε παρακάτω την περίληψη της έρευνας:

Σκοπός: Οι κύριοι στόχοι της αντιμετώπισης της Εφηβικής Ιδιοπαθούς Σκολίωσης είναι ο περιορισμός της επιδείνωσης και η βελτίωση της εμφάνισης. Οι μονές θωρακο-οσφυϊκές σκολιώσεις συχνά παρουσιάζουν ασυμμετρία λεκάνης, προκαλώντας στεφανιαία ανισορροπία και αυξάνοντας την πιθανότητα επιδείνωσης. Πρόσφατες υψηλής μεθοδολογικής ποιότητας έρευνες αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα των Ειδικών Φυσικοθεραπευτικών Ασκήσεων για την Σκολίωση (PSSE) με την μέθοδο Schroth σαν αποκλειστική αντιμετώπιση σε μικρές και μεσαίες σκολιώσεις. Σκοπός της έρευνας είναι η μελέτη της αποτελεσματικότητας των ασκήσεων Schroth σε μονές θωρακο-οσφυϊκές σκολιώσεις.

Υλικό & Μέθοδος: Προοπτική μελέτη σειράς περιπτώσεων. 6 ασθενείς (5 κορίτσια - 1 αγόρι) με αριστερή θωρακο-οσφυϊκή σκολίωση συμπεριλήφθηκαν στην έρευνα (μ.ο. ηλικίας 14.3 έτη, Risser 2.8, γωνία Cobb 24.5ο). Το πρόγραμμα των ασκήσεων εφαρμοζόταν στο σπίτι των ασθενών, με τακτικές συνεδρίες υπό την επίβλεψη εξειδικευμένου φυσικοθεραπευτή. Κανένας ασθενής δεν φορούσε κηδεμόνα, παρότι σε 4 άτομα είχε προταθεί από τον θεράποντα ιατρό. Ο μέσος χρόνος παρακολούθησης ήταν 16 μήνες. Το ακτινολογικό αποτέλεσμα εκτιμήθηκε με την μέτρηση της γωνίας Cobb και της στροφής σπονδύλων (AVR), ενώ το κλινικό αποτέλεσμα με την στροφή κορμού (ATR) με σκολιόμετρο, την κλίμακα TRACE και το ερωτηματολόγιο SRS-22 (ερωτήσεις αυτοεκτίμησης), πριν και μετά τις ασκήσεις Schroth. Το paired sample t-test χρησιμοποιήθηκε για στατιστική ανάλυση.

Αποτελέσματα: Όλες οι παράμετροι βελτιώθηκαν σημαντικά μετά τις ασκήσεις Schroth. Η γωνία Cobb μειώθηκε από 24.5ο στις 17.8ο (p=0.02), η AVR από 1.7 σε 0.7 (=0.02), η ATR από 8ο στις 5.5ο (p=0.05), η TRACE από 3 σε 1.2 (p=0.02) και το SRS-22 από 19.7 σε 23.3 (p=0.03).

Συμπεράσματα: Οι ασκήσεις Schroth μπορούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά μεσαίες μονές θωρακο-οσφυϊκές σκολιώσεις. Μια στατιστικά σημαντική βελτίωση παρατηρήθηκε σε γωνία Cobb, AVR, ATR, TRACE και SRS-22. Κάποιοι από τους ασθενείς με μεσαίες σκολιώσεις, που τους προτείνεται θεραπεία με κηδεμόνα σε σχετικά προχωρημένη ανάπτυξη, μπορούν να έχουν ένα ικανοποιητικό ακτινολογικό και κλινικό αποτέλεσμα κάνοντας μόνο ασκήσεις Schroth.

Δείτε ολόκληρη την παρουσίαση της έρευνας σε PDF

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (4 Votes)

Σελίδα 1 από 3

menu